Очередной проект закона переформатирования такси и перевозок по заказу в Украине

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливості здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення»

У витягу нижче наведено положення, які стосуються внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення. Повний текст порівняльної таблиці у форматі doc можна скачати: за цим посиланням

Зміст положення (норми) чинного законодавстваЗміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про автомобільний транспорт»
 У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:  …  Відсутня. У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:  …  автомобіль на замовлення – легковий комерційний автомобіль, призначений для надання послуг з перевезень пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку, згідно з попередньо укладеним письмовим договором між замовником послуги та автомобільним перевізником;
 …  автомобільний самозайнятий перевізник — це фізична особа — суб’єкт господарювання, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів на таксі без застосування праці найманих водіїв; …  автомобільний самозайнятий перевізник — це фізична особа – суб’єкт господарювання, яка здійснює на комерційній основі перевезення пасажирів на таксі без застосування праці найманих водіїв та використовує власний транспортний засіб або транспорт, придбаний на умовах лізингу;
 … Відсутня. …  вартість перевезення на таксі – сукупність значень плати за найом автомобіля, тарифу відстані перевезення, тарифу часу перевезення, плати за виклик та/або подачу автомобіля;
 …  внутрішні перевезення — перевезення пасажирів і вантажів між населеними пунктами, розташованими на території однієї держави; …  внутрішні перевезення – перевезення пасажирів і вантажів територією України без перетину державного кордону;
 … Відсутня. … диспетчер – особа, яка здійснює диспетчерське управління рухом транспортних засобів шляхом оперативного інформування водіїв про необхідність надання послуг з перевезення пасажирів та (або) вантажів, а також здійснення оперативного контролю за ходом надання таких послуг;
… Відсутня. договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг – договір, що укладається між інформаційно-диспетчерською службою та автомобільним перевізником та (або) автомобільним самозайнятим перевізником в письмовій формі, для надання інформаційно-диспетчерських послуг;
 Відсутня. інформаційно-диспетчерські послуги (диспетчерське управління рухом транспортних засобів) – це діяльність з прийняття від будь-яких осіб довільним способом інформації про потребу в послугах з перевезення пасажирів та їх багажу, опрацювання такої інформації та передача її будь-яким способом суб’єктам господарювання чи водіям легкових автомобілів, інформування замовника таких послуг про транспортний засіб, умови надання послуг, їх вартість або спосіб визначення такої вартості, умови розрахунку за виконані послуги, та реалізації комплексу заходів, направлених на виконання управління рухом транспортних засобів (координування руху транспортних засобів з моменту отримання замовлення до моменту його виконання, здійснення оперативного контролю за процесом виконання замовлення), та здійснення інших передбачених законодавством функцій, що надаються на підставі договірних відносин, що визначені у статті 42 цього Закону;
 Вісутня. інформаційно-диспетчерська служба (станція, пункт, центр, тощо) – суб’єкт господарювання, що надає інформаційно-диспетчерські послуги, згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України та несе відповідальність за невиконання умов договору з перевезення пасажирів на таксі та надання достовірної і своєчасної інформації про послугу;  картка на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерської служби (картка ІДС) – документ, що оформлюється та видається суб’єкту господарювання органом, що здійснює видачу карток, згідно з вимогами цього Закону, який надає право вказаному суб’єкту господарювання надавати інформаційно-диспетчерські послуги у відповідній адміністративно-територіальній одиниці автомобільним перевізникам, автомобільним самозайнятим перевізникам, які здійснюють діяльність у сфері внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
 Відсутня. картка на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерської служби (картка ІДС) – документ, що оформлюється та видається суб’єкту господарювання органом, що здійснює видачу карток, згідно з вимогами цього Закону, який надає право вказаному суб’єкту господарювання надавати інформаційно-диспетчерські послуги у відповідній адміністративно-територіальній одиниці автомобільним перевізникам, автомобільним самозайнятим перевізникам, які здійснюють діяльність у сфері внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
 Відсутня. картка на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі (картка таксі) – документ, що оформлюється та видається суб’єкту господарювання органом, що здійснює видачу карток, згідно з вимогами цього Закону, та надає право вказаному суб’єкту господарювання здійснювати внутрішні перевезення на таксі у відповідній адміністративно-територіальній одиниці транспортним засобом, який зазначений у цій картці, відповідає та використовується цим суб’єктом, згідно з вимогами чинного законодавства;
 Відсутня. картка на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автомобілем на замовлення (картка автомобіля на замовлення) – документ, що оформлюється та видається суб’єкту господарювання органом, що здійснює видачу карток, згідно з вимогами цього Закону, та надає право вказаному суб’єкту господарювання здійснювати внутрішні перевезення автомобілями на замовлення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці транспортним засобом, який зазначений у картці, відповідає вимогам чинного законодавства та належить цьому суб’єкту господарювання на умовах власності або лізингу;
 … Відсутня. … комерційний автомобіль – транспортний засіб, який використовується автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятим перевізником для перевезення пасажирів, їх багажу або вантажу на комерційній основі та у випадках, передбачених законодавством може мати відмітні елементи (ознаки), відповідно до вимог чинного законодавства (рекламну інформацію, світлові конструкції з відповідною інформацією, графічну або іншу композиційну інформацію);
 ліцензійна картка транспортного засобу — документ, який містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу; ліцензійна картка транспортного засобу — документ, який містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу;
 Відсутня. мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність спеціально обладнаних стоянок таксі, на яких перебувають таксі під час очікування, посадки пасажира, завантаження багажу та безкоштовно використовується у відповідній адміністративно-територіальній одиниці на рівних умовах усіма автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, які отримали картку таксі;
 … Відсутня. … орган, що здійснює видачу карток – виконавчий орган селищної, міської ради у відповідному населеному пункті, який є адміністративним центром району – у відповідному районі, або виконавчий орган відповідної міської ради – у відповідному місті;
 … Відсутня. …програмне забезпечення інформаційно-диспетчерської служби (програма таксі) – програмний продукт, який надає можливість диспетчеру здійснити розрахунок вартості поїздки таксі, інформувати пасажирів про вартість поїздки, реєструвати параметри прийняття та виконання замовлення, роботи таксі, здійснювати диспетчерське управління рухом транспортних засобів;
 … Відсутня. … профільні громадські організації таксі – професійні спілки водіїв таксі, водіїв автомобілів на замовлення, працівників інформаційно-диспетчерських служб, об’єднання роботодавців, члени яких надають послуги з перевезень пасажирів на таксі, автомобілями на замовлення, інформаційно-диспетчерських служб та об’єднання громадян, професійна діяльність яких пов’язана із наданням послуг з перевезень пасажирів на таксі, автомобілями на замовлення, інформаційно-диспетчерських служб, які мають всеукраїнський статус, строк від дати реєстрації не менш ніж півтора року та членів у кількості не менш ніж 500 осіб;
 … сервісна книжка — документ установленого зразка для обліку проходження технічного огляду транспортних засобів автомобільних самозайнятих перевізників; … сервісна книжка — документ установленого центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури зразка для обліку проходження технічного огляду транспортних засобів автомобільних самозайнятих перевізників;
 стоянка таксі — місце для зупинки таксі та посадки пасажирів, визначене відповідними дорожніми знаками;
 стоянка таксі – спеціально обладнане місце для очікування замовлення та посадки пасажирів, визначене відповідними дорожніми знаками, які, у разі необхідності, мають відповідну розмітку та використовуються на рівних умовах в порядку черги усіма водіями таксі, які мають відповідну картку таксі;
 таксі — легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і який має нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;  таксі – легковий комерційний автомобіль, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку та обладнаний обов’язковими елементами (ознаками) таксі – розпізнавальним ліхтарем з написом великими латинськими літерами «TAXI», та працюючим таксометром;  
 таксометр – прилад, призначений для інформування пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля-таксі, визначених законодавством;  Відсутній.

 Відсутній.
 таксометр – прилад, призначений для інформування пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля-таксі, визначених законодавством;  тариф таксі – перелік цін найму автомобіля (посадки), 1 км відстані, 1 хвилини часу, виклику та (або) подачі автомобіля на виклик;  тарифна схема послуг таксі – сукупність узгоджених між собою тарифів за найом автомобіля, таких як: звичайний (базовий), нічний, святковий, приміський, пільговий, тощо, відмінності між якими відображають об’єктивні особливості різних умов надання послуг;
… Стаття 3. Сфера дії цього Закону  Цей Закон регулює відносини між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних послуг, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту та безпеку перевезень.… Стаття 3. Сфера дії цього Закону  Цей Закон регулює відносини між автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, замовниками транспортних послуг, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту та безпеку перевезень.
 Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю  …  державний контроль за недопущенням надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільними перевізниками, які не одержали відповідної ліцензії та ліцензійних карток на транспортні засоби, що при цьому використовуються, який здійснюється на автостанціях, автобусних зупинках, у місцях посадки та висадки пасажирів, на стоянках таксі, у місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів. Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю  …  державний контроль за недопущенням надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, які не одержали відповідної ліцензії та ліцензійних карток на транспортні засоби, що при цьому використовуються, карток таксі, карток автомобілів на замовлення, який здійснюється на автостанціях, автобусних зупинках, у місцях посадки та висадки пасажирів, на стоянках таксі, у місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів.
 …  Органи місцевого самоврядування формують мережу міських автобусних маршрутів загального користування і здійснюють контроль за виконанням транспортного законодавства на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України. …  Органи місцевого самоврядування формують мережу міських автобусних маршрутів загального користування, мережу стоянок таксі з урахуванням вимог статті 28 цього Закону і здійснюють контроль за виконанням транспортного законодавства на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.
 Служба міжнародних автомобільних перевезень здійснює у пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України контроль за дотриманням ними законодавства України, що стосується виконання міжнародних автомобільних перевезень.  Державному контролю підлягають усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та вантажів на території України.  Державний контроль автомобільних перевізників здійснюється шляхом проведення планових, позапланових і рейдових перевірок. Служба міжнародних автомобільних перевезень здійснює у пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України контроль за дотриманням ними законодавства України, що стосується виконання міжнародних автомобільних перевезень.  Державному контролю підлягають усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та вантажів на території України.  Державний контроль суб’єктів господарювання здійснюється шляхом проведення планових, позапланових і рейдових перевірок.
 Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік. Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки письмово повідомляє про це автомобільного перевізника, якого буде перевіряти. Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік. Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки письмово повідомляє про це автомобільного перевізника, автомобільного самозайнятого перевізника, суб’єкта господарювання, який провадить діяльність на ринку транспортних послуг (надає автостанційні, інформаційно-диспетчерські послуги), якого буде перевіряти.
 Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі надходження в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення автомобільним перевізником вимог законодавства про автомобільний транспорт уповноваженими особами органів, яким надано право здійснення державного контролю, з метою перевірки поданих фактів та виконання припису про порушення цього законодавства. Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі надходження в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятим перевізником, суб’єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку транспортних послуг (надає автостанційні, інформаційно-диспетчерські послуги), вимог законодавства про автомобільний транспорт уповноваженими особами органів, яким надано право здійснення державного контролю, з метою перевірки поданих фактів та виконання припису про порушення цього законодавства.
 Не частіше одного разу на квартал здійснюються рейдові перевірки дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху. Дотримання автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху, здійснюються шляхом проведення рейдових перевірок.
 При проведенні позапланових і рейдових перевірок автомобільний перевізник, що буде перевірятися, стосовно терміну проведення перевірки не інформується. При проведенні позапланових і рейдових перевірок суб’єкт господарювання, що буде перевірятися, стосовно терміну проведення перевірки не інформується.
 Стаття 7. Організація пасажирських перевезень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування … Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані: забезпечувати формування автобусної маршрутної мережі загального користування й мережі таксомоторних стоянок та розробляти перспективи їх розвитку; Відсутня. Стаття 7. Організація пасажирських перевезень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування … Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані: забезпечувати формування автобусної маршрутної мережі загального користування й мережі таксомоторних стоянок та розробляти перспективи їх розвитку; забезпечувати формування мережі стоянок таксі та розробляти перспективи їх розвитку з урахуванням пропозицій профільних громадських організацій таксі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 Відсутня. створювати рівні умови для використання мережі стоянок таксі усіма таксі, на які отримано картку таксі;
 організовувати утримання в належному стані проїзної частини автомобільних доріг та під’їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування) і в разі завдання матеріальних збитків автомобільному перевізнику, що обслуговує автобусний маршрут загального користування, унаслідок неналежного утримання проїзної частини автомобільної дороги чи під’їзду компенсувати йому збитки; організовувати утримання в належному стані проїзної частини автомобільних доріг та під’їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування), стоянок таксі, під’їздів і виїздів з них і в разі завдання матеріальних збитків автомобільному перевізнику, що обслуговує автобусний маршрут загального користування, автомобільному самозайнятому перевізнику та/або автомобільному перевізнику, який надає послуги з перевезення пасажирів на таксі унаслідок неналежного утримання проїзної частини автомобільної дороги чи під’їзду компенсувати йому збитки;
 забезпечувати облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме — автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів і підтримувати її в належному технічному та санітарному стані; забезпечувати розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху. Порядок розроблення та затвердження паспорта маршруту визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту; забезпечувати облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме — автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів і підтримувати її в належному технічному та санітарному стані; забезпечувати розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху, а також погодження паспортів маршрутів регулярних спеціальних перевезень та паспортів маршрутів транзитного пасажирського транспорту. Порядок розроблення та затвердження паспорта маршруту, а у випадках передбачених цим Законом й погодження паспортів маршрутів, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури;
 …  укладати договір із автомобільним перевізником (на таксі) на право користування облаштованими таксомоторними стоянками та послугами диспетчерських станцій, якщо таксомоторні стоянки та диспетчерські станції є власністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.Виключити.
 Відсутня. Порядок використання стоянок таксі на території прилеглій до аеропортів (аеровокзалів), морських та річкових портів, залізничних вокзалів та автовокзалів загальнодержавного та міжнародного значення визначається законодавством.
 Відсутня. Стаття 71. Організація внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення. Органи, що здійснюють видачу карток зобов’язані: забезпечити оформлення, реєстрацію, облік та видачу карток таксі, карток автомобілів на замовлення та карток ІДС; видавати суб’єкту господарювання одну картку таксі або картку автомобіля на замовлення на один транспортний засіб.Органи, що здійснюють видачу карток мають право: здійснювати анулювання карток таксі, карток автомобілів на замовлення та карток ІДС; у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури та за погодженням із профільними громадськими організаціями таксі у разі їх наявності у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, встановлювати обов’язкові та перелік додаткових вимог до оформлення та обладнання таксі (додаткові вимоги впроваджуються та діють тільки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці). Органам, що здійснюють видачу карток забороняється видавати декілька карток таксі та (або) карток автомобіля на замовлення на один транспортний засіб. Порядок оформлення, реєстрації, обліку, видачі, анулювання та форма карток таксі, карток автомобілів на замовлення та карток ІДС встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 Стаття 9. Особливості ліцензування на автомобільному транспорті… Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:… забезпечення допуску автомобільних перевізників до перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом їх попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов…. Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів на такі види робіт: … Стаття 9. Особливості ліцензування на автомобільному транспорті… Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:… забезпечення допуску автомобільних перевізників до перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом їх попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов…. Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів на такі види робіт: … 
 надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі; Виключити.
 надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення; Виключити.
 … Ліцензійна картка на таксі надається за умови підтвердження в установленому порядку відповідності його облаштування вимогам визначення «таксі», викладеним у статті 1 цього Закону. … Виключити.
 Відсутня. 91. Особливості провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів легковими автомобілями Картка видається на такі види господарської діяльності:надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автомобілями на замовлення; надання послуг на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерської служби.
 Стаття 14. Засади розвитку автомобільного транспорту … Формування та ведення реєстру стоянок таксі покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту, який затверджує мережу і паспорти міських стоянок. Стаття 14. Засади розвитку автомобільного транспорту … Формування, ведення реєстру стоянок таксі, затвердження мережі та паспортів стоянок таксі, покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту, згідно з вимогами цього Закону.
 Стаття 20. Вимоги до транспортних засобів і частин до них… Технічні вимоги до обладнання, що встановлюється на таксі, визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту. Стаття 20. Вимоги до транспортних засобів і частин до них… Обов’язкові та перелік додаткових вимог до оформлення та обладнання таксі, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
 Відсутня. Автомобіль на замовлення не може бути обладнаний додатковим світловим та (або) рекламним обладнанням, та мати на елементах кузова нанесену текстову та (або) графічну інформацію.
 … Відсутня. … Не допускаються до надання послуг з перевезень пасажирів автомобільним транспортом транспортні засоби, що не відповідають вимогам законодавства.
 Відсутня. На території України повинні виконуватись вимоги встановлення та використання контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв на транспортних засобах, які призначаються для внутрішніх перевезень пасажирів та/або вантажів.
 Відсутня.  Вимоги щодо встановлення та використання контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв на транспортних засобах, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
 Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів Контроль технічного стану транспортних засобів включає: державний технічний огляд транспортних засобів; перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками. Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів Контроль технічного стану транспортних засобів включає: державний технічний огляд транспортних засобів; перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками.
 Перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання, уповноважені в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України. У період між державними технічними оглядами відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник. Перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання, уповноважені в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.  У період між державними технічними оглядами відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує автомобільний перевізник, автомобільний самозайнятий перевізник.
 На таксі, яке за результатами державного технічного огляду відповідає нормативним вимогам до технічного стану, видається талон про проходження державного технічного огляду з відміткою «таксі». Виключити.
 Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту. Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
 Стаття 28. Вимоги до автостанцій та зупинок таксі  Розміщення зупинок та стоянок таксі повинно забезпечувати: Стаття 28. Вимоги до автостанцій та зупинок таксі  Розміщення стоянок таксі повинно забезпечувати:
 зручний і безпечний прохід до них; пропускну здатність дороги; відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху; зручну пересадку на інші види транспорту; безпеку дорожнього руху. зручний і безпечний прохід до них; пропускну здатність дороги; відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху; зручну пересадку на інші види транспорту; безпеку дорожнього руху;
 Відсутня. надання пасажирам можливості здійснити посадку в таксі у будь-якому місці підвищеного попиту на послуги з перевезень, а саме: при виході з приміщень аеровокзалів, залізничних вокзалів, платформ висадки пасажирів на автостанціях, станціях метрополітену, біля зупинок громадського транспорту, біля супермаркетів, ресторанів, готелів, розважальних, спортивних та виставкових закладів, тощо.
 Відсутня. Мережа стоянок таксі відповідної адміністративно-територіальної одиниці схематично та із зазначенням технологічної інформації затверджується уповноваженим органом місцевого самоврядування за погодженням з територіальним відділом Державної автомобільної інспекції МВС України.
Відсутня.

 У разі не створення органами місцевого самоврядування мережі стоянок таксі згідно з вимогами цього Закону та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, автомобільні перевізники, автомобільні самозайняті перевізники, які надають послуги з перевезення пасажирів на таксі та які мають картку таксі у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, під час роботи, звільняються від сплати коштів за паркування на платних майданчиках для паркування, визначених органами місцевого самоврядування.
… Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах Автомобільним перевізником та автомобільним самозайнятим перевізником, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб’єкти господарювання, які відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надають послуги за договором перевезення пасажирів транспортним засобом, що використовується ними на законних підставах. … Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах Автомобільним перевізником та автомобільним самозайнятим перевізником, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб’єкти господарювання, які відповідно до законодавства та одержаної ліцензії чи картки таксі або картки автомобіля на замовлення надають послуги за договором перевезення пасажирів транспортним засобом, що використовується ними на законних підставах.
 Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону. Відсутня. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону. Здійснювати господарську діяльність з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, дозволяється лише суб’єкту господарювання, зареєстрованому в установленому чинним законодавством порядку.
 Стаття 30. Основні права та обов’язки автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах Автомобільний перевізник та автомобільний самозайнятий перевізник, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, мають право:… Відсутня. Стаття 30. Основні права та обов’язки автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах Автомобільний перевізник та автомобільний самозайнятий перевізник, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, мають право: … за умови наявності картки таксі укладати договори на диспетчерське обслуговування таксі з відповідними інформаційно-диспетчерськими службами.
 Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’язаний: забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт; забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів чи таксі перед початком роботи; Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’язаний:  забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;  забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів та легкових комерційних автомобілів перед початком роботи;
 забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів; забезпечувати водіїв необхідною документацією; забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;  забезпечувати водіїв необхідною документацією передбаченою у статті 39 цього Закону;
 утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення; утримувати транспортні засоби та їх обладнання в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
 забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу. Відсутні. забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу; забезпечувати допуск на лінію таксі тільки після перевірки роботи його таксометра; забезпечувати працевлаштування водіїв відповідно до вимог чинного законодавства; забезпечити обладнання таксі відповідно до вимог чинного законодавства.
 Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’язаний: утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення; Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’язаний: утримувати транспортні засоби та їх обладнання в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
 забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу; проходити технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування з обов’язковою відміткою в сервісній книжці; щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка. Відсутні. забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу; проходити технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування не рідше ніж один раз на три місяці з обов’язковою відміткою в сервісній книжці; щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка; забезпечувати допуск на лінію таксі тільки після перевірки роботи його таксометра; забезпечити обладнання таксі відповідно до вимог законодавства. Водії таксі, водії автомобіля на замовлення, на вимогу осіб, уповноважених на здійснення державного контролю, повинні зупиняти транспортні засоби, мати і пред’являти документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення та сприяти у здійсненні державного контролю. Автомобільні перевізники, які здійснюють внутрішні та/або міжнародні пасажирські перевезення легковими автомобілями на замовлення, мають право отримувати інформаційно-диспетчерські послуги тільки від інформаційно-диспетчерських пунктів, які знаходяться у їх власності та тільки за умові наявності власних або придбаних на умовах лізингу транспортних засобів. Картка таксі та картка автомобіля на замовлення дає право отримувати замовлення тільки в межах зазначеної у ньому адміністративно-територіальної одиниці, виконувати це замовлення по всій території держави з дотриманням режиму праці та відпочинку водіїв транспортних засобів. Надавати послуги з на перевезення пасажирів на таксі без наявності картки таксі у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, забороняється. Надавати послуги з замовлення на перевезення пасажирів автомобілем на замовлення без наявності картки автомобіля на замовлення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, забороняється.
Відсутня. Стаття 36¹. Діяльність інформаційно-диспетчерських служб Діяльність з надання інформаційно-диспетчерських послуг – є господарською діяльністю, яка може провадитись виключно у формі, визначеній чинним законодавством. Обов’язковими умовами для ведення діяльності з надання інформаційно-диспетчерських послуг є наявність відповідного приміщення, телефону та адреси для звернення пасажирів, робочих місць для диспетчерів, засобів зв’язку із замовниками послуг та водіями автомобілів, а у випадку розрахунку вартості проїзду програмою таксі – підтвердження відповідності програмного продукту державним стандартам та забезпечення ведення електронного журналу реєстрації замовлень, форму та порядок ведення якого затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури. Ведення діяльності з надання інформаційно-диспетчерських послуг без отримання картки ІДС, заборонено. Суб’єкту господарювання дозволяється здійснювати диспетчерське управління у сфері внутрішніх перевезень пасажирів автомобілями на замовлення тільки власними легковими автомобілями або автомобілями, що придбані даним суб’єктом на умовах лізингу. Суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з надання послуг інформаційно-диспетчерської служби таксі має право: укладати договори на диспетчерське обслуговування таксі із автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, за умови наявності у них картки таксі; застосовувати власну тарифну схему послуг таксі та програму таксі для визначення вартості послуг та реєстрації замовлень;Суб’єкт господарської діяльності, що провадить діяльність з надання послуг інформаційно-диспетчерської служби таксі зобов’язаний:  у приміщенні обладнати робочі місця для диспетчерів та укомплектувати їх обладнанням, призначеним для забезпечення диспетчерського управління рухом транспортних засобів, своєчасного отримання та передачі інформації, її фіксації та збереження; отримати картку ІДС; забезпечувати надання інформаційно-диспетчерських послуг засобами та видами зв’язку, які не створюють небезпеки для водія та пасажира під час руху транспортного засобу; забезпечити укладання письмового договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг на кожне таксі – окремо; вести електронний журнал реєстрації замовлення; здійснювати технічний аудіозапис замовлення послуги таксі, яке надійшло у телефонному режимі, який має зберігатись не менш ніж 10 діб з дня отримання замовлення, а у разі надходження скарги (запиту) більш тривалий термін. Суб’єкту господарської діяльності, що надає інформаційно-диспетчерські послуги таксі заборонено: надавати інформаційно-диспетчерські послуги без оформлення картки ІДС; передавати інформацію про замовлення послуги з перевезень пасажирів автомобільним перевізникам, їх водіям, автомобільним самозайнятим перевізникам, у разі відсутності у них картки таксі, або з якими не укладено письмовий договір з інформаційно-диспетчерською службою, або такий договір втратив чинність; відмовляти особам, уповноваженим на здійснення державного контролю, у наданні інформації з електронного журналу реєстрації замовлення, інформації про повний перелік суб’єктів, з якими укладено письмові договори про надання інформаційно-диспетчерських послуг; застосовувати програмне забезпечення для визначення вартості послуг перевезень, яке не відповідає державним стандартам та не має можливості спільної та одночасної роботи з таксометром для визначення такої вартості послуг, згідно з тарифною схемою послуг таксі;  використовувати програмне забезпечення для визначення вартості послуг з перевезення пасажирів на таксі, яке не прив’язане до карти відповідної території, часу, фактичної відстані поїздки.
 Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення
 Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення. … Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення. …
 Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:   для автомобільного перевізника — ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України;   для водія таксі — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:  для автомобільного перевізника – договори про надання інформаційно-диспетчерських послуг, інші документи, передбачені законодавством України;  для водія таксі — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, картка таксі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, інші документи, передбачені законодавством України.
 Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі: для автомобільного перевізника — ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України;  для водія таксі — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:  для автомобільного перевізника — договори про надання інформаційно-диспетчерських послуг, інші документи, передбачені законодавством України;  для водія таксі — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, картка таксі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, інші документи, передбачені законодавством України.
 Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника — ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України;  для водія легкового автомобіля — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника –договір із замовником послуги про обслуговування автомобілем на замовлення, інші документи, передбачені законодавством України;  для водія — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, картка автомобіля на замовлення, копія договору із замовником послуги, завіреного автомобільним перевізником, інші документи, передбачені законодавством України.
 Документи для автомобільного самозайнятого перевізника: ліцензія, ліцензійна картка, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна книжка, медична довідка. Документи для автомобільного самозайнятого перевізника:  картка таксі, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна книжка, медична довідка, у відповідному транспортному засобі.
 Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника — ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України; для водія легкового автомобіля — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника – договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України; для водія легкового автомобіля — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, картка автомобіля на замовлення, копія договору із замовником послуги, завірена фізичною особою, інші документи, передбачені законодавством України.
 … Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дорожній лист, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, інші документи, передбачені законодавством України. …  Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб — посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, інші документи, передбачені законодавством України.
 Стаття 40. Основні права та обов’язки водія автобуса, таксі, легкового автомобіля на замовлення, легкового автомобіля при перевезенні пасажирів… Водій таксі зобов’язаний: виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і технічної експлуатації легкового автомобіля; Стаття 40. Основні права та обов’язки водія автобуса, таксі, легкового автомобіля на замовлення, легкового автомобіля при перевезенні пасажирів… Водій таксі зобов’язаний: виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту для здійснення пасажирських перевезень на таксі у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, виконувати правила технічної експлуатації легкового автомобіля та пройти курс підвищення кваліфікації водіїв;
   Відсутня. мати і пред’являти особам, уповноваженим на здійснення державного контролю, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення та сприяти у здійсненні такого контролю;
 здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку черги, а також надавати право позачергового користування таксі згідно із законодавством; відчиняти двері таксі, відкривати багажник та перевіряти їх закриття під час посадки пасажирів; називати пасажирам розмір оплати проїзду, показники таксометра на початку і в кінці поїздки та роз’яснювати порядок користування таксі; здійснювати перевезення до пункту призначення за визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою пасажира. …здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку черги, а також надавати право позачергового користування таксі згідно із законодавством; відчиняти двері таксі, відкривати багажник та перевіряти їх закриття під час посадки пасажирів; називати пасажирам розмір оплати проїзду, показники таксометра на початку і в кінці поїздки та роз’яснювати порядок користування таксі; здійснювати перевезення до пункту призначення за визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою пасажира. …
 Стаття 42. Договори щодо перевезення пасажирів … Договір перевезення пасажирів на таксі набирає чинності з моменту посадки пасажира і діє до моменту його висадки в пункті призначення. Відсутні Стаття 42. Договори щодо перевезення пасажирів … Договір перевезення пасажирів на таксі вступає в силу з моменту посадки пасажира і діє до моменту його висадки в пункті призначення. Інформаційно-диспетчерська служба несе відповідальність перед замовником транспортних послуг за: несвоєчасне прийняття, реєстрацію замовлення, згідно з вимогами чинного законодавства; ненадання пасажирові повної інформації про умови виконання перевезення, про виконавця замовлення, тарифної схеми та іншої інформації, яка надається споживачеві, згідно з вимогами чинного законодавства; несвоєчасне підтвердження або відмову у виконанні замовлення; невідповідність вартості перевезення пасажира тарифній схемі інформаційно-диспетчерської служби; невиконання замовлення.
 Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення укладається між автомобільним перевізником і замовником у письмовій формі та вважається укладеним з моменту його підписання сторонами або з моменту домовленості сторін.
 Відсутні.
 Договір про обслуговування автомобілем на замовлення укладається між автомобільним перевізником і замовником у письмовій формі та вважається укладеним з моменту його підписання сторонами або з моменту домовленості сторін. Договір про обслуговування автомобілем на замовлення вважається виконаним в повному обсязі з моменту складання акта виконаних робіт, який зберігається протягом одного року. Істотними умовами договору про обслуговування автомобілем на замовлення є інформація про маршрут перевезення, дату замовлення, дату та час початку виконання та закінчення замовлення, прізвище (-ща), ім’я, по батькові пасажира (- ів), або найменування замовника послуги, автомобільного перевізника, вартість перевезення.
 … Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт За порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються санкції за: безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира — штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, — штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; …  Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт За порушення законодавства про автомобільний транспорт до суб’єктів господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції за: безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира — штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; перевезення пасажирів та (або) вантажів без повного пакету документів, відмову у пред’явленні посадовим особам, уповноваженим здійснювати державний контроль (нагляд) у сфері автомобільного транспорту, документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, або безпідставне перешкоджання таким посадовим особам у проведенні державного контролю (нагляду) у сфері автомобільного транспорту – штраф у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 Відсутня.
 експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як таксі, без наявності ліцензійної картки — штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 експлуатацію таксі з несправним таксометром – штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян; експлуатацію легкового автомобіля, що повністю або частково відповідає вимогам до обладнання таксі без відповідної картки таксі – штраф у розмірі двохста неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 Відсутні. експлуатацію легкового автомобіля, обладнання якого повністю або частково не відповідає вимогам до обладнання таксі, за умови наявності картки таксі, надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі та автомобілем на замовлення без належно оформлених документів, перелік яких визначений статтею 39 цього Закону, – штраф у розмірі двадцяти п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; наявність декількох карток таксі та (або) карток автомобіля на замовлення на один транспортний засіб, – штраф у розмірі двохста неоподаткованих мінімумів доходів громадян; неповідомлення інформаційно-диспетчерської служби з якою укладено договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг про анулювання картки таксі, його втрату – штраф у розмірі двохста неоподаткованих мінімумів доходів громадян; надання касирами та (або) довідковою службою автостанції недостовірної інформації пасажирам щодо наявності квитків, рейсів, класу рухомого складу – штраф у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; сприяння у здійсненні незаконних перевезень пасажирів та (або) вантажів, а саме, відправлення з території автостанції осіб, які не мають передбачених чинним законодавством документів для здійснення перевезень пасажирів, розповсюдження територією автостанції інформації про здійснення перевезень пасажирів особами, які не мають передбачених чинним законодавством документів для здійснення перевезень пасажирів – штраф у розмірі двохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для фізичних осіб та п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб;
 стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не має ліцензійної картки, та посадку пасажирів на стоянці таксі — штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; …  невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства — штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Відсутні.
 стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не має картки таксі, та посадку пасажирів на стоянці таксі — штраф у розмірі двохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; … невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства — штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;надання інформаційно-диспетчерських послуг (здійснення диспетчерського управління рухом транспортних засобів) фізичній особі, яка не є суб’єктом господарювання, автомобільному перевізнику, автомобільному самозайнятому перевізнику, які не мають картки таксі адміністративно-територіальної одиниці, в якій потрібно виконати замовлення на перевезення пасажирів та їх багажу, автомобілями на замовлення, які не є власністю суб’єкта господарювання, який надає інформаційно-диспетчерські послуги – штраф у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян; надання інформаційно-диспетчерських послуг (здійснення диспетчерського управління рухом транспортних засобів) з порушенням інших вимог законодавства про автомобільний транспорт – штраф у розмірі двохста неоподаткованих мінімумів доходів громадян; надання послуг з внутрішніх та (або) міжнародних перевезень пасажирів автомобілями на замовлення без укладання письмового договору із замовником послуги, або надання таких послуг пасажиру (-ам), який (-і) знаходиться (-яться) на стоянках таксі, або на шляху прямування легкового автомобіля – штраф у розмірі п’ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 … При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень фінансове стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Від імені центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту розглядати справи про стягнення у вигляді штрафів за порушення, викладені у цій статті, мають право посадові особи урядового органу державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті. Відсутня.   …  При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо. Від імені центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту розглядати справи про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення, викладені у цій статті, мають право посадові особи органу, уповноваженого на здійснення державного контролю. Адміністративно-господарські штрафи стягуються в установленому Законом України «Про виконавче провадження» порядку державною виконавчою службою та зараховуються до загального фонду Державного бюджету України.
 Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення, викладені у цій статті, та порядок оскарження і опротестування постанови по справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів України. Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення, викладені у цій статті, та порядок оскарження і опротестування постанови по справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів України.
 Відсутня. Стаття 61. Порядок оскарження рішень органів державного нагляду (контролю). Суб’єкт господарювання може оскаржити рішення органу державного нагляду (контролю) у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє права суб’єкта господарювання оскаржити рішення органу державного нагляду (контролю) до суду у встановленому законом порядку. Суб’єкт господарювання може подати скаргу самостійно або через уповноважену особу протягом 15 днів після прийняття рішення органом державного нагляду (контролю). До скарги додаються наявні у суб’єкта господарювання рішення або належним чином завірені копії рішень, що приймалися раніше органом державного нагляду (контролю), а також інші документи або їх належним чином завірені копії, необхідні для належного та об’єктивного розгляду скарги. Пропущений з поважної причини (тимчасова непрацездатність, перебування у відрядженні суб’єкта господарювання) строк подання скарги за письмовою заявою суб’єкта господарювання, щодо якого прийнято відповідне рішення органу державного нагляду (контролю), або його уповноваженої особи може бути поновлений органом державного нагляду (контролю), що розглядає скаргу. Якщо строк оскарження рішення органу державного нагляду (контролю) пропущено без поважних причин, скарга не пізніше п’яти днів з дня її отримання відповідним органом державного нагляду (контролю) повертається суб’єкту господарювання, який подавав скаргу, або його уповноваженій особі з відповідними роз’ясненнями причин відмови у розгляді скарги. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання рішення органу державного нагляду (контролю) до розгляду скарги по суті. Під час розгляду скарги перевіряється законність, обґрунтованість винесення рішення органом державного нагляду (контролю), наявність вини суб’єкта господарювання у порушенні правил провадження певного виду господарської діяльності, вивчаються документи, подані суб’єктом господарювання або його уповноваженою особою до скарги, та інші доводи, наведені суб’єктом господарювання або його уповноваженою особою як доказ того, що ним вжито усіх заходів для недопущення порушення правил провадження певного виду господарської діяльності, або що такі порушення стали результатом дії непереборної сили, та у п’ятнадцятиденний термін після надходження скарги приймається одне з таких рішень: скарга задовольняється, а рішення органу державного нагляду (контролю) скасовується; скарга залишається без задоволення, а рішення органу державного нагляду (контролю) підлягає негайному виконанню; скарга задовольняється частково, а рішення підлягає перегляду. У разі залишення скарги без задоволення, негайне виконання рішення органу державного нагляду (контролю) допускається з дати отримання суб’єктом господарюванням, який подав скаргу, або його уповноваженою особою відповіді на скаргу. У разі часткового задоволення скарги, перегляд рішення органом державного нагляду (контролю) проводиться у термін, що не перевищує п’ятнадцятиденний термін розгляду скарги. Рішення вищого за підпорядкуванням органу державного нагляду (контролю), який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством. Рішення органу державного нагляду (контролю) не оскаржене у порядку, визначеному цим Законом, підлягає виконанню у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження» органами державної виконавчої служби.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
 Стаття 1225. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв —  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої. Стаття 1225. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, елементів (ознак) автомобіля таксі Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових пристроїв, елементів (ознак) таксі без наявності документів, передбачених чинним законодавством – тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої.
 Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, картки таксі або картки автомобіля на замовлення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, сервісної книжки, а так само поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), — тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. …
 Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, частина п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331, стаття 1332, частина друга статті 134, частина четверта статті 135). Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, стаття 1225, частина перша статті 126, частина п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331, стаття 1332, частина друга статті 134, абзаци четвертий, шостий, восьмий статті 135).
 Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 1) на автомобільному транспорті — директор Державного департаменту автомобільного транспорту — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники директора Державного департаменту автомобільного транспорту, начальники автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники начальників автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях — штраф до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; контролери автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях — штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; … Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 1) на автомобільному транспорті – Голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті – штраф до п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники Голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, керівники територіальних управлінь Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті в Автономній Республіці Крим та областях – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники керівників територіальних управлінь Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті в Автономній Республіці Крим та областях – штраф до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; контролери територіальних управлінь Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті в Автономній Республіці Крим та областях – штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню… Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:… 25) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом; Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню… Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:… 25) надання послуг з перевезення пасажирів (крім внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення), небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 Відсутня. II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім норм Закону, які замінюють ліцензування господарської діяльністі з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та внутрішніх перевезень пасажирів автомобілями на замовлення на картки органів місцевого самоврядування, які набирають чинності з 1 жовтня 2011 року та крім пункту 21, який набирає чинності з 1 січня 2012 року. 2. Норми Закону щодо отримання суб’єктами господарювання, які надають інформаційно-диспетчерські послуги, картки ІДС відповідної адміністративно-територіальній одиниці, набирають чинності з 1 січня 2012 року. 3. Суб’єкти господарювання, які станом на момент підписання цього Закону отримали ліцензію за видами робіт зазначеними в пункті 1 Перехідних положень мають право до 01 жовтня 2011 року безкоштовно отримати одну картку на кожен транспортний засіб, згідно з ліцензійною карткою на відповідний транспортний засіб, який перебуває у їх власності або на умовах лізингу (для автомобільних самозайнятих перевізників), який використовується автомобільними перевізниками на законних підставах в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці за власним вибором. Термін дії такого дозволу встановлюється Кабінетом Міністрів України. 4. Суб’єкти господарювання, які станом на момент підписання Закону отримали ліцензію на здійснення внутрішніх пасажирських перевезень легковими автомобілями на замовлення мають право до 01 жовтня 2011 року безкоштовно отримати одну картку таксі на кожен транспортний засіб згідно з ліцензійною карткою на відповідний транспортний засіб, який використовується автомобільними перевізниками на законних підставах в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці за власним вибором при умові обладнання автомобіля згідно з вимогами чинного законодавства. 5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з моменту підписання Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 7. Органам місцевого самоврядування у тримісячний термін з моменту підписання Закону: забезпечити виконання норми цього Закону щодо здійснення внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення; визначити та затвердити стоянки таксі на вулично-шляховій мережі відповідної адміністративно-територіальній одиниці; забезпечити обладнання стоянок таксі в місцях підвищеного попиту.

Присоединись к нам на:
Facebook
Twitter

Следующая новость

Пятая редакция законопроекта, изменяющего правовые основы деятельности такси в Украине

Информация и анализ — Портал Таксопорт Сформулирована и 13-го июля с.г. выставлена на обсуждение на Официальном Сайте ПСТУ новая, уже пятая за последний год редакция законопроекта, которым в очередной раз предлагается изменить нормативно-правовое поле деятельности такси и перевозок по заказу легковыми автомобилями в Украине. Однако и увы, новая редакция так […]
error: Content is protected !!