Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

Постанова КМУ "Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (c1)

Print E-mail
                             Герб України                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 1997 р. N 176
Київ

Про затвердження Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1919 від 18.10.99
N 141 від 29.01.2003
N 1402 від 04.09.2003
N 330 від 17.03.2004
N 1758 від 25.12.2004
N 1184 від 26.09.2007
N 125 від 27.02.2008
N 989 від 12.11.2008
N 524 від 21.05.2009
N 983 від 09.09.2009 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 125 від 27.02.2008 }

1. Затвердити Правила надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту (додаються).

2. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити надання
роз'яснень з питань застосування Правил, затверджених цією
постановою.
{ Постанову доповнено пунктом 2 згідно з Постановою КМ N 125
від 27.02.2008 }

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 32 Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту, який набирає чинності в частині надання послуг з
перевезення на міжміських маршрутах з 1 січня 2010 р., а на інших
маршрутах - з 1 січня 2012 року.
{ Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 125
від 27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 989 від 12.11.2008 }
{ Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125
від 27.02.2008 }

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.34


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1997 р. N 176
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2007 р. N 1184


ПРАВИЛА
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

{ У тексті Правил слова "замовник регулярних перевезень" в
усіх відмінках і формах числа замінено словами "організатор
регулярних перевезень" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 983 від 09.09.2009 }


I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок здійснення перевезень
пасажирів та їх багажу автобусами, таксі, легковими автомобілями
на замовлення, а також обслуговування пасажирів на автостанціях і
є обов'язковими для виконання організаторами регулярних
перевезень, замовниками транспортних послуг (далі - замовники
послуг), автомобільними перевізниками, автомобільними
самозайнятими перевізниками, персоналом автомобільного транспорту,
автостанціями та пасажирами.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке
значення:

1) автостанційний збір - плата за надання обов'язкових послуг
автостанціями, що справляється з осіб, які придбавають квитки на
проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів,
і включається до вартості квитка;

2) багаж - вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30
сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів;

3) багажна квитанція - документ, який видається пасажиру на
підтвердження факту прийняття багажу для перевезення або
зберігання, із зазначенням його цінності, вартості перевезення та
зберігання;

4) бронювання місця (кількох місць) - попереднє замовлення
місця (кількох місць) в автобусі з відстроченням платежу на
визначений строк;

5) вартість квитка - сума, що складається з вартості проїзду
автобусом, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього
продажу квитків (за наявності такої);

6) вартість проїзду - сума, за якою автомобільний перевізник,
автомобільний самозайнятий перевізник здійснює перевезення, що
включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану
вартість; { Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 983 від 09.09.2009 }

7) диспетчер - особа, на яку покладено повноваження щодо
здійснення диспетчерського управління;

8) диспетчерська станція - спеціально обладнане приміщення
або комплекс технічних споруд (засобів), призначених для
диспетчерського управління рухом автобусів та/або таксі;

9) квиткова каса - спеціально обладнане приміщення, в якому
здійснюється оформлення квитків та документів, що підтверджують
право на перевезення багажу, а також їх повернення;

10) квиток на проїзд - документ установленої форми, який
підтверджує факт укладення договору перевезення;

11) мережа стоянок таксі - територіально визначена сукупність
спеціально обладнаних стоянок, на яких таксі перебувають під час
очікування пасажира;

12) пасажир - особа, якій надається послуга з перевезення
транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

13) пасажиромісткість - передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу та визначена у реєстраційних документах
кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі;

14) пасажиропотік - кількість осіб, які здійснюють проїзд за
визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу;

15) попередній продаж квитків - продаж квитків за добу до
відправлення автобуса в рейс;

16) поточний продаж квитків - продаж квитків у день
відправлення автобуса в рейс;

17) ручна поклажа - вантаж, розміри якого не перевищують
60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно;

18) схема маршруту - картографічне зображення маршруту;

19) транспортні послуги - діяльність, пов'язана із
задоволенням потреби населення в перевезеннях автомобільним
транспортом;

20) трафарет - покажчик інформації для пасажирів про маршрут.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України "Про автомобільний транспорт".

3. Порядок організації перевезень пасажирів і багажу
автомобільним транспортом встановлює Мінтрансзв'язку.

4. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів
автомобільним транспортом здійснюються відповідно до цих Правил,
законодавства про захист прав споживачів та інших
нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.

5. Персонал автомобільного транспорту та особи, діяльність
яких пов'язана з наданням послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом, повинні мати відповідні знання та
кваліфікацію.

6. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення
пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності,
охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і
санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до
законодавства з відповідним оформленням ліцензійної картки.

7. Дія цих Правил не поширюється на перевезення, які
здійснюються:

1) транспортними засобами спеціального призначення;

2) транспортними засобами, задіяними під час забезпечення
обороноздатності, правопорядку та ліквідації наслідків стихійного
лиха і надзвичайної ситуації;

3) службовими легковими автомобілями;

4) транспортними засобами, які належать фізичним особам і
використовуються ними для задоволення власних потреб, що не має на
меті отримання прибутку.

8. Інформаційне забезпечення перевезень пасажирів
здійснюється з дотриманням вимог законодавства про мови.

9. Розклад руху автобусів під час здійснення міжміських
перевезень, тривалість рейсу яких перевищує чотири години,
складається з урахуванням необхідності задоволення потреби
пасажирів у питній воді, харчуванні тощо.

10. Державний контроль за дотриманням передбачених цими
Правилами вимог покладається на Головавтотрансінспекцію, органи
Державтоінспекції та Держспоживстандарту.

11. Організатори регулярних перевезень, замовники послуг,
автомобільні перевізники, автомобільні самозайняті перевізники,
персонал автомобільного транспорту, автостанції та пасажири несуть
відповідальність за невиконання цих Правил згідно із законом.
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

12. Обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних
випадків на транспорті здійснюється згідно із законодавством.

II. Перевезення пасажирів автобусами

13. Перевезення пасажирів автобусами залежно від режиму їх
організації можуть бути: регулярними, регулярними спеціальними та
нерегулярними.

Умови регулярних та регулярних спеціальних перевезень
зазначаються у паспорті маршруту.

14. Регулярні перевезення організовують відповідні органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (організатори
регулярних перевезень) згідно з програмами розвитку автомобільного
транспорту на відповідній території з метою задоволення потреби
населення у перевезеннях з урахуванням пропозицій громадян,
підприємств, установ, організацій і перевізників.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

15. Організатори регулярних перевезень визначають умови їх
організації на відповідній території.

16. Автобусний маршрут загального користування (далі -
маршрут) відкривають:

Державтотрансадміністрація - міжобласний та міжнародний;
{ Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 983 від 09.09.2009 }

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
облдержадміністрації - внутрішньообласний;

виконавчі органи сільських, селищних і міських рад - міський.

17. Відкриття та закриття маршруту проводиться за рішенням
організатора регулярних перевезень з одночасним внесенням змін до
реєстру маршрутів.

18. Припинення перевезень за маршрутом проводиться за
рішенням організатора регулярних перевезень, яке приймається не
пізніше ніж за 15 днів до припинення перевезень, а у разі настання
обставин непереборної сили - невідкладно.

19. Внесення змін постійного характеру до маршруту та/або
графіка руху здійснюється у межах відповідної мережі маршрутів.

20. Внесення змін постійного характеру до маршруту
(продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками),
введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху може
здійснюватися:

1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни:

графіка руху (часу відправлення з кінцевих або проміжних
зупинок), що не перевищує 20 хвилин;

шляху проходження (продовження або скорочення без зміни виду
сполучення), що не перевищує 25 відсотків загальної протяжності
маршруту;

шляху проходження (без зміни кінцевих зупинок та виду
сполучення), якщо така зміна стосується не більш як 30 відсотків
загальної протяжності маршруту;

2) на міжміських маршрутах у разі зміни:

графіка руху до будь-якої із зупинок не більш як на одну
годину;

шляху проходження міжобласного маршруту в межах однієї
області за умови, що зміна його протяжності не перевищує 100
кілометрів, після її погодження в установленому порядку.

21. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху,
передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється шляхом внесення
змін до договору про організацію перевезень чи дозволу на
обслуговування (далі - дозвіл) за погодженням сторін.

22. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, не
передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється за умови
розірвання договору про організацію перевезень чи анулювання
дозволу за погодженням сторін шляхом виключення маршруту та/або
графіка руху з відповідної мережі маршрутів та включення до неї
нового маршруту.

23. Місця зупинки автобуса, який здійснює перевезення у
звичайному режимі руху на міському маршруті, встановлюються на
відстані 400 - 600 метрів одна від одної у межах розташування
багатоповерхової забудови і на відстані 600 - 800 метрів - у межах
розташування одно- та двоповерхової забудови.

24. Місцями зупинки автобуса, який здійснює перевезення у
режимі маршрутного таксі, визначаються кінцеві пункти маршруту.
Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу у
місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях з
обов'язковим дотриманням Правил дорожнього руху.

25. Посадка та висадка пасажирів з автобуса, що здійснює
перевезення в експресному режимі руху, проводиться на зупинках
громадського транспорту.

26. Місця зупинки на міських і приміських маршрутах із
значним пасажиропотоком обладнуються автопавільйонами, навісами,
на яких розміщується інформація про рух автобусів на маршруті.

27. Залежно від виду сполучення на автобусах розміщується
така інформація:

у разі здійснення міських та приміських перевезень на
передньому трафареті - номер маршруту і найменування початкового
та кінцевого пунктів; на боковому трафареті - найменування
основних, де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті
- номер маршруту; у разі здійснення перевезень в експресному
режимі руху та в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому
трафаретах над номером маршруту та найменуванням пунктів, де
здійснюються зупинки, - напис відповідно червоною фарбою
"Експрес", чорною - "Маршрутне таксі"; біля дверей - позначення
входу і виходу;

у разі здійснення міжміських та міжнародних перевезень на
передньому і боковому трафаретах - найменування початкового та
кінцевого пунктів маршруту (у разі здійснення міжнародних
перевезень інформація подається двома мовами у два рядки: верхній
- українською, нижній - мовою держави, до якої здійснюється
перевезення).

У салоні автобуса розміщується така інформація:

1) витяг із цих Правил (у частині прав та обов'язків водія і
пасажира);

2) позначення входу та виходу;

3) відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і
перевезення неоплаченого багажу;

4) відомості про перевізника та страховика (найменування,
адреса і телефон);

5) загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості
місць для сидіння пасажирів;

6) позначення місць розташування аварійних виходів (із
зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та
кнопки екстреної зупинки;

7) напис "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та
інвалідів" (на міських та приміських маршрутах);

8) нумерація місць під час здійснення міжміських та
міжнародних перевезень;

9) позначення місць для інвалідів рельєфною піктограмою в
порядку, визначеному Мінтрансзв'язку. { Абзац четвертий пункту 27
доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути
такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:

в салоні автобуса - з відстані не менш як 1 метр;

на передньому та задньому трафаретах - з відстані не менш як
15 метрів, на боковому - не менш як 3 метри.

28. На маршруті повинні бути передбачені:

майданчики для розвороту та короткострокової стоянки
автобусів у початковому і кінцевому пунктах маршруту;

посадкові майданчики на проміжних пунктах зупинки.

Місцями зупинки автобусів на приміських та міжміських
маршрутах визначаються автостанції, а у разі їх відсутності -
місця розташування автопавільйонів, на яких розміщується
інформація, що містить найменування зупинки, початкового та
кінцевого пунктів маршруту і час відправлення автобусів.

Місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території
населених пунктів, крім автостанцій, погоджують виконавчі органи
сільських, селищних і міських рад.

Місця зупинки автобусів на міських маршрутах обладнуються
автопавільйонами, трафаретами з найменуванням зупинки і номерами
маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів із зазначенням
таких, що пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями, найменуванням початкового та кінцевого пунктів
маршруту. { Абзац шостий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 983 від 09.09.2009 }

У разі коли інтервал руху на міському маршруті не перевищує
10 хвилин, на трафаретах зазначається інтервал руху протягом доби,
в разі більшого інтервалу - час відправлення автобусів із зупинки.

Відомості про режим руху автобусів у вихідні та святкові дні
наводяться як примітка до основної інформації.

На зупинках автобусів, що здійснюють перевезення в
експресному режимі руху та у режимі маршрутного таксі, на
трафареті над назвою зупинки розміщується напис червоною фарбою
"Експрес", чорною - "Маршрутне таксі".

Зупинки на вимогу обладнуються трафаретом з написом чорною
фарбою "На вимогу".

Розміри написів на трафаретах, що розміщені у місцях зупинки,
повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати з відстані не
менш як 3 метри.

29. Перевезення пасажирів за приміськими та міжміськими
маршрутами у межах території однієї області (внутрішньообласні
маршрути) здійснюється на підставі договору про організацію
перевезень, укладеного відповідно до законодавства. Типова форма
такого договору, що повинен містити чіткі вимоги стосовно
забезпечення безпеки дорожнього руху під час виконання договірних
зобов'язань, затверджується Мінтрансзв'язку.

30. Перевезення пасажирів за приміськими та міжміськими
маршрутами, які виходять за межі території областей (міжобласні
маршрути), здійснюється на підставі дозволу, який видається в
установленому законодавством порядку. Витяг з дозволу повинен
перебувати в автобусі.

31. На маршрутах використовуються автобуси загального
призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам,
установленим для міського, приміського, міжміського чи
міжнародного транспорту, а пасажиромісткість - пасажиропотоку з
урахуванням забезпечення доступу до об'єктів соціального,
медичного та культурного призначення для осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Вимоги до структури рухомого складу
визначаються організатором регулярних перевезень в умовах
конкурсу.
{ Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

31-1. Організатор регулярних перевезень визначає умови
перевезень, до яких належать:

1) визначена органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування структура парку автобусів, що здійснюють
перевезення на маршруті загального користування, виходячи з їх
пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних характеристик;

2) соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування
населення;

3) наявність кондуктора в автобусах, що здійснюють
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у всіх
режимах руху;

4) облаштування автобусів засобами візуального та звукового
інформування про найменування зупинки, зокрема наступної,
маршруту;

5) використання на маршруті автобусів, пристосованих для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та кількість
таких автобусів.
{ Правила доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

32. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з
використанням автобусів, переобладнаних з транспортних засобів
іншого призначення, за відсутності протоколів випробувань таких
автобусів на відповідність вимогам правил Європейської економічної
комісії - N 43 (перевірка маркування безпечного скла); N 36 чи N
52 (залежно від пасажиромісткості, в обсязі вимог законодавчо
регульованої сфери до автобусів, що перебувають в експлуатації); N
80 (вимоги до міцності сидінь та елементів їх кріплення,
застосування сертифікованих сидінь, відповідність кріплення сидінь
типовим схемам та конструктивним рішенням, перевіреним
випробуваннями), виданих акредитованими Національним агентством з
акредитації випробувальними лабораторіями. Зразок протоколу
затверджується спільним наказом МВС та Мінтрансзв'язку.

Зазначені обмеження не стосуються переобладнаних автобусів,
що здійснюють перевезення пасажирів на міських та приміських
маршрутах згідно з договорами, укладеними до 1 травня 2009 року.
{ Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 125 від
27.02.2008; щодо набрання чинності п.32 див. п.3 цієї Постанови; в
редакції Постанови КМ N 524 від 21.05.2009 }

33. Перевезення пасажирів за міськими і приміськими
маршрутами здійснюється у звичайному режимі (основний вид
перевезень), а також експресному режимі та режимі маршрутного
таксі (додаткові види перевезень).

Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі
організовується за наявності сполучення у звичайному та/або
експресному режимі руху автотранспорту або руху інших видів
транспорту.

34. Перевізник проводить стажування водія перед переведенням
його на новий регулярний маршрут або на відмінну модель автобуса,
ознайомлює з паспортом маршруту та видає водію витяг з нього.

Перевізник забезпечує навчання та інструктаж водія щодо
особливостей посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
{ Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 983 від
09.09.2009 }

35. Перевізник самостійно забезпечує у повному обсязі
перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію
перевезень або дозволу, в тому числі резервними автобусами, на
випадок виходу автобуса з ладу чи збільшення пасажиропотоку.

36. У разі виникнення потреби в короткочасному залученні
додаткової кількості автобусів для задоволення підвищеного попиту
на перевезення міським або приміським маршрутом організатор
регулярних перевезень видає перевізникові тимчасове рішення про
використання для перевезень додаткових автобусів на строк до трьох
діб, якщо це передбачено умовами договору. { Абзац перший пункту
36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }
У разі здійснення перевезень на маршруті кількома
перевізниками, договір з якими передбачає можливість залучення
додаткових автобусів, організатор регулярних перевезень пропонує
кожному з них забезпечити перевезення пропорційно до затвердженої
для таких перевізників кількості рейсів. { Абзац другий пункту 36
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

37. У разі виходу з ладу автобуса (припинення перевезення
через настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події)
приміського чи міжміського сполучення водій здійснює пересадку
пасажирів в інший автобус, яким пасажири будуть доставлені до
найближчої автостанції чи кінцевого пункту призначення. У такому
разі на приміському маршруті пасажиру повертається повна, а на
міжміському невикористана вартість квитка. Перевізник організовує
подальшу поїздку пасажирів.

Оплата послуг перевізника з попутного перевезення пасажирів
до найближчої автостанції у міжміському сполученні здійснюється за
рахунок коштів перевізника, під час рейсу якого відбулася
пересадка пасажирів.

У разі виходу з ладу автобуса міського сполучення перевізник
повертає пасажирам повну вартість квитка, а подальша поїздка
оплачується та здійснюється ними самостійно.

38. Відправлення автобуса, що здійснює перевезення в режимі
маршрутного таксі, відбувається відповідно до затвердженого
розкладу руху, незалежно від кількості пасажирів у салоні.

39. Організатор регулярних перевезень за міськими автобусними
маршрутами може залучити на конкурсних засадах суб'єкта
господарювання для виконання функцій з організації та управління
рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників.

Організатор регулярних перевезень не має права залучати
суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезень, діють
на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих
перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними
суб'єктами.

40. За договором перевезення пасажира автобусом перевізник
зобов'язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення,
а в разі здавання ним багажу - доставити до пункту призначення
багаж та видати його пасажиру або уповноваженій ним особі. Пасажир
зобов'язується внести установлену плату за проїзд, а в разі
здавання багажу до багажного відділення - плату за його
перевезення.

41. Пасажир повинен мати квиток на проїзд, квитанцію на
перевезення багажу міжміськими маршрутами регулярних перевезень,
які дійсні тільки на зазначений у них день і рейс автобуса.

Особа, що придбала квиток, повинна здійснити посадку в
автобус на автостанції, зазначеній у квитку, або за попереднім
погодженням з автостанцією та внесенням відповідної позначки до
квитково-касового листа на іншій зупинці, передбаченій розкладом
руху. У разі відсутності попереднього погодження та запізнення на
рейс оплачене місце за пасажиром не зберігається.

У разі втрати документа на проїзд пасажир до посадки не
допускається, вартість документа на проїзд не повертається,
дублікат не видається, претензії не приймаються. У разі
відсутності у пасажира документа на проїзд, а за наявності у нього
пільг - документа, що підтверджує право на пільговий проїзд,
пасажир вважається таким, що не має права на проїзд.


{ Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ N 125
від 27.02.2008 }


43. На міжміських маршрутах не дозволяється перевозити дітей
віком до 10 років без супроводження дорослих, за винятком випадків
перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних
закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних
маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.

44. Право позачергового входу в автобус мають вагітні жінки,
інваліди, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку.

Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів
автобусів міських та приміських маршрутів відводяться місця для
сидіння.

Регулярні спеціальні перевезення

45. Регулярні спеціальні перевезення організовуються для
перевезення працівників підприємств, установ та організацій,
учнів, студентів, туристів, екскурсантів та інших організованих
груп пасажирів.

46. Регулярні спеціальні перевезення здійснюються на підставі
договору, згідно з яким перевізник надає підприємству, установі та
організації, яка виступає замовником послуг, послуги з перевезення
організованої групи пасажирів за певним маршрутом і визначеним
розкладом руху, протягом передбаченого договором строку.
{ Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

47. Перевізник проводить стажування водіїв перед переведенням
його на новий маршрут або на відмінну модель автобуса, видає
паспорт маршруту із зазначенням схеми маршруту, графіка руху
автобуса, графіка роботи та відпочинку водіїв.

48. Під час здійснення регулярних спеціальних перевезень
пасажирський перевізник забезпечує в установленому законодавством
порядку страхування пасажирів.
{ Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 125 від
27.02.2008 }

49. Передній трафарет автобуса повинен містити напис чорною
фарбою "Спеціальне перевезення" та офіційне найменування (повне
або скорочене) замовника послуг.

У салоні автобуса розміщується інформація про перевізника та
страховика із зазначенням найменування, адреси, номера телефону і
страхової суми.
{ Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

50. Під час здійснення регулярного спеціального перевезення
водій повинен мати копію договору із замовником послуг та паспорт
маршруту.
{ Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

Нерегулярні перевезення

51. Нерегулярні перевезення здійснюються на замовлення
юридичної або фізичної особи як разові перевезення організованої
групи пасажирів за визначеним маршрутом.

52. До нерегулярних перевезень належать:

туристично-екскурсійні;

весільні та святкові;

ритуальні;

одноразові перевезення до місць відпочинку;

інші перевезення, що не заборонені пунктом 55 цих Правил.

53. У разі здійснення нерегулярних перевезень забороняється:

здійснення перевезень одним перевізником або одним
транспортним засобом за одним маршрутом, або між тими самими
пунктами більш як два рази на тиждень;

організація (зокрема шляхом пропонування фізичним особам
проїзду самостійно або за допомогою інших осіб чи засобів масової
інформації) та здійснення перевезення за заздалегідь визначеними
напрямками, надання послуг з перевезення автобусом за заздалегідь
визначеним маршрутом, між визначеними кінцевими пунктами, з
установленими часом відправлення, прибуття і вартістю проїзду;

встановлення та стягнення плати за проїзд з окремих
пасажирів;

самовільне (не передбачене умовами договору) визначення
початкових, проміжних і кінцевих пунктів перевезення;

здійснення посадки та висадки пасажирів у пунктах і на
зупинках, визначених для посадки і висадки пасажирів на маршрутах
з регулярним перевезенням.

У разі порушення зазначених вимог перевезення не вважається
нерегулярним і повинно здійснюватись відповідно до вимог, які
встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень.

54. Під час здійснення нерегулярних перевезень водію
забороняється проводити посадку та/або висадку пасажирів у не
визначених договором місцях.

55. Замовлення юридичною або фізичною особою автобуса для
нерегулярних перевезень здійснюється шляхом укладення з
перевізником письмового договору про замовлення транспортного
засобу.

Суб'єкт господарювання, який надає туристичні та екскурсійні
послуги і здійснює перевезення власним чи орендованим транспортним
засобом, укладає договір перевезення з кожною особою.

56. Договір на здійснення нерегулярних перевезень, що
укладається між юридичною або фізичною особою та перевізником у
письмовій формі, повинен містити дату і час здійснення перевезень,
початковий та кінцевий пункти маршруту, маршрут перевезення і
державний реєстраційний номер транспортного засобу.

Типову форму договору про здійснення нерегулярних перевезень
затверджує Мінтрансзв'язку.

57. У дорожньому листі перевізник зазначає початковий та
кінцевий пункти маршруту, найменування замовника послуг з
нерегулярних перевезень, а також:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, адресу
проживання;

для юридичних осіб - найменування юридичної особи та її
місцезнаходження.

58. Під час здійснення нерегулярних перевезень пасажирський
перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку
страхування пасажирів.
{ Пункт 58 в редакції Постанови КМ N 125 від
27.02.2008 }

59. Після закінчення поїздки замовник послуг (уповноважена
ним особа) підписом у дорожньому листі підтверджує обсяг виконаної
роботи.
{ Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

60. Передній трафарет автобуса містить напис червоною фарбою
"Нерегулярне перевезення".

У салоні автобуса розміщується інформація про перевізника та
страховика із зазначенням найменування, адреси, номера телефону,
страхової суми.

61. Під час здійснення нерегулярних перевезень водій повинен
мати копію договору перевізника із замовником послуг і копію
договору обов'язкового особистого страхування від нещасних
випадків на транспорті.
{ Пункт 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

62. Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення
пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень
встановлюються Мінтрансзв'язку та МВС.

Перевезення організованих груп дітей

63. Перевезення організованих груп дітей повинно
здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки та
надійності транспортного обслуговування.

64. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не
повинна перевищувати кількості місць для сидіння, визначеної
технічною характеристикою та реєстраційними документами
транспортного засобу.

65. Організовані групи дітей повинні перевозитися
досвідченими водіями, які мають стаж керування транспортним
засобом не менш як п'ять років.

66. Перевезення організованих груп дітей колоною з п'яти і
більше автобусів здійснюється за умови супроводу відповідними
територіальними підрозділами Державтоінспекції.

67. До початку перевезення організованих груп дітей замовник
послуг і перевізник:

1) визначають маршрут перевезення організованих груп дітей,
як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення;

2) встановлюють зупинки автобуса:

технічні - одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї - на
кожні наступні 100 кілометрів маршруту;

для відпочинку - на п'ять хвилин через кожну годину руху і на
30 хвилин - через кожні п'ять годин руху (допускається поєднання
30-хвилинного відпочинку з перервою на обід);

для приймання їжі - через три-п'ять годин руху;

для ночівлі;

3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.
{ Пункт 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

68. Перевезення організованих груп дітей здійснюються тільки
у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.

69. Схема маршруту та розклад руху оформляються в трьох
примірниках і затверджуються замовником послуг за погодженням з
перевізником та територіальним підрозділом Державтоінспекції.

Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається
водію, інші зберігаються у замовника послуг та перевізника.
{ Пункт 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

70. Замовник послуг зобов'язаний:

до початку поїздки скласти у трьох примірниках список групи
дітей;

допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не
мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров'я, що
підтверджується відповідною довідкою лікаря;

призначити для кожної групи з десяти дітей керівника,
відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з
30 і більше дітей - медичного працівника та провести інструктаж з
правил поведінки і техніки безпеки.
{ Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

71. Рух колони автобусів з організованими групами дітей
здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху.

72. Замовник послуг з перевезень організованих груп дітей
зобов'язаний забезпечити кожен автобус питною водою та засобами
медичної допомоги.
{ Пункт 72 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

73. Керівник групи дітей зобов'язаний:

провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки
і техніки безпеки під час поїздки;

забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під час
руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а
також під час посадки (висадки) з автобуса;

забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса
тільки з посадкового майданчика, а в разі його відсутності - з
тротуару або узбіччя, якщо це неможливо - з крайньої смуги
проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за
умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху,
а також справності засобів аварійної світлової сигналізації;

проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та
пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності - краєм проїзної
частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору
доби;

підписати після надання транспортної послуги дорожній лист,
замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та
закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху - її причину.

74. У разі настання несприятливих погодних і дорожніх умов,
виходу з ладу автобуса, виникнення загрози безпеці руху, а також
погіршення стану здоров'я водія необхідно припинити рух з
повідомленням про це перевізника, який повинен вжити заходів для
доставки дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса,
водія.

III. Перевезення ручної поклажі та багажу

75. Плата за перевезення ручної поклажі не справляється у
разі перевезення її у салоні автобуса:

міжміського або міжнародного сполучення - не більше однієї
одиниці ручної поклажі;

міського або приміського сполучення - не більше двох одиниць.

Ручна поклажа перевозиться у салоні автобуса під наглядом
пасажира.

За перевезення ручної поклажі у салоні автобуса понад норму з
пасажира справляється плата за тарифом, встановленим згідно із
законодавством.

У разі здавання ручної поклажі до багажного відділення
транспортного засобу за її перевезення справляється плата як за
перевезення багажу.

76. Багаж пасажирів перевозиться у багажному відділенні
автобуса (якщо це передбачено конструкцією автобуса) за плату.

У разі відсутності багажного відділення багаж перевозиться в
салоні автобуса (одна одиниця - безоплатно, решта - за плату
згідно з тарифом).

Багаж, що перевозиться в салоні автобуса, повинен бути
розміщений так, щоб не заважати вільному проходу пасажирів уздовж
салону автобуса та не блокувати доступ до основних і аварійних
виходів.

Перевізник може здійснювати перевезення багажу вантажним
автомобілем. Максимальна кількість місць багажу, що приймається до
перевезення, визначається перевізником, але не може бути менше
двох одиниць від одного пасажира.

77. Право на отримання багажу має пасажир, що здав його для
перевезення.

78. Пасажир під час здавання багажу для перевезення має право
оголосити його цінність, сплативши встановлену суму.

79. Після завершення перевезення багаж зберігається у
перевізника протягом доби без оплати. За зберігання багажу строком
понад добу справляється плата за визначеним перевізником тарифом,
якщо інше не передбачено законодавством.

80. Багаж (його частина), не доставлений особі протягом 14
діб після надходження заяви про його видачу, вважається втраченим
і пасажирові, що оголосив цінність багажу, повертається
компенсація у зазначеному розмірі та плата, що справлялася за його
перевезення.

У разі коли цінність не оголошувалася, пасажирові
повертається плата, що справлялася за перевезення багажу, а розмір
компенсації визначається у судовому порядку.

81. Якщо втрачений багаж знайдено протягом року з дня подання
заяви про його видачу, перевізник повинен повідомити про це
пасажирові. Пасажир може одержати такий багаж протягом 30 днів,
повернувши перевізникові гроші, виплачені як компенсація за втрату
багажу.

82. У разі виявлення втраченого багажу чи ручної поклажі
водій зобов'язаний за участю двох свідків скласти акт довільної
форми з детальним описом зовнішнього вигляду речей і здати їх
разом з актом перевізнику.

Не затребувані протягом місяця у пункті призначення багаж чи
ручна поклажа вважаються знахідкою.

83. Особи з обмеженими фізичними можливостями мають право на
безоплатне перевезення засобів, призначених для особистого
пересування (інвалідні візки, милиці тощо).

84. Не допускаються до перевезень:

небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і
такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів;

зброя та тварини, крім випадків, передбачених законом.

85. Перевезення тварин пасажирським автомобільним транспортом
здійснюється в установленому законодавством порядку.

IV. Перевезення на таксі та легковими
автомобілями на замовлення

Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

86. Автомобільний перевізник, автомобільний самозайнятий
перевізник, які здійснюють перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі (далі - послуги таксі), повинен дотримуватися вимог
законодавства про автомобільний транспорт та захист прав
споживачів. { Абзац перший пункту 86 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 983 від 09.09.2009 }

Для надання послуг таксі перевізники, автомобільні
самозайняті перевізники повинні мати зареєстровані відповідно до
законодавства транспортні засоби, відповідну ліцензію і ліцензійну
картку на кожний автомобіль, обладнаний відповідно до встановлених
технічних вимог. { Абзац другий пункту 86 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 983 від 09.09.2009 }

87. Перевізник, автомобільний самозайнятий перевізник, який
надає послуги таксі, може укласти з іншим суб'єктами
господарювання договір про надання інформаційно-диспетчерських
послуг, а з органами місцевого самоврядування - про користування
стоянками таксі.
{ Пункт 87 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
від 09.09.2009 }

88. Мережа стоянок таксі та вимоги до їх обладнання
визначаються Київською та Севастопольською
міськдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування
відповідно до їх повноважень за погодженням з відповідними
територіальними підрозділами Державтоінспекції.

89. Послуги таксі надаються громадянам у порядку черги на
стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення
(звичайне, термінове, нічне, усне, письмове чи по телефону).

90. Кількість пасажирів, що перевозиться в транспортному
засобі, не повинна перевищувати його пасажиромісткість.

91. Право на позачергове перевезення на таксі надається
вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та
особам похилого віку.

92. Розрахунки за послуги таксі проводяться після закінчення
перевезення. На вимогу пасажира йому видається чек відповідно до
оплаченої вартості проїзду.

93. У разі одночасного перевезення кількох пасажирів сума, що
підлягає сплаті кожним з них, розраховується шляхом поділу
загальної суми вартості проїзду на кількість пасажирів пропорційно
відстані поїздки кожного. У разі зупинки таксі в дорозі з вини
водія час простою пасажирами не оплачується.

94. У салоні таксі дозволяється перевозити речі, які вільно
проходять через дверні отвори автомобіля (без зняття обмежників),
не псують і не забруднюють салон, не заважають водієві керувати
автомобілем і користуватися дзеркалом заднього виду.

Перевезення тварин на таксі здійснюється відповідно до вимог
законодавства.

У багажному відділенні таксі дозволяється перевезення
вантажу, загальна вага якого не перевищує передбачену технічною
характеристикою транспортного засобу, за умови вільного закриття
та/або відкриття кришки багажника.

95. Водій таксі несе відповідно до закону відповідальність за
псування або втрату прийнятого для перевезення багажу.

Особливості замовлення послуг
таксі за допомогою дистанційних засобів зв'язку

96. Організація надання послуг з перевезення на таксі та
легковим автомобілем на замовлення за попереднім замовленням за
допомогою дистанційних засобів зв'язку здійснюється суб'єктами
господарювання, які надають інформаційно-диспетчерські послуги
(далі - суб'єкт господарювання), уклали відповідні договори з
автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими
перевізниками.

Administrator, 15-06-2008, hits: 25297
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.