Договір а-ля «ліцензійний» :)

Наводимо текст отриманого нами зразка «договору» з нашими коментарями червоним шрифтом. Формульування, що використані в «договорі», подаються без змін чорним шрифтом.


ДОГОВІР № _________ найму транспортного засобу
(без права надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)і взагалі без права надання послуг третім особам, адже у предметі договору нижче ідеться про найм авто в приватної особи (громадяина) господарюючим суб’єктом-підприємцем для власного використання у службових потребах

м. Київ                    “        ”        2009    р.**Підставою для оформлення даного договору є
ВИТЯГ З ВІДОМОСТЕЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ № 22, СТ.105**
Вказана «підстава» насправді нею не є, оскільки наведено посилання на Закон України «Про автомобільний транспорт», а там нічого не говориться про найм транспортного засобу, натомість форма і зміст такого договору найму чітко прописані у Цивільному Кодексі України, зокрема — його параграфі 5 (ст. 798-805)

     Ми, нижчепідписавшиєся склали цей Договір про наступне:
    Я, ФОП  прізвище, ім’я, по-батькові (тут і надалі конкретні дані підприємця видалено адміністратором Порталу, нехай подякує за таку увагу до його персони), (надалі іменується «Наймодавець«), що діє на підставі Свідоцтва, зареєстрований: м. Київ, вул. адреса, що є платником Єдиного податку згідно спрощеної системи оподаткування, з одного боку, та
_______________________________________________________________  «___» _____________ 19__ року народження (надалі іменується «Наймач«), паспорт   серія ___ № ____________ виданий __________________________________РУГУ МВС України в__________________________________ «__» ______________ _____ року, зареєстрований ___________________________________________, проживаючий там же, з другого боку,
(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір найму транспортних засобів (надалі іменується «Договір») про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У будь якому разі транспортний засіб, який є предметом даного Договору не буде використовуватись для перевезень  в якості таксі. Оби дві сторони були повідомлені про наслідки використання даного транспортного засобу не за призначенням, або про використання його без дотримання умов чинного Законодавства України. У випадку надотримання умов даного Договору у цьому пункті, відповідальність за свої дії несе Наймач.
1.2. За цим Договором Наймодавець зобов’язується протягом строку цього Договору за плату наймати для службового використання автомобільНаймача марки  Стаття 759 загальних положень про договір найму (оренди) Цивільного кодексу України чітко визначає: «За  договором  найму  (оренди)  наймодавець  передає   або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк». Отже наймати автомобіль може наймач у наймодавцяаж ніяк не навпаки. Тому подальший текст можна було би і не аналізувати, вже ця груба помилка робить весь договір невідповідним вимогам Цивільного Кодексу України навіть стосовно найму авто для власних потреб.
  ________________________ (марка) _____ року випуску, що має наступні характеристики: державний реєстраційний номер __________________ який належить ________________________________________________ на підставі СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ № ___________________ виданого _____________________________   ___ _________ 200__ року.  в такому порядку та на наступних умовах:
1.2.1. Автомобіль використовується для службових потребНаймодавця Наймачемавтомобіль згідно договору найму може використовуватися наймачем для своїх потреб, а не для потреб наймодавцястроком з     “ __ ”   _______  200 9   року до “ __ ”   _______  20_10_ року. Після закінчення терміну дії цього Договору, якщо Сторони достроково його не розірвали, Договір повинен буде продовжений строком на __ роки. Після закінчення строку дії цього договору Наймач на протязі 5 (п’яти) днів повинен здати Наймодавцю оригінал цього Договору, а Наймодавець повинен видати Наймачу новий Договір строком на 1 рік.
1.2.2. Наймодавець бере автомобіль відповідно до умов цього Договору в повністю справному технічному стані. наймодавець не бере, а передає автомобіль. Бере його наймач
1.2.3. Строком найму (користування) автомобілем якій передається у користування Наймачеві, вважається проміжок часу, визначений у пп. 1.2.1 цього Договору.
1.3. Наймодавець зобов’язується надавати Наймачеві комплекс послуг для забезпечення нормального використання автомобіля, який передається у користування Наймачеві у відповідності до наявного на транспортному засобі талону тех.огляду.
1.4. Наймач самостійно здійснює використання автомобіля на свій розсуд, який передається йому у власне користування за цим Договором, у своїй діяльності і має право без згоди Наймодавця укладати від свого імені договори перевезення пасажирів без згоди з диспетчерсько інформаційною службою, а також інші договори відповідно до призначення автомобіля але без права прав по цьому Договору передовіри користування третім особам без згоди Наймодавця.перевезення пасажирів за договорами є послугою, а отже не є використанням авто для службових потребОтже пункт 1.4 цієї угоди суперечить її ж пункту 1.2.1!
1.5. Наймач провадить оплату за надання послуг з інформаційного забезпечення автоперевезення кожні сім днів з моменту підписання даного договору, визначаючи тариф  по усній домовленості, шляхом готівкового розрахунку з Наймодавцем.наймач може оплачувати наймодавцю за найм автомобіля і аж ніяк не за якісь інформаційні послуги, які взагалі не є і не можуть бути предметом угоди найму транспортного засобу!
1.6. Кошти, витрачені Сторонами на оформлення цього Договору, у будь якому разі поверненню або відшкодуванню не підлягають.
1.7. Подорожній лист службового легкового автомобіля не вважається дійним, якщо його було видано без дотримання умов даного Договору, або строк його дії не відповідає дійсності.

     2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН…………………………………………………


 Заключний комментар від Приват Таксі — Українськтий Портал:Ми вирішили не продовжувати аналіз тексту цього «юридичного твору», адже червоного кольору виходить більше, чим чорного. Додамо тільки одне зауваження, яке остаточно ставить на такому «документі» хрест, навіть у варіанті найму авто для власних потреб наймача.  Ось що стверджує п.2 ст. 799 Цивільного кодексу УкраїниДоговір найму  транспортного  засобу  за  участю  фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Наданий проект такого нотаріального посвідчення не передбачає, а отже і в цьому суперечить Цивільному Кодексу України. Більш того, жоден нотаріус ТАКОГО не посвідчить. Адже це юридичний нонсенс, а не договір. Повернутись до статті «Ліцензійний лохотрон»

Присоединись к нам на:
Facebook
Twitter

Следующая новость

Звернення до автоперевізників від АВПАУ

 Шановні перевізники! Хочу привітати всіх з нашим новим успіхом і маленькою перемогою. 11 лютого на сесії Верховної Ради було розглянуто законопроекти відносно спрощенної системи оподаткування. З трьох законопроектів  необхідну кількість голосів для прийняття в першому читанні ( 237) набрав проект закону за № 4549 ( Акімової, Новікова).      Згідно ст.1 даного […]
error: Content is protected !!