Home arrow News of the Legal Field arrow Проект Лицензионных условий. Попытка №3
 RSS Taxoport Facebook Taxoport Twitter Taxoport VK 

Latest 20 replies on forum:

Проект Лицензионных условий. Попытка №3

Print E-mail

Проект лицензионных условий таксиИнформационное сообщение - Портал Таксопорт

     11 марта 2010 на Официальном  сайте Минтранссвязи Украины опубликована третья за последние полгода редакция проекта новых Лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг перевозок пассажиров и их багажа на такси и легковыми автомобилями по заказу. Две предыдущие редакции, опубликованные  соответственно 02 октября та 02 декабря 2009 года так и не были утверждены, вероятно, благодаря большому количеству возражений и дополнений, высказанных к ним с разных сторон. Предлагаем нашим посетителям для ознакомления текст третьей редакции проекта:

ПРОЕКТ від 11 березня 2010
(Витяг стосовно перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»


I.    Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про захист прав споживачів», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення» та визначають перелік організаційних, технічних та кваліфікаційних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», та суб’єктами господарювання, які мають чинні ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) і з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі – ліцензіати), під час надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про автомобільний транспорт».

1.3. Органом ліцензування, уповноваженим на здійснення ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», є Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (далі – Головавтотрансінспекція).
Територіальні органи Головавтотрансінспекції в областях, Автономній Республіці Крим, м. м. Києві та Севастополі (далі – територіальні управління) здійснюють функції з підготовки документів для видачі та переоформлення ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі – ліцензія), видачі дублікатів та копій ліцензій, визнання недійсними та анулювання ліцензій і подають їх на розгляд Головавтотрансінспекції.

1.4. Для отримання ліцензії, копії або дубліката ліцензії чи переоформлення ліцензії ліцензіат особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до Головавтотрансінспекції або відповідного територіального управління заяву згідно з додатком 1.
До заяви додаються документи, перелік яких встановлений статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та пунктом 39 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, за формою згідно з додатком 2.
У разі зміни даних у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Головавтотрансінспекції або територіального управління, до якого подавали відповідну заяву, повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

1.5. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк не пізніше 30 календарних днів з дня надходження до неї або відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

1.6. Ліцензія видається на такі види робіт:

 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

1.7. Ліцензія з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажів надає право ліцензіату надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів та (або) вантажів.

1.8. Ліцензіат провадить свою діяльність з використанням автомобільного транспортного засобу, тип якого відповідає виду здійснюваних робіт.

1.9. До ліцензії Головавтотрансінспекцією та територіальними управліннями видається ліцензійна картка на кожен автомобільний транспортний засіб.
Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.

II.    Загальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України «Про автомобільний транспорт»

2.1.    Під час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», ліцензіат повинен дотримуватися вимог законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та зв’язку та нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу господарської діяльності.
    
2.2. Виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», здійснюється ліцензіатами на підставі ліцензії, виданої Головавтотрансінспекцією, за умови виконання організаційних, технічних та кваліфікаційних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.

2.3. Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі – надання послуг з перевезення), зобов’язані:

 1. надавати послуги з перевезення згідно з договором, укладеним відповідно до вимог законодавства України, та за умови обов’язкового дотримання у випадках, передбачених законодавством, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (далі – Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту), та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568 (далі – Правила перевезень вантажів);
 2. використовувати сертифіковані та дозволені для використання автотранспортні засоби;
 3. забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автотранспортних засобів, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів із відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність передбачена законодавством України, а також їх належне ведення;
 4. забезпечувати проведення перевірки технічного та санітарного стану, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів відповідно до положень Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів - виробників автотранспортних засобів, Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485, Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.03.98 № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 268/2708, за допомогою осіб, відповідальних за технічний стан автотранспортних засобів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, і у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск № 69 «Автомобільний транспорт», затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136;
 5. забезпечувати проведення з водіями інструктажів з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);
 6.  забезпечувати проведення інструктажів з питань безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), охорони праці та пожежної безпеки за допомогою осіб, відповідальних за безпеку руху (перевезень), охорону праці та (або) пожежну безпеку (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають необхідний рівень професійної кваліфікації (крім автомобільних самозайнятих перевізників);
 7. забезпечувати контроль за умовами, режимом праці та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);
 8.  забезпечувати безпеку дорожнього руху в частині запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) шляхом координування та організації роботи структурних підрозділів – служби дорожнього руху або осіб, відповідальних за безпеку дорожнього руху (автомобільних перевезень), відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб);
 9. забезпечувати водія автотранспортного засобу необхідними документами для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання покладених на них обов’язків, передбачених законодавством України;
 10. організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами, відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511; Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846; Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390;
 11. забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням (крім автомобільних самозайнятих перевізників);
 12. забезпечувати оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до положень трудового законодавства (крім автомобільних самозайнятих перевізників);
 13. забезпечувати зберігання автотранспортних засобів з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
 14. вести облік ДТП, учасником яких став автотранспортний засіб ліцензіата, відповідно до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 № 538;
 15. розробляти та здійснювати заходи спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, проводити з персоналом автомобільного транспорту та водіями профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім автомобільних самозайнятих перевізників);
 16. організовувати проведення періодичного (один раз на 2 роки) навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.
    
    2.4. Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення, зобов’язані надавати такі послуги з використанням автотранспортних засобів, на які оформлено:

 1. відповідний реєстраційний документ, а у разі відсутності в автотранспортному засобі його власника, крім того, – свідоцтво про право спільної власності на такий автотранспортний засіб або реєстраційний чи інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом;
 2. талон про проходження державного технічного огляду автотранспортного засобу, що належить ліцензіату –  юридичній особі, або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);
 3. договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
2.5.    Ліцензіати зобов’язані допускати до роботи з надання послуг з перевезень водіїв автотранспортних засобів, які мають необхідний рівень професійної кваліфікації, стаж роботи не менше одного року водієм автотранспортних засобів, підтверджений відповідно до положень п.п. 2.6 цих Ліцензійних умов і на яких оформлено:

 1. медичну довідку щодо придатності до керування автотранспортним засобом установленого зразка;
 2. страховий документ, що підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;
 3. документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме: відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність для даного виду автомобільних перевезень передбачено законодавством України (крім самозайнятих автомобільних перевізників або ліцензіатів, які надають послуги по перевезенню вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами).
2.6. Водії автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються (оформляються) на роботу водіями вперше, допускаються до керування автотранспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному автотранспортному засобі не менше 30 годин, а водії, які переводяться на нові для них марки або моделі автотранспортних засобів, повинні пройти стажування не менше 8 годин відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  21.08.2008 за № 776/15467.
До безперервного стажу керування автотранспортним засобом включається робота протягом останнього часу на автотранспортному засобі та якщо це підтверджено витягом з трудової книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого автотранспортного засобу і його номерного знака, або довідкою із центру зайнятості із зазначенням періоду роботи. Витяг із трудової книжки, довідка з місця роботи, довідка із центру зайнятості засвідчується підписом посадової особи і скріплюється печаткою.
Для самозайнятого автомобільного перевізника стаж керування автотранспортним засобом може також підтверджуватися наявністю національного або міжнародного посвідчення водія на право керування транспортними засобами.

2.7. Ліцензіати зобов’язані повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

III.    Спеціальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами

***********************

IV.    Спеціальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі або з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення

4.1.    Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані:

 1. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв виключно шляхом дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в відведеному для цього приміщенні;
 2. надавати такі послуги у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) – усне,  письмове чи за телефоном;
 3. при використанні засобів радіозв’язку (крім мобільних телефонів) мати дозвіл на використання;
 4. забезпечувати на вимогу пасажира видачу чека або іншого документа, що підтверджує надання послуг з перевезення;
 5. допускати до надання послуг з перевезення легкові автомобілі, обладнані розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, встановленим на даху легкового автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, та на дверцятах яких з лівого та правого боків нанесено композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку;
 6. забезпечувати належне оформлення, ведення та наявність в автотранспортному засобі, що використовується як таксі, сервісної книжки, якщо її наявність передбачена законодавством України.
4.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов’язані надавати такі послуги тільки за попередньою домовленістю із замовником цих послуг.

4.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, зобов’язані допускати до надання таких послуг водіїв, які досягли 21 року та мають необхідний рівень професійної кваліфікації, стаж роботи, підтверджений відповідно до положень  п.п 2.6 цих Ліцензійних умов, і на яких оформлено національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів».

4.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі або послуги з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, повинні мати документально підтверджений досвід роботи з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на договірних умовах не менше ніж три роки та зобов’язані:

 1. виконувати вимоги міжнародних конвенцій та угод, що регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень та до яких приєдналась Україна;
 2. виконувати вимоги національного законодавства країн, територією яких здійснюватиметься перевезення пасажирів;
 3. контролювати виконання водіями, допущеними до надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, норм щодо періодів керування, відпочинку та перерв;
 4. використовувати таксі (легкові автомобілі на замовлення), на яких відповідно до вимог ЄУТР розміщено розпізнавальні знаки України;
 5. допускати до перевезень водіїв, які досягли 21 року, мають стаж керування автотранспортними засобами не менше 3-х років і на яких оформлено міжнародне або національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів»;
 6. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв виключно шляхом дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в відведеному для цього приміщенні;
 7. розміщувати в салоні таксі (легкового автомобіля на замовлення) інформацію щодо свого повного найменування, даних, що містяться в ліцензії, та номерів телефонів регіональних управлінь (відділів) захисту прав споживачів.

V.    Спеціальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами

***************************

Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті

Майборода Ю.М.

 
Информационное сообщение об опубликовании проекта и его полный текст находятся на Официальном сайте Минтранссвязи Украины по этой ссылке
 
Прокомментировать проект и высказать свои замечания можно в этой теме нашего форума

Administrator, 16-03-2010, hits: 13030
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.