Home arrow The Official Interpretations arrow Об обеспечении анализа практики введения и применения положений Налогового кодекса Украины
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Об обеспечении анализа практики введения и применения положений Налогового кодекса Украины

Print E-mail
Решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики
Из Верховной Рады официальноот 21 декабря 2010 года
 
       Рассмотрев вопрос об обеспечении анализа практики введения и применения положений Налогового кодекса Украины, руководствуясь положениями статей 13, 14, 17 и 24 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", а также поручением Председателя Верховной Рады Украины от 11 декабря 2010 года, Комитет решил:
далее - языком оригинала
     1. Інформацію Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України щодо підготовки та прийняттю підзаконних актів, необхідних для запровадження Податкового кодексу України, прийняти до відома.

      2. Взяти на особливий контроль питання аналізу практики застосування положень Податкового кодексу України. Для цього:

      2.1. Проводити щомісячний моніторинг практики запровадження та застосування положень Податкового кодексу України.

      2.2. Вивчати громадську думку та проводити системний збір і аналіз інформації щодо питань запровадження положень Податкового кодексу, яка поступає до Комітету від платників податків, профільних громадських об’єднань підприємців. центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації тощо.

      Розробити сайт Комітету, на якому вести реальний постійний діалог з платниками податків – збирати проблемні питання, давати відповіді на запити платників податків щодо Податкового кодексу, вести on-line спілкування народних депутатів України – членів Комітету з платниками податків.

      2.3. Запропонувати у 2011 році Міністерству фінансів України, Державній податковій службі України надавати щоквартально (до 20 числа останнього місяця кварталу) інформацію Комітету щодо:

      - практики запровадження та застосування положень Податкового кодексу України;

      - проблемних питань, які виникають при застосування норм Податкового кодексу та пропозицій по їх вирішенню.

      Заслуховувати за наслідками аналізу цієї інформації на засіданнях Комітету керівних посадових осіб Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України із зазначених питань.

      3. Запропонувати Міністерству фінансів України, Державній податковій службі України до 10 січня 2011 року надати Комітету інформацію щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів, запровадження яких передбачено Податковим кодексом України.

      4. У разі встановлення Комітетом порушення прав платників податків, інтересів держави, територіальних громад, що охороняються законом, своєчасно направляти такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, державним органам чи органам місцевого самоврядування, а також вносити відповідні рекомендації.

      5. За наслідками аналізу практики застосування положень Податкового кодексу України в I півріччі 2011 року розглянути питання щодо необхідності внесення до нього змін (проект законодавчого акту) в частині уточнення окремих положень, усунення множинності трактувань та удосконалення. особливо у частині, яка впливає на доходну частину бюджетів усіх рівнів.

      6. Направити це рішення у Міністерство фінансів України та Державну податкову службу України для врахування в роботі.

Голова Комітету
В.Ю. Хомутиннік
 
теги: Решение, Комитет Верховной Рады Украины, налоговой, политики, применения, положения, Налоговый кодекс, диалог, налогоплательщики

Administrator, 25-12-2010, hits: 6539
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.