Home arrow Our suggestions to Normative Base arrow К проекту Положения о лицензионной карточке
 RSS Taxoport Facebook Taxoport Twitter Taxoport VK 

Latest 20 replies on forum:

К проекту Положения о лицензионной карточке

Print E-mail
ФОП Галазюк А.В.
Анатолий Галазюк - Портал Таксопорт
     Воспользовавшись  возможностью внести предложения и замечания к проекту новой редакции "Положення про ліцензійну картку..." , которая предоставлена опубликованным на официальном сайте Минтранссвязи 27 мая с.г. сообщением,  подготовил и отправил в адрес ГАТИ и Госкомпредпринимательства письма с очевидно необходимыми корректировками и дополнениями. Уверен, что действенный заслон тенизации рынка перевозок на такси под вывесками  недобропорядочных лицензиатов вполне реален, если  соответствующие предложения будут приняты во внимание. Вторая часть дополнений касается устранения полной бесконтрольности в применении таксометров в автомобилях такси, которая уже провоцирует недобросовестную конкуренцию между перевозчиками  и недоверие к приборам со стороны пассажиров, вынуждая их пользоваться пресловутой "предварительной договорённостью", как единственно доступным способом избежать возможного обмана. Ознакомиться с предложениями можно по клику на "подробнее".

 

Начальнику Головної державної

інспекції на автомобільному транспорті

п. Майбороді Ю. М.

 

копія: Голові Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

п. Бродському М.Ю.


      У зв'язку з оприлюдненням 27 травня ц.р. на офіційному Інтернет-сайті Міністерства транспорту та зв’язку України проекту наказу «Про затвердження Положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», дозвольте звернути Вашу увагу на доцільність доповнень у цей проект, які вкрай необхідні з огляду на забезпечення коректного застосування таксометрів у автомобілях таксі, та усунення шляхів нецільового використання ліцензійних карток.


     Проблеми із використанням несертифікованих, неповірених, неопломбованих та невірно налаштованих таксометрів проявляються з кожним роком все сильніше та підривають довіру громадян до можливості прозорого розрахунку за послуги перевезення на таксі у відповідності до вимог Законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про захист прав споживачів».


      Разом з тим, в деяких регіонах нашої країни не менш проблемним є нецільове використання ліцензійних карток, які несумлінними ліцензіатами використовуються не для підтвердження власного права надання послуг перевезень вказаними у ліцензійних картках автомобілями, а для масового «прикриття» незаконної господарської діяльності інших осіб, а саме – громадян-автовласників, які не оформлюють своє право на господарську діяльність, та надають платні послуги з перевезень пасажирів без державної реєстрації статусу підприємця, оформлення відповідної ліцензії та сплати будь-яких податків до бюджету.


      З ціллю усунення чинників, які провокують такі протиправні наслідки та відчутні бюджетні втрати, пов'язані з ненадходженням податків від виручки з перевезень пасажирів на таксі, пропонуються доповнення, які викладені у додатку №1 до цього листа.


      З повагою, підприємець


Галазюк Анатолій Віталійович


Додаток №1:

 Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

2.1. Ліцензійна картка – це документ, який додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі – ліцензія).

Ліцензійні картки додаються до ліцензії на кожен автомобільний транспортний засіб.

На кожен автомобільний транспортний засіб діючою є лише одна ліцензійна картка.

 

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.

2.1. Ліцензійна картка – це документ, який додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі – ліцензія).

Ліцензійні картки додаються до ліцензії на кожен автомобільний транспортний засіб.

На кожен автомобільний транспортний засіб діючою є лише одна ліцензійна картка.

 

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії, автомобільного транспортного засобу, а також, для автомобіля таксі – дані таксометра: марка, серійний номер і стала транспортного засобу. (Тут і надалі термін вжито у значенні, наведеному у ДСТУ EN 50148-2001 "Таксометри електронні").

Обгрунтування

     Пропозиція вносити дані таксометра марку, серійний номер та сталу транспортного засобу у ліцензійну картку автомобіля таксі є вкрай важливою з огляду на необхідність забезпечення дотримання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» у контролі за наявністю сертифікованих та дозволених до використання таксометрів у автомобілях таксі, монтажу та налаштуванню приладів з урахуванням Національного стандарту «Таксометри електронні» (ДСТУ EN 50148-2001) та та «Технічних вимог до електронних таксометрів», затверджених Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним та грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України (рішення №3 від 17.05.2004).

     Зокрема, надзвичайно важливою є документальна фіксація сталої транспортного засобу як основного параметра налаштування таксометра під конкретний транспортний засіб, який відповідає за правильність виміру фактичної відстані, від чого повністю залежить коректність нарахування оплати за проїзд. Адже цілком справний та повірений прилад, налаштований під конкретний автомобіль, може показувати зовсім невірні значення пройденомго кілометражу у випадку його використання у іншому автомобілі з відмінною від введеної у прилад сталої транспортного засобу.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

     2.2 Ліцензійні картки оформлюються на власні або орендовані автомобільні транспортні засоби, допущені до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України та відповідних міжнародних перевезень.

     2.2. Ліцензійні картки оформлюються на власні або орендовані у відповідності до вимог ст. 799 Цивільного кодексу України автомобільні транспортні засоби, допущені до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України та відповідних міжнародних перевезень.

Обгрунтування

      Доповнення посилається на норму Цивільного Кодексу України, яка у випадку передачі автотранспортного засобу у оренду фізичною собою вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення такої угоди. Таке доповнення здатне створити дієвий заслон різного роду схемам незаконного залучення несумлінними ліцензіатами до перевезень транспортних засобів, належних іншим особам, або подальшої незаконної передачі оформлених несумлінним ліцензіатом ліцензійних карток таким особам, з ціллю забезпечення «прикриття» для  протиправної та неоподатковуваної господарської діяльності.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

     2.5. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки в разі встановлення:

 • недостовірності даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензійної картки;

 • невідповідності власного або орендованого автомобільного транспортного засобу технічним вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

     2.5. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки в разі встановлення:

 • недостовірності даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензійної картки;

 • невідповідності власного або орендованого автомобільного транспортного засобу технічним вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

 • непідтвердження орендованого статусу транспортного засобу нотаріально завіреною копією відповідного договору оренди транспортного засобу, якщо нотаріальна форма такого договору передбачена Цивільним кодексом України.


Обгрунтування

     Це доповнення є вкрай важливим для перекриття можливостей оформлення ліцензійних карток на автомобілі  цивільних осіб, не належні і не орендовані ліцензіатом.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

     2.7 Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії ліцензії, до якої вона додається.

     2.7. Строк дії ліцензійної картки транспортного засобу, що перебуває у власності ліцензіата, дорівнює строку дії ліцензії, до якої вона додається.

     Строк дії ліцензійної картки транспортного засобу, який використовується ліцензіатом на умовах оренди, обмежений строком дії договору такої оренди і не може перевищувати строк дії ліцензії.

Обгрунтування

     Заміна терміну «відповідає» на термін «дорівнює» виглядає доречною з огляду на чітке визначення такої відповідності.

     Доповнення покликане унеможливити оформлення ліцензіатом ліцензійних карток на тривалий термін на підставі договору короткотривалої оренди транспортного засобу, що є вкрай необхідним для перекриття можливостей експлуатувати автомобіль в якості таксі як його власником, так і ліцензіатом-орендарем з формально чинною ліцензійною карткою і нечинним (відсутнім) договором оренди транспортного засобу. Адже саме такі моживості є джерелом схем для прикриття незаконної господарської діяльності в перевезеннях.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

     3.2. Бланк ліцензійної картки заповнюється зі зворотного боку за формою згідно додатку 1 у такому порядку:

 • на 5 мм нижче слова «Серія» пишеться «Ліцензійна картка до ліцензії серії» та вказуються серія, номер ліцензії, строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;

 • нижче – слово «Ліцензіат» та вписується найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, на якого оформлена ліцензія на право провадження певного виду господарської діяльності;

 • слово «Місцезнаходження» та вписується місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

 • у середині наступного рядка слова «Дані про автомобільний транспортний засіб»;

 • слово «Реєстраційний №» та вписується державний реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;

 • у цьому самому рядку – слова «Дата реєстрації АТЗ» та вписується дата реєстрації автомобільного транспортного засобу;

 • слово «Марка» та вписується марка автомобільного транспортного засобу;

 • у цьому самому рядку – слова «тип АТЗ», після яких друкується тип автомобільного транспортного засобу;

 • далі – слова «Рік випуску» та вписується рік випуску автомобільного транспортного засобу;

 • слова «Дозволений вид робіт» та відповідно до типу автомобільного транспортного засобу вписуються дозволені види робіт, які зазначені в ліцензії;

 • у наступному рядку слова «Номер свідоцтва про реєстрацію АТЗ» (у випадку оформлення ліцензійної картки на підставі свідоцтва) та вказується серія та номер свідоцтва або слова «Номер тимчасового реєстраційного талону» (у випадку оформлення ліцензійної картки відповідно до тимчасового реєстраційного талону) та вказується серія та номер тимчасового реєстраційного талону,

 • у разі оформлення ліцензійної картки згідно з тимчасовим реєстраційним талоном – слова «Дійсний до» та вказуються дата, до якої дозволяється використовувати автомобільний транспортний засіб, із зазначенням числа, місяця та року;

     3.2. Бланк ліцензійної картки заповнюється зі зворотного боку за формою згідно додатку 1 у такому порядку:

 • на 5 мм нижче слова «Серія» пишеться «Ліцензійна картка до ліцензії серії» та вказуються серія, номер ліцензії, строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;

 • нижче – слово «Ліцензіат» та вписується найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, на якого оформлена ліцензія на право провадження певного виду господарської діяльності;

 • слово «Місцезнаходження» та вписується місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

 • у середині наступного рядка слова «Дані про автомобільний транспортний засіб»;

 • слово «Реєстраційний №» та вписується державний реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;

 • у цьому самому рядку – слова «Дата реєстрації АТЗ» та вписується дата реєстрації автомобільного транспортного засобу;

 • слово «Марка» та вписується марка автомобільного транспортного засобу;

 • у цьому самому рядку – слова «тип АТЗ», після яких друкується тип автомобільного транспортного засобу;

 • далі – слова «Рік випуску» та вписується рік випуску автомобільного транспортного засобу;

 • слова «Дозволений вид робіт» та відповідно до типу автомобільного транспортного засобу вписуються дозволені види робіт, які зазначені в ліцензії;

 • у наступному рядку слова «Номер свідоцтва про реєстрацію АТЗ» та вказується серія та номер свідоцтва;

 • у випадку оформлення ліцензійної картки на неналежний ліцензіату транспортний засіб у наступному рядку вказується слова “Договір оренди АТЗ” та дата і номер договору оренди транспортного засобу.

 • у разі оформлення ліцензійної картки згідно з тимчасовим реєстраційним талоном... - вилучити

Обгрунтування

     Доповнення покликане унеможливити оформлення ліцензіату ліцензійних карток на транспортні засоби на інших підставах, крім підтвердженого права власності, або оформленої згідно вимог законодавства оренди транспортного засобу.

    Неврегульованість у Законах України  правового статусу тимчасового реєстраційного талона, можливість його безперешкодного отримання в підрозділах ДАІ за наявності різних підстав, більшість з яких не стосується ані факту передачі в оренду транспортного засобу, ані передачі права власності на нього, унеможливлює його використання як документа, який підтверджує  право господарюючого суб'єкта використовувати транспортні засоби у своїй господарській діяльності.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

 

 

 

 

 

 • нижче  –  слова  «Строк   дії ліцензійної картки» та цифрами вписуються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка;

 • друкується посада керівника органу ліцензування, що видав ліцензійну картку, та залишається місце для підпису і далі друкуються прізвище, ініціали керівника органу ліцензування;

 • у нижній лівій частині бланка ліцензійної картки на друкований напис посади керівника органу ліцензування ставиться гербова печатка органу ліцензування.

 • для автомобілів таксі нижче:

 - слово «таксометр», після якого вписується марка, модель таксометра,
 - слово “номер”, після якого вписується серійний номер таксометра,
 - слова “стала транспортного засобу” після яких цифрами вписується стала транспортного засобу.

 • нижче – слова «Строк дії ліцензійної картки» та цифрами вписуються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка;

 • друкується посада керівника органу ліцензування, що видав ліцензійну картку, та залишається місце для підпису і далі друкуються прізвище, ініціали керівника органу ліцензування;

 • у нижній лівій частині бланка ліцензійної картки на друкований напис посади керівника органу ліцензування ставиться гербова печатка органу ліцензування.

Обгрунтування

     Вимога вносити дані таксометра (марку, серійний номер) та сталу транспортного засобу у ліцензійну картку автомобіля таксі обгрунтована вище. Вказані у цьому пункті дані доцільно вносити згідно інформації, що надається заявником у „Відомості про спеціальне обладнання”, та довідки (копії акту введення у експлуатацію електронного таксометра), що офрормлюється  представником виробника приладів (сервісним центром) і свідчить про виконання відповідних робіт та налаштувань у відповідності до нормативних та технічних вимог. При цьому доречно вимагати копію паспорта таксометра з відміткою про його державну метрологічну повірку, що унеможливить використання в автомобілях таксі несертифікованих та неповірених приладів сумнівного походження.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

     4.1. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, що додаються заявником до заяви про видачу ліцензії, та в терміни, передбачені для видачі ліцензії.

     4.1 Ліцензійні картки до нової ліцензії, дублікати втрачених та нові ліцензійні картки до діючої ліцензії оформлюються згідно з документами, що додаються заявником до відповідної заяви про видачу ліцензійної картки (карток), перелік яких визначений цим наказом.

Обгрунтування

     Відповідно до  частини  п'ятої  статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" перелік документів, що додаються заявником до заяви про видачу ліцензії, встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України (Постанова від 4 липня 2001 р. N 756), діюча редакція якої від 18.03.2010 для отримання ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" не передбачає подання заявником даних по транспортних засобах та їх обладнанню (п. 39 цієї Постанови).

     Отже посилання на документи, що подаються заявником до заяви про видачу ліцензії стосовно даних, які відображаються у ліцензійній карті є некоректним. Такі дані звичайно потрібні, але для їх отримання має бути інша підстава, наприклад, визначений цим наказом Мінтрансзв'язку перелік документів, що додаються до заяви про оформлення ліцензійної картки (карток).

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

     Ліцензійні картки видаються одночасно з ліцензією.

     Ліцензійні картки до нової ліцензії оформлюються у термін, передбачений для оформлення нової ліцензії та видаються одночасно з нею.

     Дублікати втрачених та нові ліцензійні картки до діючої ліцензії видаються територіальними органами в строк до 7-ми діб.

Обгрунтування

     Такий строк можна вважати цілком достатнім для опрацювання та, при потребі, перевірки даних співробітниками територіальних управлінь ГАТІ.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

     4.2 У разі змін у кількості або складі автомобільних транспортних засобів, що використовуються для провадження діяльності, відповідно до статті 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування або відповідного територіального управління повідомлення про зміну даних в письмовій формі.

     4.2. У разі змін у кількості або складі автомобільних транспортних засобів, що використовуються для провадження діяльності, зміни реєстраційних даних транспортних засобів та інших даних, що відображені у ліцензійній картці, (відповідно до статті 17 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності») - вилучити посилання,

     або заміни, перевстановлення таксометра у автомобілі таксі, чи заміни інших елементів конструкції автомобіля таксі (зокрема використання коліс чи колісних дисків іншого типорозміру) яке спричинило   зміну сталої транспортного засобу,  ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування або відповідного територіального управління повідомлення про зміну даних в письмовій формі. При цьому ліцензіат зобов'язаний здати ліцензійні картки, що втратили чинність через зазначені зміни і звернутися з заявою на оформлення нових карток.

Обгрунтування

     Посилання повинно бути вилучене, адже інформація про кількість і склад транспортних засобів не входить у перелік документів, визначених п. 39 Постанови № 756.

     Натомість заміна номерів транспортного засобу, чи навіть тільки номера його технічного паспорта, що  має місце, наприклад, при переведенні автомобіля на інший тип палива, означає, що ліцензійна картка із застарілими даними втрачає чинність і підлягає вилученню та заміні на нову.

     У випадку самостійної заміни ліцензіатом таксометра на інший, несанкціонованої його заміни найманими працівниками ліцензіата, а тим більше сторонніми особами без залучення до таких робіт сертифікованого виробником таксометрів сервісного центру, який може гарантувати відповідність метрологічним вимогам самого таксометра та коректність його налаштувань під конкретний автомобіль, прилад може бути використаний для введення в оману споживачів послуг.

     Вже мають місце непоодинокі випадки використання  в автомобілях таксі несертифікованих, неповірених та  неопломбованих приладів, (в налаштування яких будь хто може в любий момент вносити несанкціоновані зміни), приладів, які не мають жодних документів, таких, що встановлені та налаштовані невідомо ким та, нерідко, з невірно встановленими сталими транспортного засобу. Коректний вимір відстані та обрахування вартості проїзду в таксі таких випадках, звичайно, неможливі.

     Відповідальність перевізників та найманих водіїв таксі за використання таких сумнівних приладів як і  експлуатацію їх з невідповідними налаштуваннями взагалі поки залишається за рамками правової площини.

     Тому, як перший крок у наведенні ладу в використанні таксометрів у таксі, надважливим є контроль за наявністю у автомобілі таксі саме того опломбованого  приладу, стосовно якого роботи по встановленню та налаштуванню проводились у відповідності до вимог виробника та суб'єктом, якому виробник довіряє виконання відповідних робіт.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

 

     Нові ліцензійні картки, оформлюються до діючої ліцензії, на підставі заяви, до якої додається

список власних або орендованих автомобільних транспортних засобів із зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів свідоцтва про реєстрацію автомобільного транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона, оформленого відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України, що відповідають за безпеку руху, які можуть бути допущені до надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом,

та відомості про спеціальне обладнання таксі (у разі відкриття відповідного виду робіт).

     Ліцензійні картки до нової ліцензії нові ліцензійні картки до діючої ліцензії та дублікати втрачених чи пошкоджених ліцензійних карток оформлюються на підставі відповідної заяви, до якої додається

список власних або орендованих автомобільних транспортних засобів із зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів свідоцтва про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, нотаріально посвідченої копії угоди про оренду транспортного засобу  (у випадку оформлення ліцензійної картки на неналежний ліцензіату транспортний засіб);

та, у разі відкриття відповідного виду робіт, відомості про спеціальне обладнання таксі,

довідки (акту введення в експлуатацію) про встановлення налаштування та опломбування таксометра,

завіреної заявником, або сервісним центром копії паспорту таксометра.

Обґрунтування

 Обґрунтування цих доповнень наведене вище.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

4.3. Ліцензійні картки визнаються недійсними у разі:

   виключення автомобільного транспортного засобу із списку власних або орендованих автомобільних транспортних засобів;

  змін у реєстраційних документах власних або орендованих автомобільних транспортних засобів;

 

 

 

 

 

 

     пошкодження або втрати ліцензійної картки;

   закінчення терміну дії ліцензійної картки або її дублікату;

  анулювання або визнання ліцензії, до якої вони видавалися, недійсною.

4.4 У разі зміни даних у реєстраційних документах власних або орендованих автомобільних транспортних засобів оформлюються нові ліцензійні картки.

4.3. Ліцензійні картки визнаються недійсними у разі:

   виключення автомобільного транспортного засобу із списку власних або орендованих автомобільних транспортних засобів;

  змін у реєстраційних документах власних або орендованих автомобільних транспортних засобів;

      використання у автомобілі таксі іншого, ніж вказаний у ліцензійній картці, таксометра

   заміни інших елементів конструкції автомобіля таксі (зокрема використання коліс чи колісних дисків іншого типорозміру) яке спричинило   зміну сталої транспортного засобу

    пошкодження або втрати ліцензійної картки;

   закінчення терміну дії ліцензійної картки або її дублікату;

  анулювання або визнання ліцензії, до якої вони видавалися, недійсною.

4.4. У разі зміни даних у реєстраційних документах власних або орендованих автомобільних транспортних засобів оформлюються нові ліцензійні картки.

 

     Так само, нові ліцензійні картки оформлюються у випадку заміни таксометра у автомобілі таксі, або заміни інших елементів конструкції автомобіля таксі (зокрема використання коліс чи колісних дисків іншого типорозміру) яке спричинило   зміну сталої транспортного засобу.

Обгрунтування

     Доповнення унеможливлює несанкціоноване та необґрунтоване використання приладів сумнівного походження та з невідповідними налаштуваннями.

Текст проекту від МТЗУ

Пропозиції

4.5. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки згідно документів, що додавались до заяви про видачу ліцензії, оформлюється дублікат ліцензійної картки, про що органом ліцензування або територіальним управлінням робиться відповідний запис у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток та на дублікаті ліцензійної картки.

4.5. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки згідно документів, що додавались до відповідної заяви, оформлюється дублікат ліцензійної картки, про що органом ліцензування або територіальним управлінням робиться відповідний запис у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток та на дублікаті ліцензійної картки.

Обгрунтування

 Обґрунтування цього доповнення наведене вище.

Письма отправлены адресатам рекомендованным почтовым отправлением 2-го июня 2010 года и продублированы по электронной почте.

Administrator, 04-06-2010, hits: 9510
   
< Prev
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.