Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Ліцензійні умови перевезень пасажирів та вантажів... (с2)

Print E-mail
     5.1.9. Використовувати   сертифіковані   і   дозволені    для 
використання автомобільні транспортні засоби.
5.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.
5.1.11. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні.
5.1.12. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які
регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до
яких приєдналась Україна.
5.1.13. Виконувати вимоги національного законодавства країн,
на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів.
5.1.14. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку
та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ).
5.1.15. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів).
5.1.16. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708.
5.1.17. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".
5.1.18. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб).
5.1.19. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху, що діє на
підставі Положення про комісію з безпеки дорожнього руху
підприємств, установ та організацій України, затвердженого наказом
Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за
N 50/259 (для ліцензіатів - юридичних осіб).
5.1.20. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах.
5.1.21. Забезпечити трудові відносини з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

5.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані здійснювати перевезення
транспортними засобами, які відповідають таким технічним вимогам і
на які оформлено:
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане
відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України;
талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);
договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
5.2.1. Легкові автомобілі, які будуть використовуватись як
таксі, повинні мати відповідне обладнання, а саме: розпізнавальний
ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля,
діючий таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним
світлом, розташований у верхньому правому кутку лобового скла, і
нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку
на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.
5.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
( z0465-98 ) "Про затвердження переліків лікарських засобів у
медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.

5.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".

5.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів на таксі, зобов'язані допускати до перевезень водіїв
автомобільних транспортних засобів, які мають відповідну
кваліфікацію, стаж роботи і на яких оформлено:
міжнародне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "В", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів";
довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;
страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті;
документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо
його наявність передбачена чинним законодавством.
5.4.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше,
допускаються до керування транспортними засобами після проходження
стажування з практичного керування на відповідному транспортному
засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).
5.4.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не
керували транспортними засобами відповідної категорії більше
12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування
цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України.
5.4.3. Водії, які здійснюють перевезення пасажирів,
зобов'язані мати вік не менше 21 року.
5.4.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ).

5.5. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).

6. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з внутрішніх перевезень пасажирів легковими
автомобілями на замовлення

6.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
дотримуватися таких організаційних вимог:
6.1.1. Надавати послуги тільки за попередньою домовленістю із
замовником послуг.
6.1.2. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли
їх використання передбачено чинним законодавством.
6.1.3. Виконувати Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ).
6.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та вимогами Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176
( 176-97-п ).
6.1.5. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби.
6.1.6. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.
6.1.7. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні.
6.1.8. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та
часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і
час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.02.2002 за N 97/6385.
6.1.9. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів).
6.1.10. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708.
6.1.11. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".
6.1.12. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб).
6.1.13. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, яке затверджено наказом
Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259
(для ліцензіатів - юридичних осіб).
6.1.14. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах.
6.1.15. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

6.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають
таким технічним вимогам і на які оформлено:
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий
реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу,
переданого його власником у встановленому порядку в оренду
ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України;
талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);
договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
6.2.1. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
( z0465-98 ) "Про затвердження переліків лікарських засобів у
медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.
6.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".

6.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів,
які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких
оформлено:
національне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "В", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів";
довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;
страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті;
документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо
його наявність передбачена чинним законодавством.
Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на
відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу
водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами
після проходження стажування з практичного керування на
відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).

6.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).

7. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з міжнародних перевезень пасажирів легковими
автомобілями на замовлення

7.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
дотримуватися таких організаційних вимог:
7.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на
договірних умовах не менше ніж три роки.
7.1.2. Надавати послуги тільки за попередньою домовленістю із
замовником послуг.
7.1.3. Виконувати вимоги національного законодавства країн,
на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів.
7.1.4. Здійснювати міжнародні автомобільні перевезення
автомобільними транспортними засобами, які мають розпізнавальні
знаки України.
7.1.5. Виконувати Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ).
7.1.6. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення пасажирів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ).
7.1.7. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби.
7.1.8. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.
7.1.9. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні.
7.1.10. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів).
7.1.11. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708.
7.1.12. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".
7.1.13. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб).
7.1.14. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, яке затверджено наказом
Міністерства транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259
(для ліцензіатів - юридичних осіб).
7.1.15. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах.
7.1.16. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку
та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ).
7.1.17. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

7.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
здійснювати перевезення транспортними засобами, які відповідають
таким технічним вимогам і на які оформлено:
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане
відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх
справ України;
талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);
договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
7.2.1. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані аптечками медичними автомобільними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187
( z0465-98 ) "Про затвердження переліків лікарських засобів у
медичних аптечках транспортних засобів", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.07.98 за N 465/2905.
7.2.2. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".

7.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані
допускати до перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів,
які мають відповідну кваліфікацію, стаж роботи і на яких
оформлено:
міжнародне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "В", зразок якого
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92
N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів";
довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;
страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті;
документальне підтвердження проходження ними щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду, а саме відмітки
медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі.
7.3.1. Водії, які наймаються на роботу водіями вперше,
допускаються до керування транспортними засобами після проходження
стажування з практичного керування на відповідному транспортному
засобі не менше 30 годин відповідно до Положення про порядок
видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).
7.3.2. Водії, які мають міжнародне посвідчення водія і не
керували транспортними засобами відповідної категорії більше
12 місяців, зобов'язані скласти екзамен з практичного керування
цими засобами в підрозділі Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України.
7.3.3. Водії, які здійснюють перевезення пасажирів,
зобов'язані мати вік не менше 21 року.
7.3.4. Водії зобов'язані виконувати вимоги Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ).

7.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).

8. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з внутрішніх перевезень вантажів вантажними
автомобілями, причепами, напівпричепами

8.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:
8.1.1. Здійснювати перевезення вантажів згідно з договором
про перевезення, укладеним між замовником перевезень і виконавцем
у письмовій формі відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та до статей 50-52 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ).
8.1.2. Виконувати Правила перевезення вантажів автомобільним
транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту
України 14.10.97 N 363 ( z0128-98 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.98 за N 128/2568.
8.1.3. Забезпечити ведення дорожніх листів у випадках, коли
їх використання передбачено чинним законодавством.
8.1.4. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення вантажів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).
8.1.5. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби.
8.1.6. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.
8.1.7. Забезпечувати контроль за умовами, режимом роботи та
часом відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і
час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.02.2002 за N 97/6385.
8.1.8. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
внутрішніх перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів).
8.1.9. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708.
8.1.10. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".
8.1.11. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб).
8.1.12. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для
ліцензіатів - юридичних осіб).
8.1.13. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах.
8.1.14. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв шляхом забезпечення дотримання Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345
( z0435-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів в
спеціально відведеному для цього приміщенні.
8.1.15. Забезпечити наявність у водіїв, які здійснюють
перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок
аварії або надзвичайних ситуацій.
8.1.16. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

8.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які
відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та тимчасовий
реєстраційний талон (у разі використання транспортного засобу,
переданого його власником у встановленому порядку в оренду
ліцензіату), видані відповідними підрозділами Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України;
талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);
договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
8.2.1. Ліцензіати, які надають послуги з перевезень
небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами,
напівпричепами, зобов'язані здійснювати такі перевезення
транспортними засобами, на які оформлено свідоцтво про допущення
транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних
вантажів.
8.2.2. Вантажні автомобілі повинні бути укомплектовані
аптечками медичними автомобільними згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 07.07.98 N 187 ( z0465-98 ) "Про
затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках
транспортних засобів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.07.98 за N 465/2905.
8.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".

8.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані допускати до перевезень водіїв автомобільних
транспортних засобів, на яких оформлено:
національне посвідчення водія на право керування
автомобільними транспортними засобами категорії "С", з причепами
та напівпричепами категорії "Е", зразок якого затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47
( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів";
довідку про проходження обов'язкового медичного огляду;
страховий документ, який підтверджує особисте страхування
водія від нещасних випадків на транспорті.
8.3.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх
перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями,
причепами, напівпричепами, зобов'язані допускати до таких
перевезень водіїв автомобільних транспортних засобів, на яких
оформлено свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що
перевозять небезпечні вантажі.
8.3.2. Водії, які протягом 12 і більше місяців до зарахування
на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу
водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами
після проходження стажування з практичного керування на
відповідному транспортному засобі не менше 30 годин відповідно до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 ( 340-93-п ).

8.4. Ліцензіати зобов'язані забезпечувати належний технічний
стан транспортних засобів та їх ремонт, перевірку технічного стану
транспортних засобів за допомогою механіків та слюсарів (штатних
працівників або відповідно до договору з суб'єктами
господарювання), які мають кваліфікацію, вимоги до якої визначені
у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ), та у Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск N 69
"Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства
транспорту та зв'язку від 14.02.2006 N 136 ( v0136650-06 ).

9. Організаційні, технічні та кваліфікаційні
вимоги до здійснення робіт з надання послуг
з міжнародних перевезень вантажів вантажними
автомобілями, причепами, напівпричепами

9.1. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані дотримуватися таких організаційних вимог:
9.1.1. Мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на
договірних умовах не менше ніж три роки.
9.1.2. Здійснювати перевезення вантажів згідно з договором
про перевезення, укладеним між замовником перевезень і виконавцем
у письмовій формі відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та до статей 50 - 52 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ).
9.1.3. Виконувати Правила перевезення вантажів автомобільним
транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту
України 14.10.97 N 363 ( z0128-98 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.98 за N 128/2568.
9.1.4. Виконувати вимоги міждержавних конвенцій та угод, які
регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до
яких приєдналась Україна.
9.1.5. Виконувати вимоги національного законодавства країн,
на територіях яких здійснюються перевезення вантажів.
9.1.6. Виконувати норми щодо періодів керування, відпочинку
та перерв згідно з вимогами Європейської угоди щодо роботи
екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ).
9.1.7. Здійснювати перевезення автомобільними транспортними
засобами, які мають розпізнавальні знаки України.
9.1.8. Забезпечувати водія транспортного засобу необхідними
документами на перевезення вантажів та дотримання виконання
покладених на них обов'язків, які передбачені Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).
9.1.9. Використовувати сертифіковані і дозволені для
використання автомобільні транспортні засоби.
9.1.10. Забезпечувати проведення стажування та інструктажів
водіїв з безпеки автомобільних перевезень, з охорони праці та з
пожежної безпеки з веденням відповідних журналів.
9.1.11. Організувати підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана
з наданням послуг автомобільного транспорту і які відповідають за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів і організацію
міжнародних перевезень, один раз на 5 років, а з питань безпеки
автомобільних перевезень, охорони праці та пожежної безпеки на
автомобільному транспорті один раз на 3 роки (для ліцензіатів, які
мають 10 і більше транспортних засобів).
9.1.12. Забезпечувати проведення перевірки технічного стану,
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів
відповідно до статей 22, 23, 25-27 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) та інструкцій
заводів-виробників дорожніх транспортних засобів і відповідно до
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого
наказом Мінтрансу України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708.
9.1.13. Забезпечувати ведення обліку дорожньо-транспортних
пригод (далі - ДТП), учасником якої став автомобільний
транспортний засіб ліцензіата, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.06.2005 N 538 ( 538-2005-п ) "Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод".
9.1.14. Здійснювати роботу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам
відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього
руху або окремими фахівцями з цих питань відповідно до Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.04.94 N 227 ( 227-94-п ) (для ліцензіатів -
юридичних осіб).
9.1.15. Забезпечити роботу комісії з безпеки руху відповідно
до Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 23.02.94 N 80 ( z0050-94 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.03.94 за N 50/259 (для
ліцензіатів - юридичних осіб).
9.1.16. Зберігати транспортні засоби на спеціально відведених
для цього майданчиках, рішення про організацію яких приймають
органи місцевого самоврядування, або у спеціально пристосованих
для цього приміщеннях, гаражах.
9.1.17. Забезпечити наявність у водіїв, які здійснюють
перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок
аварії або надзвичайних ситуацій.
9.1.18. Забезпечити проведення медичного контролю стану
здоров'я водіїв.
9.1.19. Забезпечити оформлення трудових відносин з персоналом
автомобільного транспорту відповідно до трудового законодавства.

9.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами,
зобов'язані здійснювати перевезення транспортними засобами, які
відповідають таким технічним вимогам і на які оформлено:
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане
відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ України;
талони про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації (для юридичних осіб)
або талон про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника (для фізичних осіб);
договір про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
9.2.1. На автомобільний транспортний засіб повинен бути
встановлений контрольний пристрій (тахограф), який
використовується відповідно до вимог Європейської угоди щодо
роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
автомобільні перевезення ( 994_016 ).
9.2.2. Автомобільні транспортні засоби, якими будуть
здійснюватись міжнародні перевезення небезпечних вантажів, повинні
відповідати вимогам, які передбачені Європейською угодою про
міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)
( 994_217 ).
9.2.3. Автомобільні транспортні засоби повинні бути
укомплектовані первинними засобами пожежогасіння або аналогічними
сертифікованими засобами з відповідними технічними
характеристиками, в нормі їх оснащення вогнегасниками згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128
( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних засобів первинними
засобами пожежогасіння".

Administrator, 15-06-2008, hits: 11864
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.