Home arrow News of the Legal Field arrow ПРАВИЛА надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

ПРАВИЛА надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві

Print E-mail
Attention     Предлагаем всем перевозчикам и руководителям служб такси г Киева ознакомиться с проектом "Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві", который в ближайшее время с большой долей вероятности будет принят именно в таком виде.
     Чем такое решение чревато для сегодняшних участников рынка такси, предлагаем пока оценить самостоятельно, поскольку очень многие формулировки настолько сами говорят за себя, что просто не требуют комментариев.
 
     Дополнено 25 июля 2009. Из источников, заслуживающих доверия, нашим Порталом получена информация о том, что проект "Правил..."  в варианте, опубликованном по ссылке "подробнее" ниже - не имеет шансов быть принятым. Следите за обновлениями на нашем ресурсе.

 
Герб України
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
                          III СЕСІЯ   VI СКЛИКАННЯ                          
РІШЕННЯ
 ПРОЕКТ

 Про встановлення Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві.

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 3 - 7, 10, 12, 13 Закону України "Про транспорт", статей 1, 7, 28, 35, 39, 40, 60 Закону України "Про автомобільний транспорт", статей 9, 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з метою впорядкування перевезень пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві, забезпечення необхідного рівня та якості наданих послуг Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві згідно з додатком та ввести їх в дію з «____» ____________ 2009 року.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
2.1. До 1 вересня 2009 року визначити нормативну кількість таксі (тут і надалі виділено нами. Приват Таксі - Український Портал) та їх стоянок відповідно до вимог Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів.
2.2. Спільно з районними державними адміністраціями визначити місця зупинок і стоянок таксі на вулично-шляховій мережі м. Києва та розробити вимоги до їх обладнання.
2.3. Забезпечити обладнання місць зупинок і стоянок таксі в місцях підвищеного попиту на перевезення таксі: аеропорти, залізничні вокзали, автовокзал, автостанції, готелі, ресторани, ринки та інших.
2.4. Забезпечити проведення інвестиційних конкурсів щодо залучення інвесторів до процесу забезпечення надання якісних та сучасних послуг таксі.
2.5. Створити комунальне підприємство, на яке покласти обов‘язок створити сучасну та якісну службу місцевого муніципального таксі  в тому числі, враховуючи потреби фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.  
2.6. Розробити систему планування та організації перевезень, обліку роботи таксі, порядок проведення контролю за дотриманням нормативно-правових актів в галузі автомобільного транспорту.
2.7. До 1 вересня 2009 року відповідно з цим рішенням провести аналіз стану справ за 2008 рік по забезпеченню перевезень пасажирів та їх багажу на таксі.
2.8. При проектуванні об'єктів нового будівництва передбачати місця зупинок і стоянок таксі в зручних для пасажирів місцях.
2.9. Розробити Програму розвитку таксі в м. Києві до 2012 року.
2.10. Створити робочу групу із представників заінтересованих органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вжиття комплексу заходів, спрямованого на усунення порушень у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві.
3. Дія рішення поширюється на всі установи, підприємства і організації, які здійснюють контроль за виконанням законодавства в галузі автомобільного транспорту, та суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, що надають послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку. 

Київський міський голова Л. Черновецький
 
ПОДАННЯ:


Перший заступник голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Є. Червоненко

Завідувач юридичного сектору Головного управління з питань підготовки та пр оведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації)

Г. Бабакішієва

 

ПОГОДЖЕНО:


Постійна комісія Київради з питань транспорту та зв’язку

 Голова  Д. Олійник
 Секретар   М. Ламбуцький

Постійна комісія Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики

 ГоловаІ. Шовкун
 Секретар О. Незнал

Начальник управління правової експертизи проектів рішень та розпоряджень Секретаріату Київради

А. Ярмолюк


Додаток до рішення Київської міської ради

ПРАВИЛА надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві

1. Загальні положення

1.1. Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві (надалі - Правила) впроваджуються з метою:

- забезпечення стабільного, безпечного і якісного обслуговування населення та гостей м. Києва послугами з перевезення на таксі;

- створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері перевезень пасажирів на таксі, а також для зниження вартості цих послуг;

- легалізації діяльності у сфері послуг таксі, забезпечення зростання надходжень до міського бюджету;

- належної підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- захисту прав споживачів, які користуються послугами з перевезення на таксі.

1.2. Ці Правила визначають порядок організації та здійснення перевезень пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві і є обов'язковими для виконання Замовником, Перевізниками, водіями, пасажирами, а також підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють контроль за виконанням законодавства в галузі автомобільного транспорту.

1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- диспетчер – фізична або юридична особа, яка регулює рух таксі на транспортній мережі міста, приймає від громадян спеціальні замовлення та передає їх на виконання у встановлені терміни Перевізникам, а також надає інформацію громадянам про ціни та тарифи на послуги з перевезень;

- Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві (надалі - Договір) - це письмова угода про надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, яка укладається між Замовником та Перевізником;

- електронний таксометр (надалі - таксометр) - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;

- Замовник – спеціально визначене комунальне підприємство, що входить до сфери підпорядкування Київської міської державної адміністрації, яке укладає з Перевізниками Договори на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, контролює виконання умов укладених договорів, надає Перевізникам право користуватися мережею стоянок таксі в м. Києві, а також надає Перевізникам послуги з організації перевезень пасажирів на договірних засадах в межах своїх повноважень за погодженням з Київською міською державною адміністрацією;

- звичайне замовлення таксі - замовлення таксі на стоянці або на шляху слідування таксі;

- кваліфікаційна комісія - комісія з проведення кваліфікаційної перевірки і визначення Перевізників пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві. Склад комісії затверджує Замовник спільно з Київської міською державною адміністрацією;

- мережа стоянок таксі - територіально визначена сукупність спеціально обладнаних місць зупинки (стоянки) для найму громадянами таксі;

- мінімальна кількість таксі - кількість таксі, яка необхідна для задоволення потреб населення в перевезеннях пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, визначається відповідно до вимог Державного класифікатора соціальних стандартів та нормативів, за обов'язковим погодженням з Представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у м. Києві;

- Перевізники - юридична або фізична особа (суб'єкт підприємницької діяльності), яка надає послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

- претендент - юридична або фізична особа (суб'єкт підприємницької діяльності), яка офіційно подала необхідні документи для укладання із Замовником Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;

- розрахунковий документ (надалі - чек) - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт надання послуг, надрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

- спеціальне замовлення таксі - замовлення таксі за телефоном (телефаксом чи письмово) з обов'язковим визначенням місця і часу подачі таксі та інформуванням особи, яка здійснює замовлення, про марку і державний номер транспортного засобу;

- таксі - спеціальний легковий автомобіль з визначеним зовнішнім виглядом, обладнаний таксометром і призначений для перевезення пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку, а також відповідає технічним та експлуатаційним вимогам, встановленим цими Правилами та чинним законодавством України;

- муніципальна служба таксі – спеціальна служба таксі, яка керується спеціально створеним комунальним підприємством.

- Талон до Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (надалі - Талон) - спеціальний Талон відповідного зразка до Договору на перевезення пасажирів та їх багажу, який підтверджує, що Перевізник згідно з виданою ліцензією та укладеним Договором має право на здійснення перевезень пасажирів та їх багажу на таксі та користування мережею стоянок таксі в м. Києві.

1.4. Організація перевезень пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві здійснюється на підставі цих Правил та інших нормативно-правових документів, що регламентують перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

1.5. Особи, які є власниками або користувачами легкових автомобілів і виявили бажання здійснювати перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, звертаються до Замовника відповідно до вимог пункту 3.1 цих Правил.

2. Система організації перевезень пасажирів та їх багажу на таксі

2.1. До системи перевезень пасажирів та їх багажу на таксі входять Замовник, Перевізники, мережа стоянок таксі, диспетчери, диспетчерські служби замовлень.

2.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) за поданням Замовника затверджує створену на вулицях міста мережу стоянок таксі. Мережа стоянок таксі та дорожні знаки 5.44 "Місце зупинки таксі" утримуються у належному санітарному стані відповідними комунальними службами міста та районів. Порядок організації та утворення мережі стоянок таксі, їх благоустрій, обладнання відповідно до існуючих норм і користування всіма Перевізниками і пасажирами, визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) за поданням Замовника та за погодженням із управлінням ДАІ ГУ МВС України в м. Києві та відповідними установами.

2.3. Місця стоянок таксі позначаються дорожнім знаком 5.44 "Місце зупинки таксі" відповідно до Правил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306.

2.4. Регулювання роботи таксі Перевізників здійснюють диспетчери, диспетчерські служби замовлень.

2.5. Координацію дій Перевізників при перевезенні пасажирів та їх багажу здійснює Замовник.

2.6. Функції Замовника (за погодженням з Київською міською державною адміністрацією):

- формування сучасного ринку послуг таксі, сприяння розвитку цивілізованої конкуренції серед Перевізників;

- визначення мінімальної кількості таксі, яка необхідна для задоволення потреб населення в перевезеннях пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;

- вжиття заходів щодо повного та якісного надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

- видання розпоряджень та наказів в межах своїх повноважень щодо організації перевезень пасажирів, які не суперечать діючому законодавству;

- затвердження складу кваліфікаційної комісії (до складу комісії включаються представники уповноваженого з питань захисту прав підприємців, представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у м. Києві і громадських організацій);

- укладання Договорів з Перевізниками на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві і забезпечення талонами;

- реєстрація та облік роботи Перевізників, створення інформаційної бази даних;

- координація роботи Перевізників на лінії відповідно до існуючого попиту на перевезення, отримання звітів про роботу Перевізників, їх аналіз та систематизація;

- здійснення перевірок Перевізників щодо виконання умов укладених Договорів та цих Правил;

- надання Перевізникам послуг за їхнім замовленням, пов'язаних із забезпеченням їх діяльності.

2.7. Функції кваліфікаційної комісії:

- реєстрація претендентів, отримання від них документів згідно з додатком 1 до цих Правил;

- проведення кваліфікаційної перевірки документів претендентів, які бажають здійснювати перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;

- проведення іспиту з претендентами;

- надання висновків Замовнику щодо відповідності претендентів Умовам та порядку укладання Договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві згідно з додатком 1 до цих Правил.

2.8. Функції Перевізників:

- надання населенню та гостям м. Києва якісних і безпечних послуг з перевезення на таксі;

- утримання рухомого складу, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу, в належному технічному стані;

- обладнання кожного автомобіля-таксі відповідно до вимог цих Правил;

- забезпечення проведення медичного контролю водіїв;

- забезпечення проведення технічного контролю за станом рухомого складу, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу;

- забезпечення водіїв таксі документацією на перевезення пасажирів та їх багажу відповідно до вимог пункту 4.2;

- розробка тарифів на надання послуг населенню з перевезення на таксі;

- укладання Договорів з Замовником на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві та забезпечення їх виконання;

- виконання вимог чинного законодавства України щодо страхування при транспортному обслуговуванні населення таксі в м. Києві;

- сприяння Замовнику з утримання в належному технічному стані дорожніх знаків 5.44 "Місце зупинки таксі" на стоянках таксі;

- виконання розпоряджень, наказів Замовника щодо організації перевезень пасажирів та їх багажу на таксі, цих Правил.

3. Порядок визначення Перевізників

3.1. Претенденти, що мають відповідні транспортні засоби та всі необхідні документи для здійснення діяльності з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, проходять кваліфікаційну перевірку відповідно до Умов та порядку укладання Договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві (додаток 1 до цих Правил).

3.2. Між Замовником та Перевізником, що пройшов кваліфікаційну перевірку, у десятиденний термін укладається Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві. На кожне визначене умовами укладеного Договору таксі видається Талон, який є невід'ємною частиною Договору.

4. Кваліфікаційні, технологічні, організаційні вимоги до перевезень пасажирів та їх багажу на таксі

4.1. Вимоги до водіїв таксі:

- до керування таксі допускаються громадяни згідно вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами";

- кожний водій підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку і повинен мати документи, що підтверджують страхування (договір, поліс), що передбачено Законом України "Про страхування" та постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 959 "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті";

- громадянин, який має намір надавати послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, повинен мати досвід керування автотранспортним засобом не менше 5 (п‘яти ) років.

4.2. Вимоги до транспортного засобу - таксі та їх екіпіровки:

- транспортні засоби повинні бути зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства, мати свідоцтво про державну реєстрацію, видане органами Державтоінспекції, талон про проходження державного технічного огляду (проведення технічного огляду транспортного засобу-таксі здійснюється один раз на рік при наявності Талона), тимчасовий реєстраційний талон, виданий підрозділом ДАІ (якщо транспортний засіб переданий його власником у встановленому порядку в користування і (або) розпорядження іншій фізичній або юридичній особі), а також ліцензійну картку;

- автомобілі-таксі повинні відповідати наступним вимогам: мати не менше 4 дверей, кількість місць для пасажирів не менше 3, об'єм двигуна від 1300 см3;

- на автомобілі-таксі повинно бути встановлено: сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом у верхньому правому кутку лобового скла; розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху таксі, з нанесенням на ньому композиції з чорно-білих квадратів, розташованих у шаховому порядку; таксометр, який повинен бути розташований на видному місці, що дозволяє пасажирам мати повну інформацію про показники, прейскурант цін на послуги; пристрій зв'язку із диспетчерською службою замовлень таксі (при наявності служби замовлень); нанесені на бортах автомобіля-таксі назву Перевізника та номери телефонів диспетчерської служби замовлень таксі, а також розташований зверху (посередині) лобового скла за дзеркалом заднього огляду Талон до Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;

- транспортні засоби повинні бути застраховані і мати документи, що підтверджують: обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (договір, страховий поліс), що передбачено Законом України "Про страхування" та постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".

4.3. Замовлення таксі може бути звичайним чи спеціальним. Звичайне замовлення таксі врегульовано пунктом 1.3 цих Правил. Звичайне замовлення на стоянці таксі здійснюється за чергою. Право позачергового користування таксі надається вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам, яким це право надано згідно з чинним законодавством. При спеціальному замовленні таксі особи, що мають намір скористатися послугами таксі, зазначають місце і час подачі таксі (для виконання замовлення). Спеціальне замовлення розподіляється на термінове (якщо передбачає виконання замовлення протягом 30 хвилин) і планове (якщо від прийняття замовлення до його виконання визначено більше 30 хвилин - в межах узгодженого з особою, яка замовляє, часу подачі таксі).

Спеціальне замовлення здійснюється через диспетчера, який передає його водію за допомогою пристрою зв'язку.

4.4. Посадка у таксі і вихід із нього здійснюється з правої сторони автомобіля тільки після його повної зупинки.

4.5. Кількість пасажирів, що перевозяться в таксі, не повинна перевищувати кількості місць для сидіння згідно із паспортом заводу-виробника транспортного засобу.

4.6. Вимоги до перевезення багажу в таксі визначаються Правилами дорожнього руху України та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 та від 18.02.97 N 176.

4.7. Обслуговування населення таксі здійснюється в м. Києві та передмісті. У випадку здійснення поїздки на більшу відстань водій таксі повинен інформувати відповідну диспетчерську службу.

4.8. При виконанні спеціального замовлення підсадка інших пасажирів забороняється.

4.9. Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі дозволяється лише при наявності Договору з Замовником на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві.

4.10. Розміщення реклами на автомобілях-таксі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Плата за проїзд

5.1. Тарифи за надання послуг з перевезення на таксі розраховуються Перевізниками та визначаються умовами укладеного Договору.

5.2. За надання послуг з перевезення на таксі отримується плата:

- за виконання спеціального замовлення (термінового чи планового);

- за посадку, якщо це звичайне замовлення;

- за фактичний пробіг в кілометрах;

- за час чекання.

Тарифи розподіляються на денний (з 600 до 2200 годин) та нічний (з 2200 до 600 годин). За бажанням Перевізника денний та нічній тарифи можуть співпадати.

5.3. Розрахунки за послуги таксі здійснюються згідно з чинним законодавством, з обов'язковою видачею пасажиру чека. При перевезенні в таксі кількох пасажирів плата кожного з них вираховується діленням загальної суми вартості проїзду на кількість пасажирів, що їдуть, пропорційно до відстані поїздки кожного. У випадку зупинки таксі в дорозі з вини водія пасажири не платять за простій таксі.

5.4. При неможливості доставки пасажира (стихійне лихо та його наслідки, будівельні роботи на шляху слідування, бездоріжжя, закритий залізничний переїзд та інше) до місця призначення, розрахунки за послуги з перевезення провадяться за місцем вимушеної зупинки, якщо пасажир не вимагає доставити його іншим маршрутом.

5.5. Перевізник не пізніше ніж за тиждень до дати введення нових тарифів розміщує поруч з діючим прейскурантом цін на послуги з перевезення новий прейскурант та інформує Замовника, з обов'язковим зазначенням дати введення нових тарифів.

6. Права, обов'язки та відповідальність водія таксі

6.1. Водій має право:

- вимагати від пасажирів виконання вимог Правил дорожнього руху, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та цих Правил;

- відмовляти в наданні послуг пасажирам, які знаходяться у алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

- відмовляти в наданні послуг, якщо багаж пасажира не може бути вільно розміщений у багажнику чи в салоні автомобіля або може забруднити чи пошкодити його;

- вимагати від Перевізника створення умов безпечної роботи на лінії.

6.2. Водій зобов'язаний:

- при перевезенні пасажирів мати наступні документи: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дорожній лист з підписами та штампами механіка і лікаря, ліцензійну картку на таксі, Талон до Договору з Замовником,

- забезпечити безпечне та якісне перевезення пасажирів;

- утримувати транспортний засіб в належному технічному і санітарному стані;

- зупиняти вільний автомобіль на вимогу громадян;

- здійснювати посадку пасажирів на стоянці за чергою, а також надавати право позачергового користування таксі громадянам згідно з чинним законодавством;

- надавати пасажирам повну інформацію щодо надання послуг з перевезення на таксі в м. Києві та порядку їх оплати;

- завантажувати та розвантажувати з багажника автомобіля багаж пасажира;

- відчиняти двері таксі і відкривати багажник та перевіряти їх закриття під час посадки пасажирів;

- виконувати перевезення пасажирів та їх багажу до пункту призначення найкоротшим шляхом або за домовленістю з пасажиром;

- після закінчення поїздки повідомити про вартість наданих послуг, здійснити розрахунки і видати чек;

- при виникненні технічної несправності транспортного засобу при перевезенні вжити заходів для своєчасної доставки пасажирів до місця призначення, за погодженням з пасажирами;

- пред'являти особі, яка має право здійснювати контроль, всі необхідні документи на право перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;

- займати стоянку таксі тільки у встановлені години, що визначені на дорожньому знаку 5.44 "Місце зупинки таксі", і в межах зазначеної зони;

- передавати речі, забуті в таксі, у диспетчерський пункт Перевізника;

- виконувати вимоги чинного законодавства та цих Правил.

6.3. Водію таксі забороняється:

- відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім випадків, коли порушуються вимоги пунктів 4.5, 4.8 та 6.1 цих Правил;

- відходити на стоянці від транспортного засобу і вести переговори з пасажирами;

- обирати пасажирів за вигідністю напрямків їх прямування;

- без згоди пасажирів заїжджати або ставити на стоянку найняте таксі;

- здійснювати стоянку ближче ніж за 100 метрів до стоянки таксі, якщо транспортний засіб вільний;

- нав'язувати спільний проїзд кільком пасажирам або здійснювати перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом, якщо на те відсутня їх згода;

- перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети, пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні, наркотичні речовини та матеріали, вогнепальну зброю без чохлів (крім випадків, передбачених законодавством);

- перевозити тварин, крім дрібних звірів і птахів у клітках, котів, собак у намордниках при наявності повідка (за умови розташування на підлозі, а при наявності підстилки для собаки - на сидінні);

- використовувати тарифи, які не зазначені в прейскуранті;

- відмовлятись без поважних причин від виконання спеціального замовлення;

- під час руху з пасажирами їсти, пити та палити.

6.4. Водій таксі несе відповідальність за псування або зникнення з багажника прийнятого для перевезення багажу.

6.5. За збереження багажу, що перевозять пасажири у салоні автомобіля, водій відповідальності не несе.

7. Права та обов'язки пасажира

7.1. Пасажир має право:

- вибирати на свій розсуд будь-яке таксі, що перебуває на стоянці;

- вимагати від водія виконання вимог Правил дорожнього руху України, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та цих Правил;

- вимагати від водія застосування встановлених тарифів за проїзд та отримання чека;

- вимагати від водія виконання перевезень найкоротшим шляхом прямування;

- перевозити на руках дитину дошкільного віку, якщо пасажир знаходиться на задньому сидінні;

- звертатися до Замовника та в інші організації щодо якості надання транспортних послуг.

7.2. Пасажир зобов'язаний:

- виконувати вимоги Правил дорожнього руху України, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та цих Правил;

- здійснювати посадку та висадку з таксі з правого боку тільки після повної його зупинки;

- під час руху не відволікати водія від виконання керування транспортним засобом;

- під час замовлення таксі на стоянках таксі надавати право позачергового користування таксі вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам, яким це право надано згідно з чинним законодавством;

- не допускати дій, які могли б загрожувати безпеці перевезень;

- не палити цигарки і не відкривати вікон у салоні без погодження з водієм та іншими пасажирами;

- після закінчення поїздки провести з водієм повний розрахунок, а при зупинці на вимогу - внести аванс за час чекання за домовленістю (якщо в межах цього часу пасажир не з'явився, то перевезення вважається закінченим).

8. Контроль за здійсненням перевезень та відповідальність

8.1. Контроль здійснюється для гарантування виконання обсягів перевезень, дотримання безпеки перевезень пасажирів, якості надання послуг Перевізниками та захисту прав споживачів згідно законів України, умовами укладеного Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, дотримання Перевізниками законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Замовника (за погодженням з Київською міською державною адміністрацією) та інших нормативно-правових документів щодо організації перевезень пасажирів, недопущення до роботи в місті Перевізників, які не мають Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві та Талона до нього або порушують ці Правила.

8.2. Контроль за наданням Перевізниками послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві здійснюється представниками податкових служб у м. Києві, управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів та інших державних установ, яким це право надано згідно з чинним законодавством, представниками Замовника, а також особами, уповноваженими Замовником, в межах їх повноважень.

8.3. Замовник разом із іншими підприємствами, органами та установами, які мають відповідні повноваження, організовують планові та позапланові перевірки роботи Перевізників пасажирів на таксі в м. Києві. Графік проведення планових перевірок розробляється Замовником і узгоджується між підприємствами, організаціями та установами, що беруть участь у рейдах. До планових перевірок залучаються представники Перевізника.

8.4. Замовник та Перевізники несуть відповідальність за невиконання цих Правил відповідно до чинного законодавства і Договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.  

Заступник Київського міського голови - секретар Київради

О.Довгий

 

Умови та порядок укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві

(Додаток 1 до Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві)
 

Умови та порядок укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві (надалі - Умови), є обов'язковими для виконання Замовником, кваліфікаційною комісією та претендентами при визначенні перевізників пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві.

1. Метою встановлення Умов, при виконанні яких між Замовником та претендентом, який бажає "надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, укладається Договір, є забезпечення безпечних та якісних перевезень пасажирів, захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств, установ і організацій транспорту, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту.

2. Претенденти, які бажають надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, ознайомлюються з:

- Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (зі змінами та доповненнями), та Правилами надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;

- наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 N 21 "Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом";

- Типовим договором на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, на підставі якого з претендентом, що пройшов кваліфікаційну перевірку, укладається договір;

- цими Умовами.

3. Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві укладається лише при позитивному висновку кваліфікаційної комісії.

4. Для проведення кваліфікаційної перевірки претендент подає такі документи:

- заяву (додаток 1 до цих Умов);

- свідоцтво про реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності;

- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, копії ліцензійних карток на кожний транспортний засіб;

- довідку державної податкової адміністрації про відсутність у нього заборгованості; оплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, або свідоцтво про сплату єдиного податку, у випадку коли суб'єкт підприємницької діяльності працює за спрощеною системою оподаткування і не є платником податку на додану вартість.

5. Обов'язковими вимогами для претендентів, які подали необхідні документи до кваліфікаційної комісії, є наявність:

- власних або орендованих автомобілів, призначених та допущених органами ДАІ до перевезень пасажирів (наявність копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи тимчасового реєстраційного талона про реєстрацію транспортного засобу);

- договору з медичною установою чи іншого документа, яким посвідчується проведення щоденного передрейсового медичного огляду стану здоров'я водіїв;

- власного або орендованого місця збереження автомобіля чи договір з іншою організацією, яка надає такі послуги;

- власної або орендованої виробничої бази для ремонту рухомого складу чи наявність договору з іншою організацією, яка буде виконувати ремонтні роботи і передрейсовий технічний огляд транспортного засобу.

6. Претендент може додатково запропонувати технічні, організаційні чи комерційні умови, які не суперечать Правилам надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві і можуть бути прийняті Замовником, якщо це буде визнане доцільним.

7. До участі у кваліфікаційній перевірці не допускаються юридичні або фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності (скасування державної реєстрації);

- мають заборгованість з оплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- не виконують умови попередньо укладених договорів на перевезення пасажирів та їх багажу в м. Києві;

- не мають транспортних засобів, що відповідають вимогам, визначеним в пункті 3 цього додатка, або транспортні засоби не допущені органами ДАІ до перевезення пасажирів;

- подали для проведення кваліфікаційної перевірки невірно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.

8. Особа, яка потребує роз'яснень щодо надання необхідних документів для участі у кваліфікаційній перевірці, має право звернутися до Замовника для надання роз'яснень в усній, а при необхідності - в письмовій формі. Роз'яснення надається не пізніше як за 15 календарних днів з моменту отримання запиту.

9. Всі документи претендент подає до кваліфікаційної комісії в папці, на якій зазначено назву претендента та його реквізити. Особа, відповідальна за прийом документів, та представник претендента засвідчують у журналі прийому документів від претендентів своїми підписами про прийом-здачу документів, зазначених у пункті 5 цих Умов.

10. Документи, представлені не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із письмовим зазначенням причин повернення.

11. Після отримання в повному обсязі документів між претендентом та Замовником узгоджуються термін перевірки поданих документів про їх відповідність, який має становити не більше ніж 10 робочих днів.

12. З претендентом, який пройшов кваліфікаційну перевірку, в десятиденний термін укладається договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м Києві, в якому визначаються права, обов'язки та відповідальність сторін, порядок розрахунків за користування мережею стоянок таксі, платежі за надані послуги, а також запропоновані цим Перевізником інші умови (якщо вони були прийняті Замовником як доцільні).

13. У місячний термін від дня укладання Договору Перевізник повинен обладнати таксі відповідно до вимог пункту 4.2 Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, провести передбачене чинним законодавством України страхування та отримати у Замовника необхідні документи і розпочати виконувати умови укладеного договору. При невиконанні цих вимог договір вважається неукладеним.

14. Перевізники не мають права працювати в транспортній мережі міста без укладеного договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві та несуть відповідальність за порушення цього пункту згідно з чинним законодавством України.

15. При систематичному порушенні протягом півроку будь-яким водієм таксі або Перевізником умов укладеного договору, договір може бути достроково розірваний Замовником згідно з чинним законодавством, а Перевізник має право на проведення повторної кваліфікаційної перевірки не раніше ніж через рік після розірвання договору. При цьому, про кожне порушення Замовник зобов'язаний в п'ятиденний термін повідомити Перевізника про факт порушення.

Заступник Київського міського голови - секретар Київради

О.Довгий


 ЗАЯВА на укладання Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві

(Додаток 1 до Умов та порядку укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві)

Я, ____________________________________________________________
______________________________________________________________,
ознайомився з Правилами надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві та з Умовами та порядком укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві, бажаю пройти кваліфікаційну перевірку та укласти відповідний Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві і прошу зареєструвати такі транспортні засоби:
_______________________________________________________________
                               (кількість, марка)
зобов'язуюсь:
- виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів України про надання послуг пасажирським автомобільним транспортом;
- виконувати Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві;
- надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі у м. Києві згідно з умовами укладеного з Замовником договору.
Додатково пропоную внести до договору такі (технічні, організаційні, комерційні) умови:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Юридична адреса претендента ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
До заяви додаються: ____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


______________
   (дата)
____________________
   (підпис керівника-претендента)
 
          М. П.

Administrator, 15-07-2009, hits: 19062
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.