Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport Facebook Taxoport Twitter Taxoport VK 

Latest 20 replies on forum:

Технічні вимоги до електронних таксометрів

Print E-mail
Документ по состоянию на июнь 2008
        ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ
ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ І ГРОШОВИМ ОБІГОМ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

17.05.2004 N 3


Відповідно до пункту 4.1 протокольного рішення Державної
комісії з питань впровадження електронних систем і засобів
контролю та управління товарним і грошовим обігом від
27.02.2004 р. N 17 затвердити технічні вимоги до електронних
таксометрів (додається).

Голова Ю.Ф.Кравченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Голови Державної
комісії з питань
впровадження електронних
систем і засобів контролю та
управління товарним і
грошовим обігом
17.05.2004 N 3


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до електронних таксометрів


1. Технічні вимоги до електронних таксометрів (далі - вимоги)
встановлюють перелік додаткових вимог щодо реалізації фіскальних
функцій електронними таксометрами (далі - таксометри), які
призначені для реєстрації розрахункових операцій за послуги з
перевезення пасажирів.

2. Таксометр повинен відповідати цим вимогам і Вимогам щодо
реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій
для різних сфер застосування, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199 ( 199-2002-п ) (крім
пунктів 7, 8, 11, 16, 25, 29).

3. У цих вимогах поняття "фіскальні функції", "фіскальна
пам'ять", "реєстратор розрахункових операцій", "електронний
таксометр", "контрольна стрічка" вживаються у значеннях, наведених
у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а
поняття "робоча позиція "ЗАЙНЯТО", "робоча позиція "ВІЛЬНО",
"стала транспортного засобу", "тариф", "значення тарифу часу",
"значення тарифу відстані" у значеннях, наведених у ДСТУ EN
50148-2001 "Таксометри електронні".
Для цілей вимог також використовуються такі поняття:
значення тарифу посадки - значення тарифу, представлене як
сума грошей за посадку в таксі;
тарифний блок - сукупність комбінацій тарифу посадки, тарифу
відстані та тарифу часу;
платіжний термінал - пристрій, призначений для виконання
процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як
правило, друкування документа за операцією із застосуванням
платіжної картки. Може бути з'єднаним або поєднаним із таксометром
і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням
платіжної картки друкувальним пристроєм цього таксометра;
платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді
емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи
іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу
грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою
оплати вартості послуг таксі.

4. Таксометр є засобом вимірювальної техніки і повинен бути у
встановленому порядку допущений до застосування в Україні.

5. До складу таксометра повинні входити такі основні
функціональні блоки:
фіскальний блок;
механізм друкування чеків, контрольної стрічки та звітів;
індикатор водія-клієнта;
індикатор "ВІЛЬНО" (зеленого кольору);
індикатор "ЗАЙНЯТО" (жовтого кольору).
До складу таксометра може входити платіжний термінал.

6. Зазначені функціональні блоки (за винятком індикаторів
"ВІЛЬНО" та "ЗАЙНЯТО") повинні розміщуватися під єдиним кожухом,
який повинен мати місця для пломбування. Крім того, окремі
складники таксометра повинні бути сконструйовані таким чином, щоб
їх можна було механічно опломбувати відповідно до вимог пункту 8.1
ДСТУ EN 50148-2001 "Таксометри електронні".

7. Конструкція індикаторів "ВІЛЬНО" та "ЗАЙНЯТО" повинна
забезпечувати можливість їх огляду з зовнішньої сторони таксі.
Під час роботи таксометр повинен забезпечувати постійне
висвітлення індикаторів:
"ЗАЙНЯТО" - під час роботи таксометра в режимі реєстрації;
"ВІЛЬНО" - в інших режимах роботи.
Індикатори "ВІЛЬНО" та "ЗАЙНЯТО" можуть бути розміщені в
єдиному корпусі.

8. Таксометр може мати інтерфейс для зв'язку з зовнішніми
пристроями (у тому числі з платіжним терміналом).

9. Назва інформації, що відображається, ціна поділки та
розрядність індикатора водія-клієнта повинні відповідати таблиці
1.

10. Таксометр повинен забезпечувати можливість роботи у таких
режимах:
режим програмування;
режим реєстрації;
режим звітування.

11. Переключення режимів роботи таксометра повинно
здійснюватися шляхом введення відповідного пароля.

12. У режимі програмування таксометр повинен забезпечувати
можливість програмування не менше двох тарифних блоків.

13. У режимі реєстрації таксометр повинен забезпечувати
можливість:
проведення розрахунків за послуги у готівковій та
безготівковій (у разі використання платіжних карток) формах
оплати;
друкування чеків встановленої форми, які додатково містять
державний реєстраційний номер транспортного засобу, тариф (тарифи)
за послуги та код водія.

14. Таксометр повинен унеможливлювати спроби:
зміни дати;
зміни опису послуги після проведення першої реєстрації
продажу цієї послуги;
занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті, якщо в
годиннику-календарі встановлено дату, що передує даті останнього
Z-звіту;

15. Усі режими роботи таксометра, крім тих, що забезпечують
усунення причин блокування, повинні блокуватися у разі:
відключення механізму друкування чеків і звітів;
вичерпання ємності, несправності, відключення або заміни
фіскальної пам'яті;
перевищення встановленої кількості аварійних обнулень;
порушення послідовності виконання операцій, передбачених
програмним забезпеченням таксометра;
перевищення максимальної тривалості зміни;
відсутності чекової стрічки;
відсутності контрольної стрічки (у разі коли контрольна
стрічка друкується одночасно з чековою);
перевищення максимальної кількості розрядів чисел, що
обробляються;
зниження напруги до рівня, при якому не гарантується
достовірна обробка та зберігання даних;
спотворення даних у фіскальній пам'яті.

16. Блокування повинно супроводжуватися світловою
(відображення повідомлення на індикаторі) та/або звуковою
сигналізацією і не повинно призводити до втрати інформації, що
друкується.

17. Таксометр повинен забезпечувати реалізацію методів
обчислення оплати за проїзд, передбачених пунктом 4.1.1 ДСТУ EN
50148-2001 "Таксометри електронні".

18. Таксометр повинен забезпечувати автоматичне друкування
чека після переключення таксометра з робочої позиції "ЗАЙНЯТО" в
робочу позицію "ВІЛЬНО".

19. Таксометр повинен забезпечувати формування та друкування
таких звітів:
X-звіту;
Z-звіту;
періодичних (повного, скороченого).

20. Чеки X-, Z-звітів повинні додатково містити дані про
сталу транспортного засобу з датою її занесення, тарифи, які
використовуються, загальну і сплачену відстань проїзду. Чеки
періодичних (повного та скороченого) звітів повинні містити дані
відповідно до Додатка.

21. Фіскальна інформація зберігається у фіскальній пам'яті у
вигляді окремих записів встановленого формату згідно з Додатком.

22. Таксометр з непошкодженим та опломбованим кожухом
фіскального блока повинен забезпечувати збереження інформації в
оперативній пам'яті (у тій частині, де зберігаються дані описів
послуг та фіскальна інформація), у фіскальній пам'яті та
годиннику-календарі у разі короткого замикання електричних
контактів, доступ до яких можливий без розпломбування або
пошкодження кожуха фіскального блока, а також при температурі
навколишнього середовища від мінус 40 до плюс 700С.

Administrator, 29-05-2010, hits: 7149
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.