Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport Facebook Taxoport Twitter Taxoport VK 

Latest 20 replies on forum:

Постанова КМУ "Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (c2)

Print E-mail
{ Пункт 96 в редакції Постанови КМ N 983 від 
09.09.2009 }

97. Замовлення за допомогою дистанційних засобів зв'язку
здійснюється шляхом укладення договору між суб'єктом
господарювання та особою, що замовляє перевезення.

98. У разі замовлення послуги таксі необхідно визначити:

1) час і місце (адреса) подачі транспортного засобу;

2) кінцевий пункт маршруту (за бажанням замовника послуги);

3) час доставки у кінцевий пункт (за бажанням замовника
послуги);

4) контактний телефон замовника послуги;

5) вартість послуги з перевезення (за бажанням замовника
послуги);

6) інші основні характеристики обслуговування (за погодженням
сторін).

Суб'єкт господарювання, який надає інформаційно-диспетчерські
послуги, уточнює час, необхідний для здійснення перевезення, та
час подачі транспортного засобу з урахуванням особливостей
дорожньо-транспортної ситуації (погодні умови, період доби,
можливі ускладнення під час виконання замовлення).

99. Перед укладенням договору суб'єкт господарювання повинен
повідомити замовникові послуг (на його вимогу) про:

1) своє найменування та місцезнаходження;

2) адресу та номер телефону, за якими приймаються претензії
щодо неналежного рівня обслуговування;

3) основні характеристики послуги (час подачі транспортного
засобу, модель, номерний знак тощо);

4) ціну послуги та/або тариф на проїзд, включаючи плату за
подачу транспортного засобу, умови оплати послуги;

5) порядок розірвання договору.
{ Пункт 99 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

100. Параметри обслуговування та подана інформація (на
паперовому або електронному носії) заносяться в журнал реєстрації,
форма та порядок ведення якого затверджуються Мінтрансзв'язку.
{ Пункт 100 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

Журнал реєстрації повинен зберігатися протягом одного року.

101. У разі укладення договору про замовлення послуги таксі
за допомогою дистанційних засобів зв'язку суб'єкт господарювання
відповідає за виконання його умов та надання достовірної і
своєчасної інформації про послугу.

102. Про порушення умов договору, що призвело до неможливості
надання або отримання послуги таксі в обумовлений строк, суб'єкт
господарювання, замовник послуг повідомляє в обов'язковому порядку
іншій стороні.

103. Якщо замовлення послуги перевезення на таксі прийнято не
пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу його виконання і
суб'єкт господарювання не має можливості забезпечити виконання
замовлення, він зобов'язаний попередити про це замовника послуги
не пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу подачі
транспортного засобу, а в разі, коли час від прийняття замовлення
до його виконання становить менш як 30 хвилин, - негайно.

Перевезення легковими автомобілями на замовлення

104. Для надання послуг з перевезення легковими автомобілями
на замовлення (далі - перевезення на замовлення) перевізник
зобов'язаний використовувати транспорті засоби, які належать йому
на праві власності чи користування, що підтверджується
відповідними реєстраційними документами, мати відповідну ліцензію
і ліцензійну картку на кожен автомобіль.

105. Організація перевезення на замовлення здійснюється за
договором, який укладається між автомобільним перевізником,
автомобільним самозайнятим перевізником та суб'єктом
господарювання, у письмовій формі і повинен містити інформацію про
основні характеристики обслуговування, відповідальність сторін,
форму та строк проведення розрахунку, марку і клас транспортного
засобу, його облаштування, наявність додаткового технічного
обладнання.

Договір може бути укладений:

окремо на кожну послугу з визначенням часу та місця посадки
пасажира (групи пасажирів), місця та орієнтовного часу прибуття, а
також загального розміру оплати послуги;

на встановлений строк обслуговування з визначенням переліку
обов'язків, що покладаються на автомобільного перевізника,
автомобільного самозайнятого перевізника, виду оплати (подобова,
погодинна та/або покілометрова) з можливим продовженням строку дії
договору за домовленістю сторін.

Перевезення на замовлення також може здійснюватися за
попередньою домовленістю між автомобільним перевізником,
автомобільним самозайнятим перевізником та замовником послуг.
{ Пункт 105 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

106. Послуги з перевезення на замовлення не можуть надаватися
на стоянках таксі та на шляху проходження транспортного засобу
особам, з якими не було попередньої домовленості про надання
послуги.

Вартість послуг визначається за попередньою домовленістю між
замовником послуг та суб'єктом господарювання або перевізником.
{ Пункт 106 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

107. Перевізнику, який надає послуги з перевезення на
замовлення, забороняється оформляти послугу та здійснювати посадку
пасажира:

на шляху проходження;

на зупинках транспорту, стоянках таксі;

у місцях, не передбачених договором.


{ Абзац п'ятий пункту 107 виключено на підставі Постанови КМ
N 983 від 09.09.2009 }


{ Абзац шостий пункту 107 виключено на підставі Постанови КМ
N 983 від 09.09.2009 }


108. Під час надання послуг з перевезення на замовлення не
дозволяється його облаштування (повністю або частково) з
відтворенням будь-яких ознак таксі.

Надання інформаційно-диспетчерських послуг
під час користування послугами з перевезення
пасажирів на таксі та легковими автомобілями
на замовлення

109. Суб'єкт господарювання, що надає
інформаційно-диспетчерські послуги, зобов'язаний забезпечити:

1) регулювання руху таксі у транспортній мережі міста;

2) прийняття та оформлення замовлень на надання послуг таксі
та послуг з перевезення на замовлення;

3) оформлення з автомобільним перевізником, автомобільним
самозайнятим перевізником договору у разі надання послуг з
перевезення на замовлення; { Підпункт 3 пункту 109 в редакції
Постанови КМ N 983 від 09.09.2009 }

4) інформування про послуги, що надаються перевізниками,
автомобільними самозайнятими перевізниками, наявний рухомий склад,
ціну та/або тариф на послуги таксі; { Підпункт 4 пункту 109 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983 від
09.09.2009 }

5) диспетчерське управління транспортними засобами
перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників, які надають
послуги таксі, згідно з укладеними договорами; { Підпункт 5 пункту
109 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

6) рекламу послуг таксі та послуг з перевезення на
замовлення.

110. Суб'єктам господарювання забороняється:

укладати договори з автомобільними перевізниками,
автомобільними самозайнятими перевізниками, які не мають
відповідних ліцензій;

подавати недостовірну інформацію про вартість послуг і
технічні характеристики транспортного засобу.
{ Пункт 110 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

V. Організація роботи автостанцій,
продаж та переоформлення проїзних документів

111. Відкриття та закриття автостанції здійснюється в
установленому законодавством порядку за рішенням органів місцевого
самоврядування.

112. Автостанції підлягають атестації на відповідність
кількості та якості послуг, що надаються пасажирам та
перевізникам, в установленому Мінтрансзв'язку порядку.

113. Відносини власників автостанцій з
Державтотрансадміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим та облдержадміністраціями регулюються договором, примірна
форма якого затверджується Мінтрансзв'язку.
{ Пункт 113 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

114. Перевізник укладає з автостанцією договір про надання
послуг автостанцією, яким визначаються перелік та обсяги послуг,
їх вартість і порядок проведення розрахунків. Примірну форму
договору затверджує Мінтрансзв'язку.

Порядок розрахунку вартості послуг, що надаються автостанцією
перевізникові, визначає Мінтрансзв'язку.

115. Перевізники відповідно до укладених договорів здійснюють
продаж квитків через автостанції, агентства з продажу квитків
та/або самостійно.

Примірну форму договору про продаж квитків затверджує
Мінтрансзв'язку.

Продаж квитків може здійснюватися водієм автобусу в разі
відсутності у населеному пункті автостанції або агентства з
продажу квитків, а також після закриття квитково-касової відомості
на автостанції.

Продаж квитків здійснюється за маршрутом прямування та у
зворотному напрямку, якщо це передбачено в договорі про продаж
квитків.

У разі продажу квитків через агентство або перевізником
самостійно частину автостанційного збору перевізник перераховує
автостанції, на якій пасажир повинен здійснити посадку.

116. За надання обов'язкових послуг, передбачених статтею 36
Закону України "Про автомобільний транспорт", з
пасажира справляється автостанційний збір, що входить у вартість
квитка.

Розмір автостанційного збору визначається власником
автостанції за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
держадміністраціями, на території яких розташована автостанція.
Порядок визначення розміру автостанційного збору затверджує
Мінтрансзв'язку.

117. Працівники автостанції, робота яких пов'язана з
обслуговуванням перевізників та пасажирів, повинні мати службові
розрізнювальні знаки, зразки яких затверджує Мінтрансзв'язку.

118. У кімнаті матері і дитини надаються послуги пасажирам з
дітьми віком до 10 років і вагітним жінкам.

119. Право на позачергове обслуговування на автостанції мають
інваліди, громадяни похилого віку, вагітні жінки, пасажири з
дітьми дошкільного віку та інші визначені законом особи.

Функції з надання допомоги особам з обмеженими фізичними
можливостями під час їх обслуговування на автостанціях
покладаються на окремих її працівників. Особи, на яких покладено
такі функції, проходять навчання щодо особливостей обслуговування
осіб з обмеженими фізичними можливостями. { Абзац другий пункту
119 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

120. На території та у приміщеннях автостанції можуть бути
розташовані заклади торгівлі, громадського харчування, інші
заклади обслуговування громадян і перевізників за умови, що це не
призводить до порушення технологічного процесу.

121. На автостанції розміщується обов'язкова візуальна
інформація, яка включає:

1) зовні будівлі:

вивіску біля входу з найменуванням автостанції, відомостями
про власника, режим роботи автостанції;

трафарети на платформах перону із зазначенням номерів та
напрямків руху автобусів (маршрутів);

2) всередині будівлі:

розклад руху автобусів із зазначенням найменування
перевізника та відомостей про основні транспортні засоби, які
використовуються під час здійснення міжобласних та міжнародних
перевезень, номер платформи відправлення;

відомості про відкриття, закриття, зміну графіків руху,
тимчасове припинення перевезень на маршруті тощо;

відомості про обов'язкове страхування пасажирів від нещасних
випадків на транспорті;

перелік категорій громадян, які мають право на позачергове
придбання квитків;

ім'я та прізвище керівника автостанції та працівника, на
якого покладено функції з надання допомоги особам з обмеженими
фізичними можливостями під час обслуговування на автостанціях;

витяг із цих Правил у частині прав та обов'язків сторін;

відомості про порядок повернення квитків;

відомості про місцезнаходження територіального органу у
справах захисту прав споживачів;

перелік категорій громадян, які мають право на пільговий
проїзд автомобільним транспортом;

відомості про місце зберігання книги скарг, заяв та
пропозицій;

план автостанції із схемою евакуації людей та майна на
випадок надзвичайної ситуації;

відомості про розташування та режим роботи кімнати матері і
дитини;

схему розташування приміщень автостанції;

перелік обов'язкових послуг, що надаються автостанцією, та їх
вартість;

перелік додаткових послуг, що надаються автостанцією, та їх
вартість;

найменування та місцезнаходження організації, яка приймає
претензії від пасажирів;

3) безпосередньо біля касового вікна:

номер каси;

перелік населених пунктів, до яких здійснюється продаж
квитків, або напис "Продаж квитків на всі напрямки";

прізвище, ім'я та по батькові касира;

режим роботи каси;

напис про спеціалізацію роботи каси;

номери телефонів, за якими здійснюється бронювання та
замовлення квитків;

відомості про порядок та правила перетинання державного
кордону.

122. Через систему гучного мовлення особам надається
інформація про:

1) час відправлення та прибуття автобусів згідно з розкладом;

2) несвоєчасне відправлення або прибуття автобуса - негайно
після отримання черговим диспетчером відповідних відомостей від
перевізника або з найближчої автостанції з подальшим повторенням
через кожні 15 хвилин;

3) відміну рейсу чи заміну автобуса - щонайменше за півтори
години до встановленого за розкладом часу відправлення автобуса з
повторенням перший раз через 30 хвилин, а потім - через кожні
п'ять хвилин. У такому разі оголошується порядок здавання або
обміну квитків;

4) призначення додаткового рейсу (якщо про це заздалегідь не
оголошено) в години, які забезпечать своєчасне інформування
громадян. При цьому повідомляється про марку автобуса, час
відправлення, номер каси, яка продає квитки на відповідний рейс;

5) зміни в роботі квиткових кас - негайно після прийняття
такого рішення з оголошенням номерів кас, що змінюють режим
роботи, номерів кас, які їх заміняють, назви маршрутів і рейсів,
що змінені;

6) можливість отримання допомоги особами з обмеженими
фізичними можливостями та матерями з дітьми під час обслуговування
на автостанціях;

7) безпеку дорожнього руху.

123. Особам надається інша необхідна інформація про умови
обслуговування, вартість та порядок надання послуг у довідкових
службах автостанції, а у разі їх відсутності - у касах продажу
квитків або у чергового автостанції.

Автостанція інформує водіїв автобусів про умови дорожнього
руху на ділянках маршрутів.

124. Відповідальність за здійснення заходів із забезпечення
безпеки руху транспортних засобів та переміщення пасажирів на
території автостанції покладається на керівника автостанції.

Керівники автостанцій несуть відповідальність згідно із
законом за якість та безпечність послуг, що надаються
автостанціями пасажирам і перевізникам, технічний та
санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання та
території автостанції.

125. Перевізник повинен подати автобус на автостанцію, де
формується приміський маршрут, за 20 хвилин, міжміський або
міжнародний - за 40 хвилин до відправлення.

Можливість більш тривалого перебування автобуса на території
автостанції визначається умовами договору про надання послуг з
автостанцією.

126. Автостанція може додатково залучати для перевезення
пасажирів автобуси перевізників, з якими укладені відповідні
договори, за умови надходження офіційного повідомлення від
перевізника про неможливість самостійно забезпечити виконання
рейсу або перевезення пасажирів у разі короткострокового
збільшення пасажиропотоку. У такому разі автостанція повинна
офіційно повідомити протягом однієї доби організаторові регулярних
перевезень.

У разі збільшення пасажиропотоку напередодні свят автостанція
залучає до перевезення пасажирів перевізника, що обслуговує
регулярні рейси на відповідному маршруті, а у разі його офіційної
відмови - іншого перевізника, рухомий склад якого відповідає
умовам перевезень. При цьому автостанція повинна повідомити
організаторові регулярних перевезень за встановленою ним формою
протягом 10 діб.

127. Залучення автомобільного перевізника та повідомлення
організаторові регулярних перевезень у передбачених пунктом 126
цих Правил випадках відбувається для виконання кожного окремого
оборотного рейсу.

128. У разі коли автобуси залучаються для здійснення
перевезень відповідно до пункту 126 цих Правил, керівник
автостанції зазначає в дорожньому листі найменування маршруту та
засвідчує запис своїм підписом і скріплює печаткою (штампом)
автостанції. Такий запис є підтвердженням правомірності виконання
рейсу резервним (додатковим) автобусом на маршруті.

129. Попередній продаж квитків на рейси міжміського або
міжнародного сполучення розпочинається не пізніше ніж за 15 діб і
припиняється за одну добу до відправлення автобуса.

130. Особи, що користуються пільгами з оплати проїзду
автобусами міжміського та/або приміського сполучення, звертаються
у квиткову касу автостанції для внесення відповідної позначки до
касової відомості та отримання квитка на пільговий проїзд.

131. Припинення роботи автостанції на час перерви на обід або
прибирання приміщень не допускається. Зал чекання, кімнати для
відпочинку, кімнати матері і дитини повинні бути відкриті для
пасажирів протягом усього робочого дня. Перерва на обід для
персоналу чергової зміни автостанції організовується за змінним
графіком. За наявності у приміщенні автостанції кімнат для
тривалого відпочинку водіїв і транзитних пасажирів доступ до них
забезпечується цілодобово незалежно від режиму роботи автостанції.

132. Робота автостанції розпочинається за 30 хвилин до
відправлення в рейс першого автобуса і завершується через 30
хвилин після відправлення останнього.

Режим роботи кас установлюється за змінним графіком
відповідно до розкладу руху автобусів та з урахуванням
пасажиропотоку і повинен забезпечувати можливість своєчасного
придбання квитків.

133. Продаж квитків у пункті відправлення здійснюється з
моменту відкриття кас, на проміжних автостанціях - з моменту
надходження інформації про наявність вільних місць.

Продаж квитків припиняється за три хвилини до відправлення
автобуса.

134. Каси автостанцій здійснюють переоформлення квитків до
моменту видачі водію квитково-касової відомості у разі:

виникнення потреби у здійсненні поїздки автобусом, який
відправляється іншим рейсом;

заміни місця, зазначеного в квитку, на інше (за наявності
вільних місць).

За переоформлення квитка у строк понад одну добу до
відправлення з пасажира справляється плата.

Переоформлення квитка у строк менше однієї доби до
відправлення вважається поверненням квитка та придбанням іншого
квитка.

135. Особа, яка придбала квиток, має право на повернення його
в касу до відправлення автобуса і виплату суми, що дорівнює повній
вартості квитка, у разі:

відміни рейсу або відправлення автобуса із запізненням;

ненадання пасажиру місця, зазначеного у квитку (у разі
відмови пасажира від іншого запропонованого місця);

надання для перевезення автобуса, клас якого нижчий, ніж
зазначено у розкладі руху на автостанції.

136. У разі повернення в касу автостанції квитка на автобус
міжміського або міжнародного сполучення у строк понад одну добу до
його відправлення, передбаченого розкладом руху, пасажирові
повертається сплачена сума, крім плати за продаж квитків та збору
за попередній продаж квитків.

У разі повернення квитка на автобус міжміського або
міжнародного сполучення у строк за дві години або менш як за одну
добу до його відправлення особі повертається сплачена сума, крім
плати за продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 10
відсотків вартості проїзду.

У разі повернення квитка на зазначений автобус пізніше ніж за
дві години, але не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення
автобуса, передбаченого розкладом руху, пасажирові повертається
сплачена сума, крім плати за продаж квитків, збору за попередній
продаж квитків та 20 відсотків вартості проїзду.

У разі повернення квитка пізніше ніж за 10 хвилин до
відправлення автобуса, а також протягом трьох годин з моменту його
відправлення особі повертається сплачена сума, крім плати за
продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 30 відсотків
вартості проїзду.

Пасажир має право на повернення квитка протягом трьох діб з
моменту відправлення автобуса у разі хвороби або нещасного
випадку, що підтверджується відповідними документами. У такому
разі йому відшкодовується сплачена сума, крім плати за продаж
квитків, або безоплатно переоформляється квиток на інший автобус.

Квитки на автобуси приміського сполучення не
переоформляються, а у разі запізнення пасажира - не підлягають
поверненню, крім випадків, визначених пунктом 135 цих Правил.

137. Кошти, що надійшли від продажу квитків і утримуються
згідно з пунктом 136 цих Правил у разі повернення квитка,
сплачуються на користь суб'єкта, який здійснив їх продаж.

У разі продажу та прийому квитків на проїзд різними
суб'єктами господарювання утримані кошти розподіляються між ними
рівними частинами.

Частина вартості проїзду, яка утримується згідно з пунктом
136 цих Правил, справляється на користь перевізника.

138. У разі коли пасажир не з'явився на посадку на проміжній
зупинці автобуса міжміського або міжнародного сполучення, керівник
автостанції (чи представник перевізника у разі відсутності
автостанції) складає акт, в якому перелічуються особисті речі,
багаж і ручна поклажа пасажира. Крім керівника автостанції (або
представника перевізника) акт підписують два свідки події.

Зазначені в акті речі, багаж і ручна поклажа передаються на
зберігання до камери схову автостанції (найближчої автостанції у
разі здійснення зупинки не на автостанції), про що зазначається в
акті.

139. Речі громадян можуть тимчасово зберігатися в
стаціонарних камерах схову незалежно від наявності в них проїзних
документів. За зберігання речей у камері схову з їх власника
справляється плата.

140. Не дозволяється приймати на зберігання гроші,
коштовності, продукти харчування, поклажу з вибуховими, отруйними,
вогненебезпечними, їдкими, сморідними, наркотичними та іншими
небезпечними речовинами, а також речі, що можуть забруднити камеру
схову та предмети, які в ній зберігаються.

141. У разі коли пасажир втратив багажну квитанцію, що
підтверджує факт здачі речей на зберігання, або забув шифр чи
номер автоматичної камери схову, здана до камери схову річ
видається поклажодавцеві після пред'явлення доказів належності
йому такої речі з оформленням відповідного акта.

142. Отрок, протягом якого зберігач зобов'язаний зберігати
речі, встановлюється власником автостанції.

Дії щодо забутих, знайдених і нерозпізнаних речей регулюються
Цивільним кодексом України.

За зберігання знайдених речей, а також за зберігання речей,
вилучених з камер схову після встановленого строку зберігання, з
їх власника справляється плата у разі їх розпізнання.

143. У разі здавання речей до камери схову з оголошенням
цінності зберігач має право вимагати пред'явлення речей для
визначення їх справжньої вартості.

У разі відмови пасажира пред'явити речі для огляду або
незгоди з оцінкою їх дійсної вартості речі до камери схову не
приймаються.

144. Збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі
або пошкодження речі, зданої до камери схову, відшкодовуються
протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування у
разі доведення вини зберігача.

VI. Права та обов'язки учасників
транспортного процесу

145. Перевізник зобов'язаний:

1) забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про
автомобільний транспорт та захист прав споживачів;

2) вживати заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки
пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно з договором
перевезення і розкладом руху;

3) організувати проведення контролю технічного та санітарного
стану автобусів чи легкових автомобілів перед початком роботи,
крім автомобільного самозайнятого перевізника; { Підпункт 3 пункту
145 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

4) організувати проведення щозмінного передрейсового і
післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, крім
автомобільного самозайнятого перевізника; { Підпункт 4 пункту 145
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

5) видавати водіям та іншим працівникам передбачені законом
документи;

6) мати документи для здійснення перевезень згідно із
законодавством;

7) утримувати транспортні засоби в належному технічному та
санітарному стані, забезпечувати їх своєчасну подачу для посадки
пасажирів і відправлення;

8) здійснювати перевезення пасажирів з використанням
сертифікованих транспортних засобів відповідного типу, на які
оформлені документи згідно із законодавством;

9) організовувати проїзд пасажирів до місця призначення за
маршрутом без додаткових фінансових витрат пасажирів, насамперед
осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку,
вагітних жінок, пасажирів з дітьми дошкільного віку, у разі
припинення поїздки через технічну несправність транспортного
засобу чи настання надзвичайної або невідворотної за даних умов
події; { Підпункт 9 пункту 145 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 983 від 09.09.2009 }

10) здійснювати перевезення пасажирів з квитками і пасажирів,
яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд;

11) надавати пасажирам достовірну і своєчасну інформацію про
найменування зупинок, можливі пересадки, розмір плати за проїзд
тощо;

12) компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну
пасажирів;

13) забезпечувати попередній та поточний продаж квитків;

14) здійснювати обов'язкове особисте страхування пасажирів
від нещасних випадків на транспорті;

15) перевіряти (під час міжнародних перевезень) наявність у
пасажира візових та еміграційних документів;

16) виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
та правил технічної експлуатації
транспортних засобів.

146. Перевізник має право:

1) скасовувати рейси транспортних засобів у разі виникнення
обставин, які він не міг передбачити і виникненню яких не міг
запобігти, з поверненням пасажирам (або замовнику послуг) коштів,
сплачених ними за перевезення;

2) обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного
лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;

3) припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення
загрози життю та здоров'ю пасажирів;

4) зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має
зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі
заперечення пасажира проти внесення відповідної позначки;

5) вимагати від органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування, замовника послуг та автостанцій виконання умов
договору; { Підпункт 5 пункту 146 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 983 від 09.09.2009 }

6) брати участь у конкурсах на перевезення пасажирів на
маршрутах;

7) подавати організаторам регулярних перевезень пропозиції
щодо підвищення рівня організації обслуговування пасажирів;

8) надавати пасажирам пільги щодо оплати послуг з
перевезення;

9) пропонувати пасажирам додаткові послуги.

147. Водій автобуса зобов'язаний:

1) мати посвідчення водія на право керування транспортними
засобами відповідної категорії і талон до нього;

2) виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
та правил технічної експлуатації
автобуса;

3) мати із собою і пред'являти для перевірки уповноваженим
особам передбачені законодавством документи;

4) дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху
автобуса;

5) приймати, розміщувати та видавати багаж пасажирам на
передбачених графіком руху зупинках;

6) стежити за виконанням пасажирами своїх обов'язків та
безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі;

7) здійснювати висадку пасажирів у разі заправлення автобуса
паливом під час виконання перевезення;

8) вживати необхідних заходів до забезпечення безпеки
пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман,
ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у
разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді;

9) перевіряти під час посадки на приміському або міжміському
маршрутах наявність в осіб квитків на проїзд та квитанцій на
перевезення багажу;

10) зупиняти під час виконання рейсу в режимі маршрутного
таксі автобус для посадки на вимогу в місцях зупинки громадського
транспорту, а також в інших місцях, але не ближче ніж за 100
метрів від місця зупинки громадського транспорту, якщо це не
суперечить Правилам дорожнього руху;

11) зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на
відстані не більше ніж 0,5 метра від краю проїзної частини дороги;

12) пройти перед виїздом на маршрут медичний огляд,
забезпечити перевірку технічного стану і комплектності
транспортного засобу;

13) дотримуватися визначеного законодавством режиму праці та
відпочинку;

14) бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;

15) оголошувати найменування і тривалість зупинки;

16) продавати квитки пасажирам до початку руху автобуса у
передбачених законодавством випадках;

17) забезпечити у разі відставання пасажира від автобуса на
шляху прямування збереження його ручної поклажі, багажу;

18) у разі здійснення міжміських або міжнародних перевезень
надавати допомогу пасажирам з обмеженими фізичними можливостями в
розміщенні ручної поклажі, багажу, милиць, візків та інших
особистих речей, а також під час посадки і висадки з автобуса;

19) перевіряти у разі обслуговування пасажирів з обмеженими
фізичними можливостями після прибуття до пункту призначення, чи
здійснив пасажир заплановану висадку та чи не забув багаж та/або
ручну поклажу чи особисті речі;

20) забезпечувати перевезення багажу в багажних відділеннях
автобуса (у разі їх наявності) або розміщення так, щоб не заважати
вільному проходу пасажирів уздовж салону автобуса та не блокувати
доступ до основних і аварійних виходів.

148. Водій автобуса має право:

1) вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків;

2) перевіряти під час посадки в автобус на приміських,
міжміських та міжнародних маршрутах наявність квитків на проїзд і
квитанцій на перевезення багажу;

3) не видавати багаж, якщо пасажир не пред'явив квитанцію на
перевезення багажу;

4) не допускати до поїздки пасажира, якщо в салоні відсутні
вільні місця (крім випадків, коли в пасажира є квиток на місце в
салоні);

5) відмовити у разі виконання рейсів у режимі маршрутного
таксі у зупинці для посадки та/або висадки у місці, розташованому
на відстані ближче ніж 100 метрів від облаштованої зупинки
громадського транспорту, або на порушення Правил дорожнього руху;

6) не допускати до поїздки пасажирів, які не мають квитків
або не пред'являють посвідчення встановленого зразка, що
підтверджує право на пільги щодо оплати проїзду, перебувають у
стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушують
громадський порядок, мають при собі небезпечні вантажі, зокрема
легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити
транспортний засіб чи одяг пасажирів.

149. Водію автобуса забороняється:

1) починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх
до повної зупинки автобуса;

2) змінювати маршрут і графік руху;

3) розмовляти з пасажирами, їсти, пити, курити під час руху
автобуса;

4) продавати пасажирам квитки під час руху автобуса;

5) відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених
законодавством та цими Правилами випадків;

6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування;

7) перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети,
пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні та наркотичні
речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;

8) перевозити тварин, крім передбачених законодавством
випадків;

9) порушувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
та правил технічної експлуатації
транспортного засобу.

150. Водій таксі зобов'язаний:

1) здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку черги,
надавати право позачергового користування таксі згідно із
законодавством;

2) відчиняти двері таксі, відкривати багажник та перевіряти
його закриття під час посадки пасажирів;

3) повідомляти пасажирам про розмір оплати проїзду, показання
таксометра на початку і в кінці поїздки та роз'яснювати порядок
користування таксі;

4) здійснювати перевезення до пункту призначення за
визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою
пасажира;

5) дотримуватися визначеного законодавством режиму праці та
відпочинку;

6) бути ввічливим і уважним до пасажирів;

7) мати із собою і пред'являти для перевірки уповноваженим
особам передбачені законодавством документи;

8) отримувати згоду пасажира на запропонування іншим особам
здійснити поїздку;

9) передавати забуті речі у міський стіл знахідок;

10) вживати заходів для своєчасної доставки пасажирів до
місця призначення у разі виходу транспортного засобу з ладу
(зупинити попутне таксі, викликати таксі по телефону тощо);

11) допомогти пасажирові укласти багаж;

12) видати на вимогу пасажира чек для оплати транспортної
послуги;

13) виконувати договірні зобов'язання щодо подачі автомобіля,
доставки пасажира, умов та розміру оплати;

14) виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
та правил технічної експлуатації
транспортного засобу.

151. Водій таксі, що є найманим працівником, крім вимог,
передбачених пунктом 150 цих Правил, повинен перед виїздом на
маршрут пройти медичний огляд і провести перевірку технічного
стану транспортного засобу з внесенням відповідної позначки у
дорожній лист.

152. Автомобільний самозайнятий перевізник, що здійснює
перевезення на власному транспортному засобі, крім вимог,
передбачених пунктом 150 цих Правил, зобов'язаний проходити один
раз на рік медичний огляд, за результатами якого видається довідка
встановленого зразка, та здійснювати технічне обслуговування
транспортного засобу на станції технічного обслуговування згідно з
регламентом проведення сервісного обслуговування транспортного
засобу, але не рідше ніж один раз на три місяці, про що
проставляється відмітка в сервісній книжці, форма якої
затверджується Мінтрансзв'язку.
{ Пункт 152 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

153. Водій таксі має право:

1) відмовити у поїздці пасажирові, який перебуває у стані
алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушує громадський
порядок, має при собі речі, заборонені для перевезення, може
забруднити салон автомобіля;

2) вимагати від перевізника створення умов для безпечної
роботи на маршруті, дотримання режиму праці та відпочинку водіїв.

154. Водію таксі забороняється:

1) відмовляти пасажирові в обслуговуванні, крім випадків,
передбачених законодавством та цими Правилами;

2) пропонувати особі поїздку без згоди пасажирів, які
перебувають у салоні таксі;

3) здійснювати перевезення пасажирів, якщо в автомобілі таксі
відсутній або не працює таксометра;

4) перевозити групу пасажирів у кількості, що перевищує
пасажиромісткість транспортного засобу;

5) установлювати за поїздку розмір плати, який не відповідає
показанням таксометра;

6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування;

7) нав'язувати спільний проїзд кільком пасажирам або
здійснювати перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом, якщо на
те відсутня їх згода;

8) перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети,
пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні, наркотичні
речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;

9) перевозити тварин, крім передбачених законодавством
випадків;

10) брати плату з пасажирів за час простою у разі зупинки в
дорозі з вини водія;

11) їсти, пити та курити під час руху;

12) порушувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
та правил технічної експлуатації
транспортного засобу.

155. Водій таксі несе відповідальність за життя і здоров'я
пасажирів, псування або втрату прийнятого до перевезення багажу.

156. Пасажир таксі має право:

1) на високоякісне та безпечне перевезення;

2) вибирати на свій розсуд будь-яке таксі, що перебуває на
стоянці;

3) вимагати від водія:

виконання вимог Правил дорожнього руху,
цих Правил та законодавства про захист прав
споживачів, проведення розрахунку згідно з показаннями таксометра
та видачі йому чека;

здіснення перевезення без підсадки інших пасажирів;

здійснення перевезення найкоротшим шляхом;

4) визначати шлях прямування до пункту призначення;

5) перевозити на руках дитину дошкільного віку на задньому
сидінні;

6) звертатися до перевізника та інших організацій з вимогою
роз'яснити порядок надання транспортних послуг і їх оплати;

7) на компенсацію заподіяної шкоди.

157. Пасажир таксі зобов'язаний:

1) виконувати вимоги цих Правил;

2) здійснювати посадку та висадку з правого боку тільки після
повної зупинки транспортного засобу;

3) під час руху не відволікати увагу водія від керування
транспортним засобом;

4) не допускати дій, які загрожують безпеці перевезення та
дорожнього руху;

5) не курити і не відкривати вікон у салоні без погодження з
водієм та іншими пасажирами;

6) оплатити у разі виходу транспортного засобу з ладу частину
вартості проїзду згідно з показаннями таксометра;

7) розрахуватися з водієм у повному обсязі після закінчення
поїздки, у тому числі у разі її припинення за власним бажанням, а
в разі зупинки за власною потребою - оплатити частину перевезення,
що здійснене, згідно з показаннями таксометра та внести аванс на
час чекання за домовленістю (якщо в межах такого часу пасажир не
з'явився, перевезення вважається закінченим).

158. Пасажир автобуса зобов'язаний:

1) мати при собі квиток на проїзд, квитанцію на перевезення
багажу, а за наявності права на пільги щодо оплати проїзду -
посвідчення встановленого зразка або безоплатний квиток (для
міжміських перевезень);

2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до
кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,
що мають право здійснювати контроль;

3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки
автобуса;

4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з
вимогами цих Правил;

5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних
перевезень);

6) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або
усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";

7) у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати
можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам міліції;

8) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та
цінності.

159. Пасажир автобуса має право:

1) на безпечне і високоякісне перевезення;

2) висувати вимоги до перевізника щодо виконання ним умов
договору перевезення;

3) перевозити тварин у встановленому законодавством порядку;

4) перевозити безоплатно одну одиницю багажу в разі поїздки
на маршруті міського або приміського сполучення за умови, що його
розміри не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою до 20
кілограмів;

5) гарантовано перевозити дві одиниці багажу з оплатою згідно
з тарифом за кожну з них та безоплатно перевозити одну одиницю
ручної поклажі у салоні транспортного засобу в разі поїздки на
маршруті міжміського або міжнародного сполучення;

6) безоплатно перевозити ручну поклажу в кількості не більш
як дві одиниці на міських та приміських маршрутах;

7) безоплатно перевозити з собою одну дитину віком до шести
років без права зайняття нею окремого місця;

8) купувати для дітей віком від шести до 14 років дитячі
квитки за пільговою ціною (із знижкою 25 відсотків вартості) у
період з 1 жовтня по 15 травня;

9) оголошувати цінність багажу;

10) отримувати від перевізника, водія, працівника автостанції
інформацію про послуги з перевезень;

11) на компенсацію заподіяної шкоди.

160. Пасажирам автобуса (таксі) забороняється:

1) під час руху відволікати увагу водія від керування;

2) відчиняти двері транспортного засобу до повної його
зупинки;

3) перешкоджати зачиненню дверей;

4) розміщувати багаж у тих місцях, де це перешкоджає вільному
пересуванню пасажирів уздовж салону;

5) здійснювати поїздку без оплати її вартості або без
пред'явлення посвідчення особи встановленого зразка (у разі
наявності права на пільги щодо проїзду);

6) робити виправлення у квитку і передавати його іншій особі;

7) перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні;

8) користуватись аварійним обладнанням без потреби;

9) порушувати громадський порядок;

10) курити в салоні транспортного засобу.

{ Правила із змінами, внесениим згідно з Постановою КМ N 1919
від 18.10.99, в редакції Постанови КМ N 141
від 29.01.2003, N 1184 від 6.09.2007 }

Administrator, 16-06-2008, hits: 13249
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.