Home arrow The archive of publications arrow To the previous project of" Rules...of passenger transportations "
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

To the previous project of" Rules...of passenger transportations "

Print E-mail
this article is not available in English
 
Архив Портала Приват Такси
 

   Мы решили сохранить на портале это письмо. Поскольку в нём не только наши предложения к одному из канувших в Лету проектов "Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". В нём - позиция Портала Приват Такси по важным аспектам деятельности по оказанию услуг такси на Украине.

В департамент Автомобільного транспорту
Міністерства транспорту та зв’язку України

Групи фізичних осіб – підприємців, перевізників,
що працюють на єдиному податку, та у м. Львові
надають послуги з перевезень пасажирів та їх багажу
на таксі згідно відповідних Ліцензій.
     
     Подаємо Вам наші пропозиції стосовно змін та доповнень до проекту Постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”.

В тексті: - замовник перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення – місцеві держадміністрації і органи місцевого самоврядування, який укладає з перевізником та інформаційно-диспетчерською службою відповідні договори, контролює виконання умов укладених договорів, надає перевізникам право користуватися мережами стоянок таксі у відповідному населеному пункті;

Пропонується: - організатор перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення – місцеві держадміністрації і органи місцевого самоврядування, які реєструють перевізників всіх форм власності, що мають право на здійснення перевезень пасажирів та їх багажу на таксі, та территоріально належать до відповідного органа місцевого самоврядування, та інформаційно-диспетчерські служби, що належать таким перевізникам, та контролюють виконання ними норм чинного законодавства стосовно цієї діяльності, а також, надають перевізникам право користуватися мережами стоянок таксі у відповідному населеному пункті на ідентичних договірних умовах для всіх зареєстрованих ними перевізників. При цьому організатор перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення не може відмовити в реєстрації перевізнику, який має всі необхідні для проведення цієї діяльності дозволи та Ліцензії, та зареєстрований на його территорії, як самостійний господарюючий суб’єкт. У випадку недостатньої для задоволення попиту кількості перевізників, що зареєстровані, як суб’єкти господарської діяльності, на территорії, підпорядкованій місцевому органу самоврядування, допускається реєстрація інших перевізників.

Обрунтування: Згідно Закону „Про автомобільний транспорт” (В редакції Закону N 3492-IV ( 3492-15 ) від 23.02.2006), замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів чи/та вантажів. Оскільки перевезення пасажирів на таксі є підвидом перевезення пасажирів взагалі, то замовником може виступати тільки конкретний отримувач послуг, а не орган місцевого самоврядування. Тим більше, зважаючи на те, що визначення „таксі” з цього ж Закону конкретизує перевезення пасажирів на таксі, як послугу, яка є „перевезенням пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку”. Крім цього ст.42 цього ж Закону стверджує, що Договір перевезення пасажирів на таксі набирає чинності з моменту посадки пасажира і діє до моменту його висадки в пункті призначення. Отже такий договір може мати місце тільки між перевізником та пасажиром, і не може заключатись між перевізником і органом місцевого самоврядування.
     Також, слід зауважити, що надання органам місцевого самоврядування права контролю за перевізниками на таксі не у формі реєстрації, а у формі договору про надання послуг, який може, і буде заключатися тільки з обраними представниками таких перевізників, призведе до обмеження конкуренції, монополізації ринку перевезень на таксі окремими його учасниками, і як наслідок, росту цін на послуги і втрати робочих місць, та можливості утримувати сім’ї багатьма дрібними перевізниками, які зараз працюють як фізичні особи -підприємці на основі сплати єдиного податку, і оформивши необхідні Ліцензії від Мінтрансзв’язку, знаходяться повністю в межах правового поля.
     З другого боку, реєстраційна форма участі органів місцевого самоврядування, не обмежуючи право конкуренції, і забезпечуючи рівні права для всіх легалізованих перевізників в доступі до ринку послуг, дає достатньо можливості органам місцевого самоврядування для контролю за діяльністю перевізників, оскільки порушення ними норм і правил чинного законодавства може тягнути за собою скасування такої реєстрації і втрату можливості роботи на ринку послуг перевезень.
     Важливим моментом запропонованих змін є неможливість реєстрації диспетчерських пунктів, які не належать перевізникам, не прив’язані до певної стабільної кількості автомобілів таксі, і тому не можуть гарантувати якісне обслуговування тим клієнтам, які користуються їхніми послугами.

Пропонується: В зв’язку з вищевикладеним, всюди далі по тексту проекту словосполучення „замовник перевезень” замінити на „організатор перевезень”.

В тексті: - договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення - це письмова угода про надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення, яка укладається між замовником транспортних послуг та перевізником;

Пропонується: - договір на перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями на замовлення - це письмова угода про надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями на замовлення, яка укладається між замовником транспортних послуг та перевізником; (Вилучити таксі)

Обгрунтування: Варіант, запропонований в тексті проекту, суперечить діючій редакції Закону „Про автомобільний транспорт” (В редакції Закону N 3492-IV ( 3492-15 ) від 23.02.2006), який вимагає заключення письмової угоди тільки на перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення і не вимагає такої угоди для таксі.

В тексті: - 8. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат і ліцензійну картку, бути в належному технічному і санітарному стані та укомплектовані відповідно до вимог законодавства.

  Пропонується: - 8. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та екології, державним стандартам, і ліцензійну картку, бути в належному технічному і санітарному стані та укомплектовані відповідно до вимог законодавства. (Вилучити сертифікат)

Обгрунтування: Незрозумілою є вимога наявності у перевізника сертифіката на транспортний засіб. Оскільки така вимога ставиться перед виробником любої продукції, в тому числі і перед виробником (імпортером) транспортних засобів. Якщо транспортний засіб придбаний перевізником на законних підставах, це автоматично означає, що він сертифікований. І при наявності талона про проходження державного технічного огляду придатний до експлуатації за призначенням.

В тексті: - До функцій замовника перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення належить:...............визначення оптимальної кількості таксі, яка необхідна для задоволення потреб населення у відповідних перевезеннях; узгодження вартості (тарифів) надання населенню послуг з таксомоторних перевезень.

Пропонується: Видалити ці пункти.

Обгрунтування: Оптимальна кількіть машин таксі в кожному населеному пункті визначається в ринкових умовах, в яких знаходиться на сьогоднішній день наше суспільство, відповідністю пропозиції і попиту. Тільки такою відповідністю і повинна би визначатись надалі. Як і ціни на послуги, які не входять в перелік соціально значущих і не регульюються на державному рівні. Право органів місцевого самоврядування на будь-які обмеження на кількість машин таксі, та встановлення регульованих зверху тарифів, ні до чого, крім відтоку не потрапивших у квоту, та не згідних з необгрунтованими розцінками перевізників в тіньовй сектор не призведе. З втратою податків до місцевого бюджету, і неконтрольованою конкуренцією тіньовиків до легальних перевізників. І, як наслідок, зменшення обсягу ринку легальних перевезень, та росту ринку тіньових.

     До цього потрібно зауважити, що послуги таксі на сьогоднішній день надаються з використанням різними перевізниками різних класів легкових автомобілів, починаючи від малогабаритних і дешевих Славут та Тіко, до великих машин середнього класу типу Волг та Мерседесів. Собівартість експлуатації (як, до речі, і якість послуг) при цьому суттєво різна, як і тарифи, які декларують перевізники. Спроба підвести всіх під одну планку, імовірно призведе до залучення в таксі найбільш дешевих і малогабаритних машин, і до переходу в тінь перевізників з найбільш комфортабельними автомобілями, де вартість проїзду обгрунтовано вища.

В тексті: - До функцій замовника перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення належить........укладення відповідних договорів з перевізниками та інформаційно-диспетчерськими службами;

Пропонується: - До функцій організатора перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення належить........реєстрація перевізників та їх інформаційно-диспетчерських служб;

В тексті: - До функцій перевізників належить...... укладення договорів з замовником перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення на надання послуг з таксомоторних перевезень та забезпечення їх виконання.

Пропонується: - До функцій перевізників належить...... реєстрація в органах місцевого самоврядування своеї діяльності з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення.

В тексті: - До функцій інформаційно-диспетчерської служби належить...... укладення договорів із замовником перевезень пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення та перевізником.

Пропонується: - До функцій інформаційно-диспетчерської служби належить...... реєстрація в органах місцевого самоврядування своеї діяльності з надання перевізникам інформаційних послуг про перевезення пасажирів та їх багажу на таксі і легковими автомобілями на замовлення.

В тексті: - Розрахунки за послуги таксі здійснюються згідно показникам таксометру з обов'язковою видачею пасажиру чеку.

Пропонується: - Розрахунки за послуги таксі здійснюються згідно показникам таксометру з обов'язковою видачею пасажиру чеку, або квитанції, у випадку здійснення перевезень автомобілем таксі, обладнаним таксометром що не має функцій касового реєстратора, у відповідності до ст.9 Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (265/95-вр, остання редакцiя вiд 31.03.2005)

Обгрунтування: Фізична особа – підприємець при наданні послуг пасажирських перевезень на таксі може не використовувати таксометр з функціями реєстратора розрахункових операцій, що йому дозволяє робити не тільки вищевказаний Закон, але і Указ Президента від 28 червня 1999 року N 746/99 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”. Квитанція про оплату за послуги, що містить реквізити перевізника-підприємця, тарифи оплати за проїзд, та розрахунок кінцевої вартості поїздки, з відміткою про прийняяття оплати є абсолютно законним розрахунковим документом, що в жодному разі не суперечить чинному законодавству.

В тексті: - 120. Водій таксі та легкового автомобіля на замовлення крім обов’язків, установлених Законом України “Про автомобільний транспорт”, повинен:..... забезпечити своєчасну доставку пасажирів до місця призначення у разі виходу транспортного засобу з ладу (зупинити попутне таксі, викликати таксі по телефону тощо), без додаткових витрат для пасажира;

Пропонується: - 120. Водій таксі та легкового автомобіля на замовлення крім обов’язків, установлених Законом України “Про автомобільний транспорт”, повинен:..... забезпечити своєчасну доставку пасажирів до місця призначення у разі виходу транспортного засобу з ладу (зупинити попутне таксі, викликати таксі по телефону тощо), без додаткових витрат для пасажира, якщо пасажиром була здійснена передоплата послуг, або якщо такий обов’язок покладений на водія відповідним пунктом договору про надання послуг на перевезення пасажирів на замовлення.

Обгрунтування: Технічна несправність автомобіля, що виникла в дорозі, не може бути підставою для перекладання обов’язку пасажира оплачувати власний проїзд власним коштом на водія таксі, в якому виникла несправність, чи перевізника, якому такий автомобіль належить. Наявність такого обов’язку може некорректно використовуватись непорядними клієнтами, яких, на жаль, достатньо.

Пропонується: розділ прав і обов’язків водія таксі доповнити пунктом такого змісту:

Водій таксі та легкового автомобіля на замовлення, крім прав, установлених Законом України “Про автомобільний транспорт”, має право ..... на примусову доставку пасажира, який відмовляється розраховуватись за послуги згідно оголошеного тарифу та показників таксометра повністю, чи частково, або іншим чином порушує громадський проядок, до найближчого органу МВС для складання протоколу про порушення, та прийняття до такого пасажира заходів, згідно чинного законодавства.

Обгрунтування: Нерідкі випадки, коли водій таксі не має жодних важелів впливу на некоректного клієнта. Оскільки не будучи працівником міліції не має права затримати пасажира, а самовільна, не підкріплена в законодавчо-нормативній базі, примусова доставка в райвідділ міліції може бути трактована як незаконне затримування одного громадянина іншим громадянином, що може буте оскаржене таким пасажиром з відповідними наслідками для водія машини.

В тексті: - Пасажири автобусу, таксі і легкового автомобіля на замовлення не мають права: під час руху відволікати увагу водія від керування автобусом;

Пропонується: - Пасажири автобусу, таксі і легкового автомобіля на замовлення не мають права: під час руху відволікати увагу водія від керування автобусом та автомобілем.

Сподіваємось на розгляд та врахування викладених пропозицій і доповнень, оскільки вони, на наш погляд, дадуть можливість привести до цивілізованих норм взаємовідносини перевізників, органів місцевого самоврядування, та пасажирів, і будуть сприяти створенню на теренах України сучасного і незаангажованого ринку послуг таксі.
З повагою

Фізична особа – підприємець, перевізник, реквізити, підпис, А. Галазюк
Фізична особа – підприємець, перевізник, реквізити, підпис, С. Брюхань
Фізична особа – підприємець, перевізник, реквізити, підпис, В. Брюхань
Фізична особа – підприємець, перевізник, реквізити, підпис, І. Кунтій
Фізична особа – підприємець, перевізник, реквізити, підпис, В. Голуб
Фізична особа – підприємець, перевізник, реквізити, підпис, Р. Жидик


Сам проект можно скачать со страницы "Нормативная база" нашего сайта. (Внизу страницы под №19)


Administrator, 25-04-2007, hits: 12250
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.