Home arrow The assotiation of taxi carriers arrow АСПАУ поздравляет всех с праздниками!
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

АСПАУ поздравляет всех с праздниками!

Print E-mail

Ассоциация свободных профсоюзов автотранспортников Украины

Таксоперевозчики Украины и другие автомобильные перевозчики!

     Ассоциация Свободных профсоюзов автотранспортников Украины поздравляет всех вас с наступаюшими праздниками: Новым Годом и Рождеством Христовым, желает всем крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде, финансовой стабильности и воодушевления в борьбе с теми испытаниями, которые мы успешно прошли в этом году и теми, что нас ожидают в будущем.

С уважением Председатель АСПАУ Андрей Корчинский
 
       Вместе с тем АСПАУ предлагает к рассмотрению и обсуждению "Проект програми  розвитку та реформування таксомоторної сфери України".

П Р О Е К Т

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ ТАКСОМОТОРНОЇ
СФЕРИ УКРАЇНИ
 

     Ця програма створена з метою поетапного реформування( 2010 – 2012 ) та розвитку таксомоторної галузі на професійній основі , регулювання відносин між автомобільними перевізниками , органами державної та виконавчої влади, місцевого самоврядування, пасажирами та іншими учасниками цієї програми

1.Загальні положення

1.1. Визначення основних термінів.

автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами;
автомобіль легковий – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць сидіння;
автомобіль на замовлення – легковий автомобіль загального призначення, замовлений юридичною або фізичною особою з укладанням письмового договору на обслуговування, де вказано вартість послуги та термін її виконання, зареєстрований як автомобіль, що надає послуги по замовленню (має ліцензійну карточку). Автомобіль на замовлення не може використовувати ознаки таксі, шукати пасажирів на вулиці або стоянках таксі;
автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами;
автомобільний само зайнятий перевізник – це фізична особа – суб´єкт  господарювання, яка  здійснює на комерційній основі чи за  власний кошт перевезення пасажирів на таксі;
громадська колегія (з питань таксо перевезень) – дорадчо-консультативний колегіальний орган, з делегованими (в сфері таксо перевезень) місцевим органом влади повноваженнями, який сформований з представників профільних громадських та профспілкових організацій і діє відповідно затвердженого положення;
громадський інспектор – представник громадської чи профспілкової організації визначений громадською колегією для здійснення контролю за виконанням Правил надання послуг на таксі;
замовник транспортних послуг – юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів чи вантажів;
замовник послуг таксі – юридична або фізична особа, яка замовляє перевезення на таксі в індивідуальному  порядку;
допуск до професії – вимоги (правила) пов´язані з виходом операторів таксі на ринок надання послуг таксі та водія таксі для отримання допуску до професії;
доступ на ринок таксі – характеристика якості, яким повинен відповідати оператор, щоб вийти на ринок таксі
диспетчерський центр – фізична або юридична особа, яка надає диспетчерські послуги, замовлення таксі, які входять до його складу. ДЦ повинен бути зареєстрований та мити ліцензію відповідно до визначених вимог;
вимоги до водія таксі – кваліфікація (стаж), характеристика, карточка (посвідчення) водія таксі;
Координаційна Рада – дорадчо-консультативний колегіальний орган, при Кабінеті Міністрів України з делегованими (в сфері таксо перевезень) КМУ повноваженнями, який сформований з уповноважених громадськими колегіями представників і діє відповідно затвердженого положення;
карточка ( посвідчення ) водія таксі – документ, який дає право здійснювати роботу на автомобілі таксі (у якому здійснюється відмітка порушень Правил надання послуг на таксі);
ліцензія оператора таксі – документ, що право здійснення професійної діяльності  на ринку послуг та експлуатації таксі;
ліцензійна картка на автомобіль таксі – документ, який містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу, який використовується як таксі;
оператор таксі – фізична або юридична особа, що здійснює надання послуг автомобілями таксі. Оператор відповідає за автомобілі, що використовуються як таксі. Поділяються на групи:
підприємець – таксі – оператор таксі, що використовує до 10 автомобілів, що належать йому на правах власності або оренди , наймає водіїв та інший персонал;
приватне підприємство – таксі - оператор таксі, що використовує до 50 автомобілів, що належать йому на правах власності або оренди , наймає водіїв та інший персонал;
підприємство (компанія) – таксі – оператор таксі, що використовує понад 50 автомобілів, що належать йому на правах власності або оренди , наймає водіїв та інший персонал;
паспорт стоянки таксі – документ, який містить інформацію про місце розташування автомобілів таксі, засоби облаштування стоянки, інформаційне забезпечення пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила надання послуг
пошук пасажирів на вулиці – таксі, які шукають пасажирів на вулицях без попереднього замовлення
послуга таксі – здійснення перевезення пасажирів та їх багажу на таксі. Можна замовити по телефону, зупинити на вулиці або на стоянці таксі;
робоча група з питань реформування сфери діяльності таксі – тимчасовий робочий орган з представників профільних громадських та профспілкових організацій створений при Держномпідприємництві  України, який займається підготовчою роботою з питань реформування в галузі таксо перевезень до утворення Координаційної Ради;
стоянка таксі – місце, визначене паспортом стоянки таксі та відповідними дорожніми знаками, де автомобілі таксі можуть очікувати, здійснювати посадку, висадку пасажирів;
мережа таксомоторних стоянок – територіально визначена сукупність спеціально відведених місць зупинки ( стоянки ) таксі, де автомобілі можуть очікувати, здійснювати посадку, висадку пасажирів;
таксі – легковий автомобіль,  який згідно виданої  ліцензійної карточки  використовується як таксі, обладнаний розпізнавальним ліхтарем (інформаційним касатоном), який встановлюється на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, має нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;
таксі на замовлення  – легковий автомобіль,  який згідно виданої  ліцензійної карточки  використовується як таксі, має ознаки таксі, який здійснює перевезення пасажирів відповідно попереднього замовлення отриманого з диспетчерського центру;
таксометр – це лічильник, яким оснащено автомобіль–таксі і який показує належну сплату за проїзд пасажира та експлуатаційні показники використання автомобіля без фіскальних функцій
транспортний оператор – оператори таксі є транспортними операторами.

2. Мета програми


     Метою програми є підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку таксі, реформування та розвитку таксомоторних послуг  на професійній основі, покращення обслуговування населення легковими таксі, впорядкування та легалізації стоянок „таксі”, координації роботи операторів таксі, контролю за здійсненням таксомоторних перевезень, створення  безпечних умов для роботи  водіїв таксі та  обслуговування пасажирів, припинення надання нелегальних послуг автомобілями таксі (без ліцензії), внесення змін до чинного законодавства метою впровадження та виконання даної програми.

3. Шляхи і способи розв’язання проблем


     Розвиток ринку таксі, підвищення його ефективності, добросовісної конкуренції , покращення надання послуг, створення безпечних умов праці, впорядкування мережі стоянок таксі, усунення нелегальних перевізників буде здійснено шляхом  залучення профільних громадських та профспілкових організацій для участі та вирішення необхідних в сфері таксо перевезень питань через  громадські колегії створені при органах місцевого самоврядування, обласних та районних адміністраціях  та Координаційну Раду при КМУ, а також введення громадського контролю за діяльністю в таксомоторній галузі в тому числі і через громадських інспекторів, уповноважених громадськими колегіями.

3. 1. Залучення профільних громадських та профспілкових організацій
 

      Для захисту та представлення інтересів роботодавців створюються громадські організації, які координують роботу диспетчерських пунктів та операторів таксі. Для захисту та представлення інтересів водіїв таксі створюються  профспілкові організації (само зайняті особи можуть входити до існуючих профспілкових організацій водіїв або створювати власні). Профільні профспілкові та громадські організації делегують своїх представників до Громадських колегій створених при  органах місцевого самоврядування, обласних та районних адміністраціях. Громадські колегії , які діють відповідно затвердженого положення  в межах своєї компетенції забезпечують виконання умов соціального партнерства між органами місцевого самоврядування, обласними та районними адміністраціями, роботодавцями, громадськими організаціями та профспілками.

3.2. Діяльність громадських колегій
 

Основними завданням Громадських колегій є:
- координація роботи роботодавців, громадських організацій та профспілок з органами місцевого самоврядування, обласними та районними адміністраціями, виконавчої та державної влади у питаннях діяльності та розвитку таксомоторних перевезень на місцях;
- контроль за виконанням спільно прийнятих рішень та норм чинного законодавства;
- підготовка пропозицій та затвердження через відповідні органи влади нормативно-правових документів, які необхідні для покращення роботи в сфері таксомоторних перевезень;
- готовити та подавати до розгляду органам місцевого самоврядування, обласним та районним адміністраціям пропозицій відносно ставок єдиного податку, що сплачуються до місцевого бюджету
- забезпечення необхідних заходів по усуненню адміністративних та організаційних перешкод діяльності таксомоторних перевезень;
- формування пропозицій відносно мережі  таксомоторних стоянок на місцях
- затвердження відповідно до поданих громадськими та профспілковими організаціями
своїх представників штату громадських інспекторів на таксі;
- формувати та вести реєстр таксо перевізників, операторів таксі, диспетчерських пунктів та стоянок таксі;
- контролювати допуск до професії та доступ на ринок таксі.

3.3. Громадський інспектор
 

Основними напрямками діяльності громадського інспектора є:
- контроль за діяльністю таксо перевізників в сфері виконання правил надання послуг пасажирських перевезень на таксі;
- контроль за діяльністю диспетчерських пунктів в частині виконання ними умов допуску до професії та доступу на ринок таксі;
- контроль за правильністю використання стоянок таксі;
- контроль за діяльністю місцевої та державної влади в питаннях, які стосуються таксомоторних перевезень на місцях.
- контроль за умовами та безпекою праці, вільним доступом до робочих місць.

3.4. Робоча група (при Держкомпідприємництву або Містерстві транспорту)
 

     Робоча група формуються з представників профільних громадських та профспілкових організацій затверджується наказом Держкомпідприємництва чи Міністерством транспорту України,  займається підготовкою  питань реформування в галузі таксо перевезень та необхідних документів для розгляду Координаційною Радою, профільними міністерствами , КМУ та Верховною Радою в сфері діяльності таксомоторної галузі.

3.5. Формування та діяльність Координаційної Ради з питань діяльності в сфері таксомоторних перевезень
 

       Координаційна рада з питань діяльності в сфері таксомоторних перевезень при кабінеті Міністрів України (далі  Координаційна рада) здійснює свою роботу відповідно Положення затвердженого КМУ. Координаційна рада формується з представників державної влади, профільних громадських та профспілкових організацій республіканського значення та Голів обласних громадських колегій або їх уповноваженого представника.
Основним завданням Координаційної Ради є:
- збір  та узагальнення пропозицій, що стосуються реформування в сфері таксомоторних перевезень отриманих від місцевих громадських колегій, з метою їх подальшого впровадження в життя
- координація роботи органів державної та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування , громадських та профспілкових організацій таксо перевізників у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері діяльності таксі, розвитку та підтримки  в регіонах
- підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері
- створення сприятливого середовища для розвитку даної сфери діяльності в регіонах
- розгляд проектів комплексних та цільових державних та регіональних програм розвитку в сфері таксо перевезень та контроль за ходом виконання їх заходів;
- сприяння розвитку підприємницької та громадської ініціативи;

4. Етапи  розвитку та реформування


грудень  2009 – березень 2010  -  створення робочої групи та напрацювання  необхідних документів ( змін до законодачих та виконавчих актів ), проведення їх обговорення та  збір зауважень по регіонам

січень – березень 2010 – формування об’єднань профільних громадських та профспілкових організацій в місцеві громадські колегії

квітень – червень 2010 – створення Координаційної Ради, погодження та  затвердження переліку документів, в які необхідно внести зміни для реалізації даної програми.

липень – грудень 2010 – робота над впровадженням змін на законодавчому рівні

січень – квітень 2011 – реалізація  та впровадження  пунктів програми ( робота громадських колегій, інспекторів, Координаційної Ради, )

квітень – вересень 2011 – доопрацювання механізмів необхідних для успішного реформування  таксомоторної галузі .

вересень-грудень 2011 – завершення діяльності робочої групи, проведення додаткових змін у нормативних документах , роботі колегій, Координаційної Ради.Для реалізації даної програми необхідно:

1. розробити та затвердити:
 умови допуску до професії ;
умови доступу на ринок таксі;
заходи по боротьбі з нелегальними перевізниками;
заходи по безпеці водія та пасажирів таксі;
Положення про Громадські колегії на місцях;
Положення про громадського інспектора з питань таксо перевезень;
Положення про Координаційну Раду

2.Внести зміни до:
- Закону України „Про автомобільний транспорт”;
- Закону України „ Про дорожній рух”;
- Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- Цивільного кодексу України;
- Правил дорожнього руху;
- Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послу з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
- Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Проект підготовано: Голова АВПАУ Андрій Корчинський

обсуждение в этой теме нашего форума

Administrator, 21-12-2009, hits: 12871
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.