Home arrow Sitemap
 RSS Taxoport Facebook Taxoport Twitter Taxoport VK 

Latest 20 replies on forum:

Закон України "Про автомобільний транспорт" (с3)

Print E-mail
                Розділ III 
ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Глава 8
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Стаття 47. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх
надання

До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення
вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в
Україні, та комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з цими
перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що
здійснюються в межах одного виробничого об'єкта без виїзду на
автомобільні дороги загального користування.

До комплексу допоміжних операцій, пов'язаних із внутрішніми
перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать:

завантаження та розвантаження автомобільних транспортних
засобів;

перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи
транспортний засіб;

сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу;

накопичення, формування або дроблення партій вантажу;

зберігання вантажу;

транспортно-експедиційні послуги.

Правила перевезень вантажів транспортними засобами затверджує
центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного
транспорту.

Правила технологічних перевезень вантажів транспортними
засобами затверджуються керівництвом виробничого об'єкта.

Стаття 48. Документи, на підставі яких виконують вантажні
перевезення

Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти
особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному
транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на
підставі яких виконують вантажні перевезення.

Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні
перевезення на договірних умовах, є:

для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що
засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах,
інші документи, передбачені законодавством України;

для водія - посвідчення водія відповідної категорії,
реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка,
дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений
законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені
законодавством України.

Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні
перевезення на договірних умовах, є:

для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що
засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах,
інші документи, передбачені законодавством України;

для водія - посвідчення водія відповідної категорії,
реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка,
товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством
документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством
України.

Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні
перевезення для власних потреб, є:

для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує
використання транспортного засобу на законних підставах, інші
документи, передбачені законодавством України;

для водія - посвідчення водія відповідної категорії,
реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист,
товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством
документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством
України.

Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні
перевезення для власних потреб, є:

для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує
використання транспортного засобу на законних підставах, інші
документи, передбачені законодавством України;

для водія - посвідчення водія відповідної категорії,
реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна
накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж,
інші документи, передбачені законодавством України.

У разі перевезення небезпечних вантажів обов'язковими
документами для водія є:

свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення
визначених небезпечних вантажів;

свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що
перевозять небезпечні вантажі;

письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних
ситуацій.

У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або
вагових обмежень, які здійснюються на договірних умовах чи для
власних потреб, обов'язковим документом є дозвіл, який дає право
на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними
уповноваженими органами.

Стаття 49. Основні права та обов'язки водія транспортного
засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому
сполученні

Водій транспортного засобу при внутрішньому перевезенні
вантажів має право:

відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу, який не
відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування
вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено;

вимагати від вантажовласника (уповноваженої ним особи)
належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно
до встановлених законодавством вимог та очищення його кузова від
залишків вантажу.

Водій транспортного засобу зобов'язаний:

мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те
посадовим особам документи, передбачені законодавством, для
здійснення зазначених перевезень;

перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та
ув'язування вантажу для його безпечного перевезення;

забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та
своєчасно його доставити вантажовласнику (уповноваженій ним
особі);

дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку.

Стаття 50. Договір про перевезення вантажу

Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом
укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником
та виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція
тощо).

Істотними умовами договору є:

найменування та місцезнаходження сторін;

найменування та кількість вантажу, його пакування;

умови та термін перевезення;

місце та час навантаження і розвантаження;

вартість перевезення;

інші умови, узгоджені сторонами.

Стаття 51. Основні права та обов'язки замовника за договором
про перевезення вантажу автомобільним транспортом

Замовник за договором про перевезення вантажу автомобільним
транспортом має право отримати компенсацію згідно із
законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи
повну його втрату або несвоєчасність доставки.

Замовник за договором про перевезення вантажу зобов'язаний:

забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на
перевезення вантажу;

утримувати власні під'їзні шляхи до вантажних пунктів,
вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки
руху;

здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття,
ув'язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та
очищення транспортного засобу від залишків вантажу;

забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці та
техніки безпеки при вантажних операціях.

Стаття 52. Основні права та обов'язки виконавця за договором
про перевезення вантажу автомобільним транспортом

Автомобільний перевізник має право:

відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо
замовником не підготовлено вантаж чи необхідні документи або
внесені без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих
документів;

відмовитися від перевезення вантажу, якщо замовник подає до
перевезень вантаж, не обумовлений договором про перевезення,
пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством
вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо;

одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний
засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час
перевезення вантажу з вини замовника.

Автомобільний перевізник зобов'язаний:

при укладанні договору про перевезення вантажу автомобільним
транспортом передбачати для свого персоналу встановлені
законодавством умови праці та відпочинку;

забезпечити виконання умов договору про перевезення вантажу
автомобільним транспортом у межах, визначених договором та
законодавством;

забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до
передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) в пункті
призначення;

відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження або псування
вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані
внаслідок несвоєчасної доставки вантажу.

Розділ IV
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
І ВАНТАЖІВ

Стаття 53. Організація міжнародних перевезень пасажирів
і вантажів

Організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України
з питань міжнародних автомобільних перевезень.

До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються
резиденти України, які мають досвід роботи на внутрішніх
перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

При виконанні міжнародних перевезень вантажів резиденти
України повинні мати:

дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися
перевезення;

ліцензійну картку на транспортний засіб;

дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі
перевищення вагових або габаритних обмежень;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної
безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде
здійснюватися перевезення.

При виконанні міжнародних перевезень пасажирів резиденти
України повинні мати:

дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися
перевезення;

ліцензійну картку на транспортний засіб;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної
безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде
здійснюватися перевезення;

список пасажирів (при нерегулярних та маятникових
перевезеннях);

білетно-облікову документацію;

схему маршруту.

При виконанні міжнародних перевезень вантажів нерезиденти
України повинні мати:

дозвіл України;

дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі
перевищення вагових або габаритних обмежень;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам
законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та
енергозбереження.

При виконанні міжнародних перевезень пасажирів нерезиденти
повинні мати:

дозвіл України;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам
законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та
енергозбереження;

список пасажирів (для нерегулярних та маятникових
перевезень);

білетно-облікову документацію.

Стаття 54. Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів

Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів забезпечує центральний орган виконавчої влади
з питань автомобільного транспорту, який у межах повноважень:

організовує контроль за виконанням міжнародних договорів
України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного
співробітництва у сфері міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів;

бере участь у проведенні заходів щодо укладання міжнародних
договорів з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

бере участь у роботі міжнародних організацій автомобільного
транспорту;

забезпечує видачу дозвільних документів на міжнародні
перевезення пасажирів і вантажів.

Стаття 55. Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення

Види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та
використання українськими перевізниками при перевезенні по
території іноземних країн визначаються центральним органом
виконавчої влади з питань автомобільного транспорту з урахуванням
вимог законодавства України та законодавства країни, по території
якої буде здійснюватися перевезення.

Міжнародні автомобільні перевезення іноземними перевізниками
по території України здійснюються за наявності в перевізника
українського дозволу або інших дозвільних документів, якщо інше не
передбачено законодавством України.

Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обліку та
обміну визначає центральний орган виконавчої влади з питань
автомобільного транспорту.

Дозвільні документи Європейської Конференції Міністрів
Транспорту розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням рівня
безпеки руху й екологічної безпеки транспортних засобів,
запроваджених у європейських країнах, ефективності їх
використання.

Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції Міністрів Транспорту визначає центральний
орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

Стаття 56. Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові)
пасажирські міжнародні автомобільні перевезення

Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) пасажирські
міжнародні автомобільні перевезення, що здійснюють перевізники
України, повинні виконуватись автобусами, що відповідають умовам
перевезень та параметрам комфортності і мають понад 20 місць для
сидіння пасажирів.

При здійсненні міжнародних нерегулярних, маятникових
(човникових) та регулярних транзитних перевезень водії повинні
мати списки пасажирів та інші документи, обумовлені законодавством
України.

Порядок організації регулярних, нерегулярних та маятникових
(човникових) перевезень пасажирів у міжнародному сполученні
визначає центральний орган виконавчої влади з питань
автомобільного транспорту.

Стаття 57. Перевезення пасажирів і вантажів на території
України іноземними перевізниками

Перевезення пасажирів і вантажів між пунктами, розташованими
на території України, транспортними засобами, що належать
іноземним перевізникам, забороняється, якщо на це не було отримано
дозволу центрального органу виконавчої влади з питань
автомобільного транспорту.

Стаття 58. Контроль за здійсненням міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом проводить служба міжнародних
автомобільних перевезень центрального органу виконавчої влади з
питань автомобільного транспорту в пунктах пропуску через
державний кордон України та в пунктах видачі дозволів
автомобільним перевізникам України.

Служба міжнародних автомобільних перевезень діє відповідно до
законодавства та свого положення, затвердженого центральним
органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Функціями контролю за здійсненням міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом є:

контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних
договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень;

контроль технічного, санітарного та екологічного стану
транспортних засобів, що впливає на безпеку руху, екологію та
санітарні норми;

перевірка вагових і габаритних параметрів транспортних
засобів;

контроль та оформлення дозвільних документів на міжнародні
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють
міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

перевірка транспортно-експедиторської документації та
ліцензій на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.

Стаття 59. Міжнародний автомобільний перевізник пасажирів
і вантажів

Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення
пасажирів чи вантажів, та (або) фахівці, призначені ними
відповідальними за організацію та безпеку перевезень, повинні мати
документ, що засвідчує їхню кваліфікацію, вимоги до якої та
порядок її підтвердження визначає центральний орган виконавчої
влади з питань автомобільного транспорту.

Вимоги до професійної кваліфікації за обсягами та рівнем
підготовки мають передбачати володіння достатніми знаннями, для
того щоб належним чином і ефективно займатися професійною
діяльністю міжнародного автомобільного перевізника, зокрема
знаннями таких предметів: комерційне і фінансове управління
підприємством; технічні стандарти і операції; безпека дорожнього
руху; доступ до ринків; елементи торгового, соціального і
трудового, цивільного і податкового законодавства.

Вимоги до професійної кваліфікації мають бути підтверджені
шляхом успішного складення обов'язкового письмового екзамену, а за
необхідності й усного, що проводиться органом, установою чи
організацією, призначеною центральним органом виконавчої влади з
питань автомобільного транспорту.

Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення
пасажирів чи вантажів, повинні мати передбачену законодавством
документацію та забезпечувати всі види обов'язкового страхування,
передбачені законодавством України.

Нерезиденти України, які здійснюють регулярні, нерегулярні та
маятникові (човникові) перевезення пасажирів у міжнародному
сполученні по території України, повинні забезпечити необхідні
режими праці і відпочинку водіїв, контроль стану їх здоров'я, а
також контроль технічного, санітарного та екологічного стану
автобуса перед виїздом на маршрут.

До міжнародних перевезень пасажирів та (чи) вантажів
допускаються резиденти України, які склали обов'язковий письмовий
екзамен на професійну придатність у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного
транспорту.

Право на здійснення транспортними засобами міжнародних
перевезень пасажирів надається водіям, яким виповнився 21 рік.

Право на керування автобусами на міжнародних маршрутах мають
водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКІВ
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про
автомобільний транспорт

За порушення законодавства про автомобільний транспорт до
автомобільних перевізників застосовуються санкції за:

безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира -
штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без
оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48
цього Закону, - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як таксі,
без наявності ліцензійної картки - штраф у розмірі тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і
не має ліцензійної картки, та посадку пасажирів на стоянці таксі -
штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

виконання нерезидентами України міжнародних перевезень
пасажирів чи вантажів без документів, перелік яких визначений
статтею 53 цього Закону, - штраф у розмірі п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних
засобів - штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500
кілометрів одним водієм - штраф у розмірі тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність у випадках, передбачених законодавством, списку
пасажирів при здійсненні міжнародного перевезення пасажирів
автомобільним транспортом - штраф у розмірі десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних
автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів)
реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів
чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без
щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку - штраф
у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без
розпізнавальних знаків держави реєстрації транспортного засобу -
штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів
органів державного контролю щодо усунення порушень транспортного
законодавства - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Випуск (впуск) з (на) території України транспортного засобу,
що виконує міжнародне перевезення, на якому здійснено порушення
транспортного законодавства, здійснюється тільки після надання
водієм документа щодо сплати штрафу чи виконання припису органу
державного контролю, якщо скарга чи протест на постанову щодо
накладання адміністративного стягнення залишилися без задоволення.

При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень
фінансове стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Від імені центрального органу виконавчої влади з питань
автомобільного транспорту розглядати справи про стягнення у
вигляді штрафів за порушення, викладені у цій статті, мають право
посадові особи урядового органу державного управління з питань
контролю на автомобільному транспорті.

Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення, викладені у
цій статті, та порядок оскарження і опротестування постанови по
справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів України.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін від дня
набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2344-III

Administrator, 15-06-2008, hits: 11182
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.