Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport Facebook Taxoport Twitter Taxoport VK 

Latest 20 replies on forum:

Проект Ліцензійних умов (витяг стосовно таксі)

Print E-mail

Проект опублікований на сайті
Мінтрансзв'язку 02 грудня 2009 року
посилання на першоджерело

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»


I.Загальні положення

     1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про захист прав споживачів», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення» та визначають перелік організаційних, технічних та кваліфікаційних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», та суб’єктами господарювання, які мають чинні ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) і з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі – ліцензіати), під час надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».

     1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про автомобільний транспорт».

     1.3. Органом ліцензування, уповноваженим на здійснення ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», є Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (далі – Головавтотрансінспекція).
Територіальні органи Головавтотрансінспекції в областях, Автономній Республіці Крим, м. м. Києві та Севастополі (далі – територіальні управління) здійснюють функції з підготовки документів для видачі та переоформлення ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі – ліцензія), видачі дублікатів та копій ліцензій, визнання недійсними та анулювання ліцензій і подають їх на розгляд Головавтотрансінспекції.

     1.4. Для отримання ліцензії, копії або дубліката ліцензії чи переоформлення ліцензії ліцензіат особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до Головавтотрансінспекції або відповідного територіального управління заяву згідно з додатком 1.
До заяви додаються документи, перелік яких встановлений статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та пунктом 39 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, із зазначенням відомостей, оформлених згідно з додатком 2.
У разі зміни даних у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до відповідного територіального управління повідомлення в  письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

     1.5. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк не пізніше 30 календарних днів з дня надходження до неї або відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

     1.6. Ліцензія видається на такі види робіт:
 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;
 • надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
 • надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

     1.7. Ліцензія з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажів надає право ліцензіату надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів та (або) вантажів.

     1.8. Ліцензіат провадить свою діяльність з використанням автомобільного транспортного засобу, тип якого відповідає виду здійснюваних робіт.

     1.9. До ліцензії на кожен автомобільний транспортний засіб Головавтотрансінспекцією та територіальними управліннями видається ліцензійна картка.
Ліцензійна картка є бланком суворої звітності.
Зразок бланка ліцензійної картки та положення про ліцензійну картку з визначенням процедури її оформлення, видачі, тощо затверджується центральним органом виконавчої влади з питань транспорту та зв’язку.

II.Загальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»

     2.1.Під час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», ліцензіат повинен дотримуватися вимог законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та зв’язку, інших нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу господарської діяльності.

     2.2. Виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», здійснюється ліцензіатами на підставі ліцензії, виданої Головавтотрансінспекцією, за умови виконання організаційних, технічних та кваліфікаційних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.
Виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», без наявності ліцензії та ліцензійної картки забороняється.

     2.3. Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі – надання послуг з перевезення), зобов’язані:

     1) надавати послуги з перевезення згідно з договором, укладеним відповідно до вимог законодавства України, та за умови обов’язкового дотримання у випадках, передбачених законодавством, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (далі – Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту), та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.12.97 № 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568 (далі – Правила перевезень вантажів);

       2) використовувати сертифіковані та дозволені для використання автотранспортні засоби;

     3) забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автотранспортних засобів, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів з відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність передбачена законодавством України, а також їх належне ведення;

     4) забезпечувати проведення перевірки технічного та санітарного  стану, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів відповідно до положень Закону України «Про автомобільний транспорт», інструкцій заводів - виробників автотранспортних засобів, Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485, Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.03.98 № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 268/2708, та Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 № 792, зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 17.02.2003 за № 122/7443, за допомогою осіб, відповідальних за технічний стан автотранспортних засобів (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, і у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск № 69 «Автомобільний транспорт», затвердженому  наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136;

     5) забезпечувати проведення з водіями інструктажів з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за № 776/15467;
6) забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511;

     7) забезпечувати проведення інструктажів з персоналом автомобільного транспорту з пожежної безпеки відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846;

     8) забезпечувати проведення інструктажів з питань безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), охорони праці та пожежної безпеки за допомогою осіб, відповідальних за безпеку руху (перевезень), охорону праці та (або) пожежну безпеку (штатних працівників або відповідно до договору з суб’єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію;

     9) забезпечувати контроль за умовами, режимом праці та часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385 (крім автомобільних самозайнятих перевізників та ліцензіатів, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами);

    10) забезпечувати безпеку дорожнього руху в частині запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) шляхом координування та організації роботи відповідних структурних підрозділів – служби дорожнього  руху або осіб, відповідальних за безпеку дорожнього руху (автомобільних перевезень), відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 227 (для ліцензіатів – юридичних осіб);

     11) забезпечувати водія автотранспортного засобу необхідними документами для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання покладених на них обов’язків, передбачених законами України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення» (далі – ЄУТР), Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правилами перевезень вантажів;

     12) забезпечувати належну організацію, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів виключно за умови дотримання Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656, та в спеціально обладнаному окремо виділеному приміщенні, якщо такий контроль передбачений законодавством України;

      13) забезпечувати контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, якщо такий огляд передбачений законодавством України;

      14) організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами, відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за № 794/15485; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511; Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/846; Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390;

      15) забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням;

     16) забезпечувати оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до положень трудового законодавства (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

     17) забезпечувати зберігання автотранспортних засобів поза межами житлових зон у спеціально пристосованих для цього місцях з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

    18) вести облік ДТП, учасником яких став автотранспортний засіб ліцензіата, відповідно до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 № 538, з обов’язковим повідомленням про ДТП, унаслідок якого є поранені чи загиблі, телефонограмою відповідне територіальне управління за місце знаходженням ліцензіата або Головавтотрансінспекцію;

    19) розробляти та здійснювати заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), проводити з персоналом автомобільного транспорту та водіями профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

    20) організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.

    2.4. Ліцензіати зобов’язані надавати такі послуги з використанням автотранспортних засобів, на які оформлено:

     1) відповідний реєстраційний документ, а у разі відсутності в автотранспортному засобі його власника – також свідоцтво про право спільної власності на такий автотранспортний засіб або реєстраційний чи інший нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом;

      2) талон про проходження державного технічного огляду автотранспортного засобу, що належить ліцензіату –  юридичній особі, або талон про проходження державного технічного огляду транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);

     3) договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.5. Ліцензіати зобов’язані допускати до роботи з надання послуг з перевезень тільки тих водіїв автотранспортних засобів, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:

     1)медичну довідку щодо придатності до керування автотранспортним засобом установленого зразка;

     2) страховий документ, що підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

   3) документальне підтвердження проходження ними щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме: відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо його наявність для даного виду автомобільних перевезень передбачено законодавством України.

     2.6. Водії автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються (оформляються) на роботу водіями вперше, допускаються до керування автотранспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному автотранспортному засобі не менше 30 годин, а ті водії, які переводяться на нові для них марки або моделі автотранспортних засобів, повинні пройти стажування не менше 8 годин відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 № 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  21.08.2008 за № 776/15467.

III.Спеціальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами
 
******************************************************************

IV.Спеціальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі або з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення

      4.1.Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов’язані:

     1)надавати такі послуги у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) – усне,  письмове чи за телефоном;

     2)укладати договори на право користування стоянками таксі, обладнання яких відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правилам надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

      3)використовувати радіозв’язок у встановленому законодавством порядку;

     4)забезпечувати на вимогу пасажира видачу чека або іншого документа, що підтверджує надання послуг з перевезення;

     5)допускати до надання послуг з перевезення легкові автомобілі, обладнані розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, встановленим на даху легкового автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, та на дверцятах яких з лівого та правого боків нанесено композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку;

     6)забезпечувати належне оформлення, ведення та наявність в автотранспортному засобі, що використовується як таксі, сервісної книжки, якщо її наявність передбачена законодавством України.

     4.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов’язані надавати такі послуги тільки за попередньою домовленістю із замовником цих послуг.

    4.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі або з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов’язані допускати до надання таких послуг водіїв, які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів».

      4.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі або послуги з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, повинні мати документально підтверджений досвід роботи з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на договірних умовах не менше ніж три роки та зобов’язані:

      1)виконувати вимоги міжнародних конвенцій та угод, що регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень та до яких приєдналась Україна;

       2)виконувати вимоги національного законодавства країн, територією яких здійснюватиметься перевезення пасажирів;

       3)контролювати виконання водіями, допущеними до надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, норм щодо періодів керування, відпочинку та перерв, а також інших вимог згідно з ЄУТР;

       4)використовувати таксі (легкові автомобілі на замовлення), на яких відповідно до вимог ЄУТР розміщено розпізнавальні знаки України;

      5)допускати до перевезень водіїв, які досягли 21 року, мають відповідну кваліфікацію, стаж керування автотранспортними засобами і на яких оформлено міжнародне або національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів»;

       6)розміщувати в салоні таксі (легкового автомобіля на замовлення) інформацію щодо свого повного найменування, даних, що містяться в ліцензії, та номерів телефонів регіональних управлінь (відділів) захисту прав споживачів.

V.Спеціальні організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами
****************************************************************
Начальник Головної державної інспекції на автомобільному транспорті
                                        Майборода Ю.М.

Administrator, 09-12-2009, hits: 13146
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.