Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті

Print E-mail
                       Герб України                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 8 вересня 2004 р. N 1190
Київ

Про утворення Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 347 від 11.05.2005
N 387 від 29.03.2006
N 1022 від 26.07.2006
N 1319 від 14.11.2007 }


На виконання Указу Президента України від 20 травня 2004 р.
N 570 "Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських
перевезень автомобільним транспортом" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Головну державну інспекцію на автомобільному
транспорті як урядовий орган державного управління з питань
контролю на автомобільному транспорті у складі Міністерства
транспорту та зв'язку.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
від 14.11.2007 }

2. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію на
автомобільному транспорті (додається).

3. Розмістити Головну державну інспекцію на автомобільному
транспорті по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.
( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 347
від 11.05.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1190

ПОЛОЖЕННЯ
про Головну державну інспекцію
на автомобільному транспорті


1. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
(Головавтотрансінспекція) є урядовим органом державного
управління з питань контролю на автомобільному транспорті, що діє
у складі Мінтрансзв'язку і йому підпорядковується.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 347
від 11.05.2005, N 387 від
29.03.2006, N 1319 від 14.11.2007 }

2. Головавтотрансінспекція у своїй діяльності керується
Конституцією та законами України, а також указами
Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів
України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та
наказами Мінтрансзв'язку.

Головавтотрансінспекція:

організовує у межах своїх повноважень виконання актів
законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на
розгляд Мінтрансзв'язку.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
від 29.03.2006; в редакції Постанови КМ N 1319
від 14.11.2007 }

3. Основними завданнями Головавтотрансінспекції є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним
транспортом;

здійснення відповідно до законодавства ліцензування та
контролю у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи
вантажів автомобільним транспортом.
{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1319 від
14.11.2007 }

4. Головавтотрансінспекція відповідно до покладених на неї
завдань:

1) здійснює державний контроль за додержанням суб'єктами
господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт,
норм та стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів
і вантажів; { Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1319
від 14.11.2007 }

2) здійснює відповідно до законодавства державний нагляд за
забезпеченням перевізниками безпеки автомобільних перевезень;
проводить аналіз дорожньо-транспортних пригод, що сталися за
участю перевізників, які надають послуги з переведення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом; { Підпункт 2 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1319 від 14.11.2007 }

3) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням
вітчизняними та іноземними автоперевізниками норм міжнародних
конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

4) здійснює у передбачених законодавством випадках:

ліцензування видів господарської діяльності, пов'язаних з
наданням послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним
транспортом;

державний контроль за дотриманням вимог законодавства про
автомобільний транспорт, зокрема за наявністю відповідної ліцензії
та ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта
господарювання;

видачу ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта
господарювання;
{ Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 387 від 29.03.2006; в редакції Постанови КМ
N 1319 від 14.11.2007 }

5) розробляє в установленому порядку проекти
нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5-1) здійснює в межах, визначених Мінтрансзв'язку, управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери управління
зазначеного Міністерства; { Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1
згідно з Постановою КМ N 387 від 29.03.2006 }

5-2) замовляє, постачає, зберігає, веде облік і звітність про
використання бланків ліцензійних карток, що додаються до ліцензій
щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом і з перевезення пасажирів та їх багажу
на таксі; { Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою
КМ N 387 від 29.03.2006; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1319 від 14.11.2007 }

6) бере участь відповідно до покладених на неї завдань у:

розробленні та виконанні державних цільових та інших програм
у сфері безпеки автомобільних перевезень; { Абзац другий підпункту
6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022
від 26.07.2006 }

роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію
транспортних засобів, об'єктів і споруд, призначених для надання
послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним
транспортом; { Абзац третій підпункту 6 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1319 від
14.11.2007 }

здійсненні відповідно до законодавства стандартизації та
сертифікації послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом; { Абзац четвертий підпункту 6 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
від 14.11.2007 }

здійсненні міжнародного співробітництва у сфері автомобільних
перевезень;

розробленні норм і стандартів безпеки автомобільних
перевезень;

розслідуванні обставин та причин дорожньо-транспортних
пригод, що сталися за участю перевізників, які надають послуги з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
{ Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1319 від 14.11.2007 }

роботі конкурсних комітетів, що проводять конкурси на
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування; { Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 387 від 29.03.2006 }

7) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням;

8) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.

5. Головавтотрансінспекція має право:

перевіряти додержання суб'єктами господарювання вимог
законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів, що
регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів; { Абзац
другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1319 від
14.11.2007 }

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів
господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів чи
вантажів автомобільним транспортом, інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань; { Абзац четвертий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
від 14.11.2007 }

розглядати у передбачених законом випадках і порядку справи
про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт
суб'єктами господарювання та притягувати до відповідальності
винних осіб у порядку, встановленому Кодексом України про
адміністративні правопорушення; { Абзац
п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1319 від
14.11.2007 }


{ Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1319 від 14.11.2007 }


вимагати від посадових осіб підприємств, установ та
організацій усунення виявлених порушень законодавства про
автомобільний транспорт;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.

6. Працівники Головавтотрансінспекції мають право
безперешкодного доступу на територію підприємств, установ та
організацій, які надають послуги з перевезення пасажирів чи
вантажів автомобільним транспортом усіх форм власності, для
виконання покладених на неї завдань.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
від 14.11.2007 }

7. Головавтотрансінспекція у процесі виконання покладених на
неї завдань взаємодіє з Державтоінспекцією, органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями.

8. Головавтотрансінспекція для виконання покладених на неї
завдань може за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку
утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності
працівників Головавтотрансінспекції.

9. Головавтотрансінспекція видає накази з питань, що належать
до її компетенції.

10. Головавтотрансінспекцію очолює начальник, який
призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.

Начальник Головавтотрансінспекції є за посадою Головним
державним інспектором України на автомобільному транспорті.

11. Начальник Головавтотрансінспекції має трьох заступників,
у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра транспорту та зв'язку, погодженим з начальником
Головавтотрансінспекції.

12. Начальник Головавтотрансінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Головавтотрансінспекції, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на неї
завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади начальників
структурних підрозділів, інших працівників
Головавтотрансінспекції, крім своїх заступників;

розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
відповідальності своїх заступників та начальників структурних
підрозділів Головавтотрансінспекції;

притягає до дисциплінарної відповідальності начальників
структурних підрозділів, інших працівників
Головавтотрансінспекції, крім своїх заступників;

підписує накази Головавтотрансінспекції, організовує
перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи
Головавтотрансінспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.

13. Перший заступник начальника Головавтотрансінспекції є за
посадою першим заступником Головного державного інспектора України
на автомобільному транспорті, а заступники начальника
Головавтотрансінспекції за посадою - заступниками Головного
державного інспектора України на автомобільному транспорті.

Посадові особи інспекторського складу - начальники
структурних підрозділів Головавтотрансінспекції, на які покладено
здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та їх
заступники є за посадою старшими державними інспекторами на
автомобільному транспорті, головні та провідні спеціалісти -
державними інспекторами на автомобільному транспорті.

14. Посадові особи інспекторського складу
Головавтотрансінспекції мають посвідчення, формений одяг, зразки і
порядок видачі яких затверджуються в установленому законодавством
порядку.

Посадові особи інспекторського складу
Головавтотрансінспекції, які здійснюють державний контроль, мають
право на безоплатний проїзд під час проведення перевірки
транспортних засобів суб'єктів господарювання на територіях,
визначених у посвідченні зазначених осіб та завданні на перевірку.

Для здійснення державного контролю у сфері надання послуг з
перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом
Головавтотрансінспекція може застосовувати спеціалізовані
автомобілі.
{ Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1319 від
14.11.2007 }

15. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Головавтотрансінспекції, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності утворюється колегія у складі начальника
Головавтотрансінспекції (голова колегії), його заступників та
начальників структурних підрозділів Головавтотрансінспекції.

Персональний склад колегії та положення про неї затверджує
Міністр транспорту та зв'язку.

Рішення колегії проводяться в життя наказами
Головавтотрансінспекції.

16. Граничну чисельність працівників Головавтотрансінспекції
за поданням її начальника затверджує Міністр транспорту та зв'язку
у межах граничної чисельності працівників цього Міністерства,
встановленої Кабінетом Міністрів України.

17. Структуру Головавтотрансінспекції та її територіальних
органів затверджує її начальник за погодженням з Міністром
транспорту та зв'язку.
{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
від 29.03.2006 }

18. Штатний розпис і кошторис Головавтотрансінспекції
затверджує її начальник за погодженням з Міністром транспорту та
зв'язку і Мінфіном.

19. Утримання Головавтотрансінспекції здійснюється за рахунок
державного бюджету.

20. Головавтотрансінспекція є юридичною особою, має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного
казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням.

Administrator, 09-10-2009, hits: 13901
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.