Home arrow Trade Union of Taxidrivers arrow Проект лицензионных условий - дополнения от ПСТУ
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Проект лицензионных условий - дополнения от ПСТУ

Print E-mail

ПСТУ - Профсоюз таксистов УкраиныПредседатель ПСТУ В.И. Попик

     Предлагаю ознакомиться с предложениями Профсоюза таксистов Украины по изменениям и дополнениям в проект приказа Министерства транспорта и связи Украины о Лицензионных условиях ведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг перевозок пассажииров...
 
 
Порівняльна таблиця
до проекту Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України щодо   Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»
 

Пропозиції ГАТІ

Пропозиції ПСТУ

1.5. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк не пізніше 30 календарних днів з дня надходження до неї або відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

1.5. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк не пізніше  7 календарних днів з дня надходження до неї або відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

2.3. Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі – надання послуг з перевезення), зобов’язані:

1) надавати послуги з перевезення згідно з договором, укладеним відповідно до вимог законодавства України, та за умови обов’язкового дотримання у випадках, передбачених законодавством, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (далі – Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту), та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.12.97 № 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568 (далі – Правила перевезень вантажів);

2) використовувати сертифіковані та дозволені для використання автотранспортні засоби;

3) забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автотранспортних засобів, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів з відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність передбачена законодавством України, а також їх належне ведення;  

 

4) забезпечувати проведення перевірки технічного та санітарного  стану, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів відповідно до положень Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів - виробників автотранспортних засобів, Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485, Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.03.98 № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 268/2708, та Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 17.02.2003 за № 122/7443, за допомогою осіб, відповідальних за технічний стан автотранспортних засобів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, і у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск № 69 «Автомобільний транспорт», затвердженому  наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136;


   
5) забезпечувати проведення з водіями інструктажів з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467;

6) забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511;

7) забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846;


   
8) забезпечувати проведення інструктажів з питань безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), охорони праці та пожежної безпеки за допомогою осіб, відповідальних за безпеку руху (перевезень), охорону праці та (або) пожежну безпеку (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію;

9) забезпечувати контроль за умовами, режимом праці та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385 (крім автомобільних самозайнятих перевізників та ліцензіатів, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами);

10) забезпечувати безпеку дорожнього руху в частині запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) шляхом координування та організації роботи відповідних структурних підрозділів – служби дорожнього  руху або осіб, відповідальних за безпеку дорожнього руху (автомобільних перевезень), відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб);

11) забезпечувати водія автотранспортного засобу необхідними документами для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання покладених на них обов’язків, передбачених законами України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення» (далі – ЄУТР), Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правилами перевезень вантажів;

12) забезпечувати належну організацію, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів виключно за умови дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656, та в спеціально обладнаному окремо виділеному приміщенні, якщо такий контроль передбачений законодавством України;

 

13) забезпечувати контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, якщо такий огляд передбачений законодавством України;

14) організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами, відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511; Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846; Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390;

15) забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням;

16) забезпечувати оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до положень трудового законодавства (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

 

17) забезпечувати зберігання автотранспортних засобів поза межами житлових зон у спеціально пристосованих для цього місцях з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

18) вести облік ДТП, учасником яких став автотранспортний засіб ліцензіата, відповідно до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 № 538, з обов’язковим повідомленням про ДТП, унаслідок якого є поранені чи загиблі, телефонограмою відповідне територіальне управління за місце знаходженням ліцензіата або Головавтотрансінспекцію;

19) розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити з персоналом автомобільного транспорту та водіями профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

20) організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.

 2.3.Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України«Про автомобільний транспорт» (далі – надання послуг з перевезення), зобов’язані:

1) надавати послуги з перевезення згідно з договором, укладеним відповідно до вимог законодавства України, та за умови обов’язкового дотримання у випадках, передбачених законодавством, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (далі – Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту), та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.12.97 № 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568 (далі – Правила перевезень вантажів);

2) використовувати сертифіковані та дозволені для використання автотранспортні засоби;

3) забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автотранспортних засобів, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів з відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність передбачена законодавством України, а також їх належне ведення (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

4) забезпечувати проведення перевірки технічного та санітарного  стану, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів відповідно до положень Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів - виробників автотранспортних засобів, Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485, Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.03.98 № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 268/2708, та Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 17.02.2003 за № 122/7443, за допомогою осіб, відповідальних за технічний стан автотранспортних засобів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, і у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск № 69 «Автомобільний транспорт», затвердженому  наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

5) забезпечувати проведення з водіями інструктажів з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

6) забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

7) забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

8) забезпечувати проведення інструктажів з питань безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), охорони праці та пожежної безпеки за допомогою осіб, відповідальних за безпеку руху (перевезень), охорону праці та (або) пожежну безпеку (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

9) забезпечувати контроль за умовами, режимом праці та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385 (крім автомобільних самозайнятих перевізників та ліцензіатів, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами);

10) забезпечувати безпеку дорожнього руху в частині запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) шляхом координування та організації роботи відповідних структурних підрозділів – служби дорожнього  руху або осіб, відповідальних за безпеку дорожнього руху (автомобільних перевезень), відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб);

11) забезпечувати водія автотранспортного засобу необхідними документами для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання покладених на них обов’язків, передбачених законами України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення» (далі – ЄУТР), Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правилами перевезень вантажів;

12) забезпечувати належну організацію, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів виключно за умови дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656, та в спеціально обладнаному окремо виділеному приміщенні, якщо такий контроль передбачений законодавством України (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

13) забезпечувати контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, якщо такий огляд передбачений законодавством України;

14) організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами, відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511; Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846; Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

15) забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

16) забезпечувати оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до положень трудового законодавства (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

17) забезпечувати зберігання автотранспортних засобів поза межами житлових зон у спеціально пристосованих для цього місцях з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

18) вести облік ДТП, учасником яких став автотранспортний засіб ліцензіата, відповідно до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 № 538, з обов’язковим повідомленням про ДТП, унаслідок якого є поранені чи загиблі, телефонограмою відповідне територіальне управління за місце знаходженням ліцензіата або Головавтотрансінспекцію (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

19) розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити з персоналом автомобільного транспорту та водіями профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

20) організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП (крім автомобільних самозайнятих перевізників)

2.5.    Ліцензіати зобов’язані допускати до роботи з надання послуг з перевезень тільки тих водіїв автотранспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

1)    медичну довідку щодо придатності до керування автотранспортним засобом установленого зразка;

2)     страховий документ, що підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

3)     документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме: відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність для даного виду автомобільних перевезень передбачено законодавством України.

2.5.    Ліцензіати зобов’язані допускати до роботи з надання послуг з перевезень тільки тих водіїв автотранспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

1)    медичну довідку щодо придатності до керування автотранспортним засобом установленого зразка;

2)     страховий документ, що підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

3)     документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме: відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність для даного виду автомобільних перевезень передбачено законодавством України. (крім автомобільних самозайнятих перевізників)

2.6. Водії автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються (оформляються) на роботу водіями вперше, допускаються до керування автотранспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному автотранспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії, які переводяться на нові для них марки або моделі автотранспортних засобів, повинні пройти стажування не менше 8 годин відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  21.08.2008 за № 776/15467.

2.6. Водії автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються (оформляються) на роботу водіями вперше, допускаються до керування автотранспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному автотранспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії, які переводяться на нові для них марки або моделі автотранспортних засобів, повинні пройти стажування не менше 8 годин відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  21.08.2008 за № 776/15467. (крім автомобільних самозайнятих перевізників)

4.1.    Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані:

1)    надавати такі послуги у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) – усне,  письмове чи за телефоном;

2)    укладати договори на право користування стоянками таксі, обладнання яких відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правилам надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

3)    використовувати радіозв’язок у встановленому законодавством порядку;

4)    забезпечувати на вимогу пасажира видачу чека або іншого документа, що підтверджує надання послуг з перевезення;

5)    допускати до надання послуг з перевезення легкові автомобілі, обладнані розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, встановленим на даху легкового автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, та на дверцятах яких з лівого та правого боків нанесено композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку;

6)    забезпечувати належне оформлення, ведення та наявність в автотранспортному засобі, що використовується як таксі, сервісної книжки, якщо її наявність передбачена законодавством України.

4.1.    Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані:

1)    надавати такі послуги у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) – усне,  письмове чи за телефоном;

2)   вилучити

 

 

3)   вилучити

 

4)    забезпечувати на вимогу пасажира видачу чека або іншого документа, що підтверджує надання послуг з перевезення;

5)    допускати до надання послуг з перевезення легкові автомобілі, обладнані розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, встановленим на даху легкового автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, та на дверцятах яких з лівого та правого боків нанесено композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку;

6)    забезпечувати належне оформлення, ведення та наявність в автотранспортному засобі, що використовується як таксі, сервісної книжки, якщо її наявність передбачена законодавством України.

4.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі або з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов’язані допускати до надання таких послуг водіїв, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів».

4.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі або послуги з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, повинні мати документально підтверджений досвід роботи з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на договірних умовах не менше ніж три роки та зобов’язані:

 

1)    виконувати вимоги міжнародних конвенцій та угод, що регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень та до яких приєдналась Україна;

2)    виконувати вимоги національного законодавства країн, територією яких здійснюватиметься перевезення пасажирів;

3)    контролювати виконання водіями, допущеними до надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, норм щодо періодів керування, відпочинку та перерв, а також інших вимог згідно з ЄУТР;

4)    використовувати таксі (легкові автомобілі на замовлення), на яких відповідно до вимог ЄУТР розміщено розпізнавальні знаки України;

5)    допускати до перевезень водіїв, які досягли 21 року, мають відповідну кваліфікацію, стаж керування автотранспортними засобами і на яких оформлено міжнародне або національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів»;

6)    розміщувати в салоні таксі (легкового автомобіля на замовлення) інформацію щодо свого повного найменування, даних, що містяться в ліцензії, та номерів телефонів регіональних управлінь (відділів) захисту прав споживачів.

4.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі або з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов’язані допускати до надання таких послуг водіїв, на яких оформлено національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів».

 

4.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі або послуги з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов’язані:
1)  виконувати вимоги міжнародних конвенцій та угод, що регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень та до яких приєдналась Україна;

2)    виконувати вимоги національного законодавства країн, територією яких здійснюватиметься перевезення пасажирів;

3)    контролювати виконання водіями, допущеними до надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, норм щодо періодів керування, відпочинку та перерв, а також інших вимог згідно з ЄУТР (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

4)    використовувати таксі (легкові автомобілі на замовлення), на яких відповідно до вимог ЄУТР розміщено розпізнавальні знаки України;

5)    допускати до перевезень водіїв, які досягли 21 року, мають стаж керування автотранспортними засобами не менше 3-х років і на яких оформлено міжнародне або національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів»;


6)    розміщувати в салоні таксі (легкового автомобіля на замовлення) інформацію щодо свого повного найменування, даних, що містяться в ліцензії, та номерів телефонів регіональних управлінь (відділів) захисту прав споживачів.

Голова ПСТУ В. Попик

 
С полным текстом проекта лицензионных условий
можно ознакомиться по этой ссылке.
 
Прокомментировать дополнения от ПСТУ или высказать собственные предложения
можно в этой теме нашего форума.

Administrator, 14-01-2010, hits: 12304
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.