Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Закон України "Про дорожній рух" (с2)

Print E-mail
     Стаття 26. Обмеження або заборона дорожнього руху при 
виконанні робіт на автомобільних дорогах,
вулицях та залізничних переїздах

При виконанні робіт в смузі відведення автомобільної дороги,
вулиці та залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи
безперебійному руху транспорту і пішоходів, організації, що
відповідають за утримання автомобільної дороги, вулиці та
залізничного переїзду, можуть закрити чи обмежити рух на основі
ордера, який видається відповідним дорожнім органом, а в містах -
службою місцевого державного органу виконавчої влади та місцевого
самоврядування. У ордері викладаються умови заборони або обмеження
руху, порядок інформування про це учасників дорожнього руху,
заходи щодо безпеки дорожнього руху і строки проведення робіт.
Порушення цих вимог тягне за собою матеріальну
відповідальність організацій, що виконують роботи.
Обмеження або заборона руху без ордера можливі лише у
випадках, пов'язаних із стихійними явищами, а також з необхідністю
виконання аварійних робіт, про що повідомляється місцевим органам
державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 26-1. Обмеження або заборона дорожнього руху
під час проїзду окремих осіб, щодо яких
здійснюється державна охорона

Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів,
пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг
дозволяється під час проїзду автомобільним транспортом Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України,
а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників
міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які
перебувають в Україні з офіційним візитом.

Безпечний та безперешкодний проїзд автомобільного транспорту
з особами, зазначеними в частині першій цієї статті,
забезпечується спеціальними підрозділами Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної
охорони України шляхом введення тимчасового обмеження або заборони
руху інших учасників дорожнього руху за допомогою регулювання
дорожнього руху та з використанням спеціальних автомобілів або
мотоциклів з розпізнавальним пофарбуванням і написами
встановленого зразка з увімкненими спеціальними світловими та, за
необхідності, звуковими сигналами.

Тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів,
пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг
встановлюється не раніше ніж за десять хвилин до та відміняються
не пізніше ніж через три хвилини після проїзду осіб, зазначених у
частині першій цієї статті.

Під час проїзду автомобільного транспорту з особами,
зазначеними в частині першій цієї статті, дозволяється рух
автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції,
оперативно-рятувальних та інших аварійних служб, які виконують
невідкладні службові завдання.

Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів,
пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг під час
проїзду автомобільним транспортом інших осіб, крім зазначених у
частині першій цієї статті, забороняється.

Безперешкодний проїзд офіційних делегацій та осіб, щодо яких
здійснюється супровід кортежем (ескортом), забезпечується
мобільним загоном мотоциклів або автомобілів.

Такий супровід здійснюється за відповідною технологією та в
порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України і
Управлінням державної охорони України.
( Закон доповнено статтею 26-1 згідно із Законом N 2249-IV
( 2249-15 ) від 16.12.2004 )

Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних
дорогах, вулицях та залізничних переїздах

Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими
службами, положення про які затверджуються відповідними державними
органами з безпеки дорожнього руху.
Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях
та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних
засобів і автоматизованих систем керування дорожнім рухом, що
відповідає вимогам діючих в Україні стандартів, на основі
погоджених з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ
України проектів і схем організації дорожнього руху та
затверджених місцевими органами державної виконавчої влади у
встановленому порядку.
Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення
інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня
безпеки дорожнього руху не допускаються.
При виникненні загрози безпеці дорожнього руху відповідні
посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ
України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити
оперативні зміни в організацію дорожнього руху.
При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних подій
всі заходи щодо ліквідації причин та їх умов виконуються
позачергово.

Стаття 28. Спеціалізовані служби організації
дорожнього руху

Заходи щодо організації дорожнього руху здійснюються
спеціалізованими службами, положення про які затверджується
відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.


Розділ V

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі
у дорожньому русі

До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби,
конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в
Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на
відповідність цим вимогам і пройшли державний технічний огляд (за
винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду).
З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних
переїздів участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові
або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається
за окремим дозволом в порядку і за плату, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України ( 879-2007-п ).
Місце переїзду автомобільних доріг, вулиць та залізничних
переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу для виконання
сільськогосподарських робіт встановлюється власником дороги,
вулиці та залізничного переїзду спільно з Державтоінспекцією
Міністерства внутрішніх справ України.
Пересування транспортних засобів на гусеничному ходу
дозволяється тільки на місцевих шляхах без твердого покриття при
мінусовій температурі атмосферного повітря.
Не допускається участь у дорожньому русі транспортних
засобів з правим розташуванням керма.

Стаття 30. Основні вимоги щодо виробництва
транспортних засобів

Конструкція транспортних засобів повинна відповідати вимогам
сучасних правил, нормативів і стандартів, встановленим рівням
викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а нормативно-технічна
документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими
державними органами.
Перед початком серійного виробництва транспортних засобів або
їх складових частин проводяться спеціальні випробування і за їх
позитивними наслідками видається сертифікат встановленої форми.
Сертифікаційні випробування проводяться у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Підприємства, установи і організації незалежно від форм
власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які
здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва
автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію.
( Частина третя статті 30 в редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 )
від 19.01.2006 )

Стаття 31. Основні вимоги щодо ввезення на територію
України транспортних засобів

Транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі
вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на
відповідність діючим стандартам або повинні мати сертифікат,
виданий уповноваженим на це Секретаріатом ЄЕК ООН Адміністративним
органом по сертифікації дорожніх транспортних засобів.
Правила ввезення транспортних засобів на територію України
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання
транспортних засобів

Переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або
марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних
засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни,
кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних
агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на
даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам
і стандартам України.
Не дозволяється без погодження з виробниками транспортних
засобів та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої
на це Кабінетом Міністрів України організації переобладнання, що
призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях,
розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності,
колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового
керування та трансмісії. ( Частина друга статті 32 в редакції
Закону N 234/94-ВР від 10.11.94 )
При переобладнанні п'яти і більше транспортних засобів
повинні виконуватися вимоги статті 30 цього Закону.
Переобладнання, що призвело до зміни облікових даних
механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його
реєстраційних документах.


Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних
засобів, що перебувають в експлуатації

Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в
експлуатації, у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та
охорони навколишнього середовища, має відповідати правилам,
нормативам і стандартам, затвердженим у встановленому порядку.
Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану
транспортних засобів покладається на їх власників або інших осіб,
які їх експлуатують, згідно з чинним законодавством.

Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів

Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі
автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи,
напівпричепи та мотоколяски.
Державна реєстрація і облік здійснюються органами
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, а їх
порядок установлюється Кабінетом Міністрів України.
Усі інші механічні транспортні засоби підлягають відомчій
реєстрації та обліку, порядок яких установлюється:
транспортних засобів військових частин і об'єднань -
відповідними міністерствами і відомствами, яким підпорядковано ці
частини і об'єднання;
великотоннажних автомобілів та інших технологічних
транспортних засобів незалежно від форм власності, що не
підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального
користування, - Державним комітетом України по нагляду за охороною
праці;
трамваїв і тролейбусів - Державним комітетом України по
житлово-комунальному господарству;
гоночних і спортивних механічних транспортних засобів
незалежно від власності - Міністерством України у справах молоді і
спорту;
тракторів, самохідних машин, сільськогосподарської техніки,
інших механізмів незалежно від форм власності, що підлягають
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, -
Міністерством сільського господарства і продовольства України.
Власники транспортних засобів зобов'язані зареєструвати
належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх
придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують
внесення змін у реєстраційні документи.
За рішенням Уряду Республіки Крим, місцевих органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування може
провадитися реєстрація мопедів, велосипедів і гужових візків
(саней).
Експлуатація незареєстрованих транспортних засобів, а також
без державних номерних знаків встановленого зразка забороняється.
У разі експлуатації такого транспортного засобу він може бути
примусово вилучений. Власнику транспортного засобу в цьому випадку
повертається його вартість із врахуванням технічного стану і
строку експлуатації.


Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів

Механічні транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому
русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають
обов'язковому державному технічному огляду в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Механічні транспортні засоби, що не пройшли обов'язковий
черговий технічний огляд, до подальшої експлуатації не
допускаються.

Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і
ремонту транспортних засобів

Власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують,
зобов'язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення
робіт по їх технічному обслуговуванню і ремонту згідно з
нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних
засобів.


( Частину другу статті 36 виключено на підставі Закону
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )


Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування повинні організовувати
роботу і всіляко сприяти створенню мережі служб швидкої технічної
допомоги учасникам дорожнього руху безпосередньо на автомобільних
дорогах, вулицях та залізничних переїздах.

Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації
транспортних засобів

Експлуатація транспортних засобів забороняється з вилученням
державних номерних знаків у разі:
порушення правил, нормативів і стандартів у частині
забезпечення безпеки дорожнього руху під час виготовлення
транспортних засобів;
переобладнання транспортних засобів з порушенням вимог статті
32 цього Закону;
технічних неполадок, при яких експлуатація транспортних
засобів не допускається;
невідповідності реєстраційних даних записам у свідоцтві про
реєстрацію (технічному паспорті, технічному або реєстраційному
талоні);
невідповідності державних номерних знаків вимогам стандартів
або реєстраційним документам;
відсутності талона про проходження державного технічного
огляду.

Експлуатація транспортних засобів з метою недопущення
небезпечного їх впливу на життя і здоров'я людей або загрози
погіршення екологічної ситуації в установленому законодавством
порядку може бути обмежена або заборонена в окремій місцевості,
оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації. ( Статтю 37
доповнено частиною другою згідно із Законом N 3033-III ( 3033-14 )
від 07.02.2002 )


Розділ VI

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 38. Завдання стандартизації та нормування
дорожнього руху

Стандартизація та нормування дорожнього руху провадяться з
метою встановлення обов'язкових норм, правил, вимог щодо
організації та безпеки дорожнього руху.

Стаття 39. Стандарти дорожнього руху

Державні стандарти дорожнього руху визначають поняття і
терміни, методи здійснення контролю за станом організації
дорожнього руху, вимоги щодо запобігання шкідливому впливу
транспорту на здоров'я людини та навколишнє природне середовище,
інші питання, пов'язані з дорожнім рухом. Стандарти дорожнього
руху розробляються та вводяться в дію в порядку, що встановлюється
законодавством України.

Стаття 40. Нормативи дорожнього руху

Нормативи дорожнього руху повинні відповідати вимогам
безпеки, економічності та комфортності дорожнього руху, охорони
навколишнього природного середовища та здоров'я людини.
У разі необхідності для деяких категорій доріг і вулиць
можуть, залежно від їх функціонального призначення,
встановлюватися окремі нормативи. Нормативи розробляються,
вводяться і контролюються міністерствами, відомствами і
підприємствами України та іншими уповноваженими органами
відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 41. Правила дорожнього руху

В Україні встановлено правосторонній рух транспортних
засобів.
Порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування
транспортних засобів і пішоходів, вибору швидкості руху та
дистанції, обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохідних
переходів і залізничних переїздів, зупинок транспортних засобів
загального користування, користування зовнішніми світловими
приладами, правила пересування пішоходів, проїзд велосипедистів, а
також питання організації руху та його безпеки регулюються
Правилами дорожнього руху ( 1306-2001-п ), що затверджуються
Кабінетом Міністрів України.


Розділ VII

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку
показників дорожнього руху і його безпеки

( Частину першу статті 42 виключено на підставі Закону
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

( Частину другу статті 42 виключено на підставі Закону
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Уряд Республіки Крим, обласні органи державної виконавчої
влади і міст республіканського підпорядкування можуть розширити
перелік статистичних показників, якщо це необхідно для прийняття
рішень в межах компетенції, наданої цим Законом.
Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої
влади та об'єднання не вправі запроваджувати звітність, не
передбачену єдиною системою державного обліку показників
дорожнього руху і його безпеки.

Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху

Державними, республіканськими і місцевими органами влади та
управління розробляються, затверджуються і реалізуються державні,
республіканські, обласні, міські та районні програми забезпечення
безпеки дорожнього руху. Розробка їх здійснюється на основі
раціонального поєднання територіального та галузевого планування,
формування взаємопов'язаних збалансованих показників з урахуванням
соціально-економічних і екологічних умов конкретного регіону,
рівня розвитку дорожньої мережі, стану аварійності та інших
показників єдиної системи державного обліку дорожнього руху.
Програма забезпечення безпеки дорожнього руху повинна
включати:
аналіз стану безпеки дорожнього руху та прогноз на певний
період;
конкретні обгрунтовані цілі;
заходи, реалізація яких дозволить досягти намічених цілей;
вартість програми та джерела її фінансування;
форми і періодичність контролю за виконанням програми.

Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху

Фінансування заходів, передбачених програмами, а також інших
заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, відрахувань міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади та об'єднань,
місцевих бюджетів, позабюджетних коштів і фондів.


Розділ VIII

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у
водії і водіїв транспортних засобів

Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності
кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними
засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні,
щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові
огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх
проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються
Міністерством охорони здоров'я України і затверджуються
відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху.

Стаття 46. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і
організацій щодо охорони здоров'я і контролю за
умовами праці водіїв транспортних засобів

Адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності та господарювання, до штатів яких входять
водії, зобов'язана:
організовувати обов'язкове страхування кожного водія на
випадок нещасної події;
організовувати роботу водіїв згідно з чинним законодавством,
режимом праці і відпочинку;
запроваджувати заходи, спрямовані на зниження напруженості
праці і втомлюваності водіїв;
організовувати харчування водіїв у робочий час;
забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями і
обладнанням, а також приміщеннями для здійснення
лікувально-профілактичних заходів;
організовувати з участю місцевих органів охорони здоров'я
роботу з водіями по вдосконаленню навичок подання першої медичної
допомоги.
Для медичного контролю обслуговування водіїв та їх
оздоровлення підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і
більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні,
фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини,
поліклінічні відділення та заклади охорони здоров'я, а при
чисельності водіїв менше 100 чоловік - з територіальними медичними
закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування.
Контроль за умовами праці водіїв, виконанням вимог органів
державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю для усунення
порушень діючих правил по охороні праці і стандартів безпеки праці
на робочих місцях водіїв здійснюють відповідні служби міністерств,
відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань, первинні
профспілкові організації, а також органи
санітарно-епідеміологічної служби.
( Частина третя статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )


Стаття 47. Організація подання медичної допомоги потерпілим
у дорожньо-транспортних подіях

Для забезпечення подання допомоги потерпілим внаслідок
дорожньо-транспортних подій місцеві органи охорони здоров'я за
погодженням з органами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх
справ України закріплюють за конкретними ланками автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів лікувальні заклади, в яких є
відповідні фахівці, відділення або палати, що мають можливість
цілодобового прийому, обстеження і лікування потерпілих.
На ділянках доріг, вулиць та залізничних переїздах
встановлюються відповідні дорожні знаки з інформацією про
найближчу лікарню, напрямок руху та відстань до неї, номер
телефону.
Інші медичні заклади, що знаходяться в безпосередній
близькості від автомобільних доріг, вулиць та залізничних
переїздів, повинні бути забезпечені необхідним медичним
обладнанням згідно з переліком, затверджуваним Міністерством
охорони здоров'я України, і позначені дорожнім знаком "Пункт
першої медичної допомоги".
Вказані лікарні і лікувально-профілактичні заклади повинні
бути обладнані засобами зв'язку. На магістральних автомобільних
дорогах закріплені лікарні і станції швидкої допомоги
забезпечуються також системою сигнально-викличного зв'язку.

Стаття 48. Медична підготовка водіїв і посадових осіб
органів Міністерства внутрішніх справ України,
військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України
( Назва статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV
( 743-15 ) від 15.05.2003 )

Водії транспортних засобів, відповідні посадові особи органів
Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції
безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України зобов'язані володіти практичними навичками подання
першої медичної допомоги потерпілим внаслідок
дорожньо-транспортних подій, періодично проходити відповідну
підготовку за програмами, що затверджуються Міністерством охорони
здоров'я України. ( Частина перша статті 48 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003 )
Водії зобов'язані стежити за наявністю на транспортних
засобах спеціальних медичних аптечок, їх укомплектуванням.
Посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх
справ України, військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, які
здійснюють безпосередній нагляд за дорожнім рухом, зобов'язані
стежити за укомплектуванням закріплених за ними патрульних
автомобілів і приміщень стаціонарних постів медичним майном і
медикаментами для подання першої медичної допомоги потерпілим
внаслідок дорожньо-транспортних подій згідно з переліком, що
встановлюється Міністерством охорони здоров'я України. ( Частина
третя статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV
( 743-15 ) від 15.05.2003 )


Розділ IX

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 49. Охорона навколишнього природного середовища

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої
влади та об'єднання, що здійснюють проектування, виробництво та
експлуатацію механічних транспортних засобів, зобов'язані вживати
заходів щодо запобігання та зменшення викидів вказаними засобами
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також
шуму і вібрації.
Не допускається виробництво та експлуатація автотранспортних
засобів, у викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує
встановлені нормативи.
Керівники транспортних організацій, власники автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів та транспортних засобів
несуть персональну відповідальність за додержання гранично
допустимих нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин і
гранично допустимих рівнів фізичних впливів на навколишнє природне
середовище, встановлених для відповідного типу транспорту.
Підприємства, що виготовляють пальне, повинні дотримувати
державних стандартів щодо якості палива і мастильних матеріалів.
У разі виготовлення неякісного палива підприємство
притягається до відповідальності у вигляді штрафу.
З метою запобігання забрудненню грунту відпрацьованими
нафтопродуктами автопідприємства повинні бути забезпечені
спеціальними місткостями для їх зберігання.

Стаття 50. Проектні та наукові розробки

Підприємства, установи і організації, що розробляють
перспективні програми, комплексні схеми та проекти організації
дорожнього руху, а також здійснюють ці розробки, повинні
передбачати в них заходи, спрямовані на запобігання та зменшення
викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а
також шуму і вібрації.


Розділ Х

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху

Контроль у сфері дорожнього руху спрямований на забезпечення
дотримання міністерствами, іншими центральними органами державної
виконавчої влади та об'єднаннями, а також громадянами вимог
законодавства України про дорожній рух.

Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері
дорожнього руху

Контроль у сфері дорожнього руху здійснюється Кабінетом
Міністрів України, органами законодавчої та виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, відповідним державним органом з
безпеки дорожнього руху і його місцевими органами,
Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими
спеціально уповноваженими на це державними органами (державний
контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами
державної виконавчої влади та об'єднаннями (відомчий контроль).


Розділ XI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ

Стаття 53. Відповідальність за порушення
законодавства про дорожній рух

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства
про дорожній рух, відповідних правил, нормативів і стандартів,
несуть відповідальність згідно з законодавством України.


Розділ XII

МІЖНАРОДНІ УГОДИ

Стаття 54. Міжнародні угоди

Якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж
ті, що містяться у законодавстві України про дорожній рух, то
застосовуються правила міжнародної угоди.


Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3353-XII

Administrator, 15-06-2008, hits: 10021
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.