Home arrow Normative base, traffic rules arrow Rules of Traffic in Ukraine arrow 2. Traffic signs arrow 5. Информационно-указательные знаки
 RSS Taxoport  Facebook Taxoport  Twitter Taxoport  VK 

Latest 20 replies on forum:

5. Информационно-указательные знаки

Print E-mail

 
5.1 "Автомагістраль".                                                      5.2 "Кінець автомагістралі".

Дорога,  на якій діють особливі  умови орожнього руху, передбачені розділом 27 цих Правил.5.3 "Дорога для автомобілів".                               5.4 "Кінець дороги для автомобілів".

Дорога, на якій діють особливі умови дорожнього руху,  передбачені розділом  27  цих  Правил  (за винятком пункту 27.3 цих Правил).


 
5.5 "Дорога  з одностороннім рухом".                                 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку.


 
     5.7.1 і  5.7.2  "Виїзд  на  дорогу  з  одностороннім  рухом". Вказують напрямок руху  на  перехрещуваній  дорозі,  якщо  на  ній організовано  односторонній  рух.  Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку стрілки.


 
     5.8 "Дорога  із  смугою  для  руху  маршрутних   транспортних засобів".5.9 "Кінець дороги із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" Дорога, на якій рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом по спеціально  відведеній  смузі  назустріч загальному потоку транспортних засобів.


  
     5.10.1 і  5.10.2  "Виїзд  на  дорогу  із  смугою   для   руху маршрутних транспортних засобів".
     5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".  5.12 "Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів".

Смуга призначена  лише  для  транспортних  засобів,  що   рухаються   за встановленими маршрутами попутно із загальним потоком транспортних засобів. Дія знака  поширюється  на   смугу   руху,   над   якою   він
встановлений.  Дія  знака,  що  встановлений  праворуч від дороги, поширюється на праву смугу руху.     5.13 "Початок дороги з реверсивним рухом".5.14 "Кінець дороги з реверсивним рухом".5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом".

Ділянка дороги, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний.     5.16 "Напрямки руху по смугах".                           5.17.1 і 5.17.2 "Напрямок руху по смугах".

Показує  кількість  смуг  на перехресті і дозволені напрямки руху по кожній з них.


 
     5.18 "Напрямок  руху  по смузі".  Показує дозволений напрямок руху по смузі.

     Знак 5.18 із стрілкою,  що  зображає  поворот  ліворуч  іншим чином,  ніж це передбачено цими Правилами,  означає,  що на даному перехресті поворот ліворуч або розворот здійснюється з виїздом  за межі   перехрестя   направо  і  об'їздом  клумби  (розділювального острівця) у напрямку стрілки.
     5.19 "Використання   смуги   руху".   Інформує   водіїв   про
використання  смуги  для  руху  тільки  певних  видів транспортних
засобів у зазначених напрямках.

     Якщо на знакові зображено знак,  який забороняє або  дозволяє
рух  будь-яким транспортним засобам,  рух цих транспортних засобів
по ній відповідно забороняється або дозволяється.
     5.20.1-5.20.3 "Початок  додаткової   смуги   руху".   Початок додаткової смуги руху на підйомі або смуги гальмування.

     Якщо на   знакові,  встановленому  перед  додатковою  смугою, зображено знак 4.16,  водій транспортного  засобу,  який  не  може продовжувати  рух  по  основній  смузі  із  зазначеною або більшою швидкістю, повинен перестроїтися на додаткову смугу руху. Знак 5.20.3  позначає  початок  додаткової  смуги  зліва  або початок  смуги  гальмування перед перехрестям для повороту ліворуч або розвороту.
     5.21.1 і 5.21.2 "Кінець додаткової смуги руху". 

Знак  5.21.1 указує  на кінець додаткової смуги або смуги розгону, 

Знак 5.21.2 - на кінець смуги, призначеної для руху в даному напрямку.


 

     5.22 "Прилягання смуги  для  розгону  транспортних  засобів".
Місце,  де  смуга  для  розгону прилягає до основної смуги руху на
одному рівні з правого боку.

    5.23 "Прилягання  додаткової  смуги  руху  з  правого  боку".
Вказує, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на
дорозі з правого боку.     5.24.1 і  5.24.2   "Зміна   напрямку   руху   на   дорозі   з
розділювальною смугою". Показує напрямок об'їзду закритої для руху
ділянки проїзної частини на дорозі  з  розділювальною  смугою  або
напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.
     5.25 "Смуга  руху для аварійної зупинки".  Інформує водія про
розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки
транспортних засобів у разі відмови гальмової системи.
     5.26 "Місце  для  розвороту".  Позначає  місце  для розвороту
транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

    5.27 "Зона для розвороту".  Позначає  зону  за  довжиною  для
розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
     5.28.1 -  5.28.3  "Напрямок  руху для вантажних автомобілів".
Показує рекомендований напрямок руху для вантажних  автомобілів  і
самохідних машин.     5.29.1-5.29.3 "Тупик". Дорога, що не має наскрізного проїзду.
     5.30 "Рекомендована швидкість". Зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя.
     5.31 "Житлова зона".                                              5.32 "Кінець житлової зони".

Інформує про  в'їзд  на  територію,  де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.     5.33 "Пішохідна  зона".                                               5.34 "Кінець пішохідної зони".

Інформує  про  особливості  і  умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.
     5.35.1-5.35.2 "Пішохідний     перехід".     

Знак      5.35.1 встановлюється  праворуч  від  дороги на ближній межі переходу,  а знак 5.35.2 - ліворуч від дороги на дальній межі переходу.
     5.36.1 і 5.36.2 "Підземний пішохідний перехід".


             5.37.1 і 5.37.2 "Надземний пішохідний перехід".
 5.38 "Місце для стоянки".
                            5.39 "Зона стоянки".                                                     5.40 "Кінець зони стоянки".

    Визначає зону, де дозволена стоянка, за умов, що зазначаються на знакові або додаткових табличках під ним.
     5.41 "Місце зупинки автобуса".    5.42 "Місце зупинки трамвая".    5.43 "Місце зупинки тролейбуса".    5.44 "Місце зупинки таксі".     5.45 "Початок  населеного  пункту".  Найменування  і  початок
забудови населеного пункту,  в якому діють вимоги цих  Правил,  що
визначають порядок руху в населених пунктах.

     5.46 "Кінець  населеного  пункту".  Місце,  з  якого на даній
дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок
руху в населених пунктах.

   Знаки 5.45  і 5.46 установлюються на фактичній межі забудови,
яка прилягає до дороги.     5.47 "Початок  населеного  пункту".  Найменування  і  початок
забудови  населеного  пункту,  в  якому  на  даній дорозі не діють
вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

     5.48 "Кінець населеного пункту".  Кінець  населеного  пункту,
позначеного знаком 5.47.     5.49 "Покажчик  загальних  обмежень швидкості".  Інформує про
загальні обмеження швидкості на території України.


 


     5.50 "Можливість   використання   дороги".    Інформує    про
можливість руху по гірській дорозі,  зокрема у разі переїзду через
перевал,  назва  якого  зазначається  у  верхній  частині   знака.
Таблички 1, 2 і 3 - змінні. Табличка 1 червоного кольору з написом
"Закрито" забороняє рух, зеленого з написом "Відкрито" - дозволяє.
Таблички  2  і 3 білого кольору з написами і позначеннями на них -
чорного.  У разі коли проїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказівки
відсутні,  проїзд  закрито  - на табличці 3 зазначається населений
пункт,  до якого дорога відкрита,  а на табличці 2 робиться  напис
"Відкрито до....".


     5.51 "Попередній  покажчик  напрямків".  Напрямок   руху   до
вказаних на знакові населених пунктів та інших об'єктів. На знаках
може бути нанесено зображення  знаків  3.2-3.8,  3.11-3.20,  3.29,
3.31,  5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 5.61.1, 6.1 6.24, символи аеропорту,
спортивні та інші піктограми тощо.  У нижній  частині  знака  5.51
зазначається  відстань  від місця встановлення знака до перехрестя
або початку смуги гальмування.

     Знак 5.51  використовується  також  для того,  щоб указати на
об'їзд ділянок доріг,  на  яких  установлено  один  із  заборонних
знаків 3.15-3.19.


5.52 "Попередній покажчик напрямку".


       5.53 "Покажчик  напрямку". 


 
5.54 "Покажчик напрямків".  

    На знаках  5.53  і  5.54  може  бути  зазначено  відстані  до позначених  на  них  об'єктів  (км),  нанесено  зображення  знаків 3.2-3.8,  3.11-3.20,  3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 6.1-6.24, символи аеропорту, спортивні та інші піктограми.     5.55 "Схема руху". Маршрут руху на перехресті в разі заборони окремих   маневрів   або  дозволені  напрямки  руху  на  складному перехресті.

     5.56 "Схема об'їзду".  Маршрут об'їзду  ділянки  дороги,  яка тимчасово закрита для руху.


     5.57.1 і 5.57.3 "Напрямок об'їзду".  Напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.     5.58.1 і 5.58.2.  "Назва об'єкта".  Назва об'єкта іншого, ніж населений пункт (вулиця,  річка,  озеро,  перевал,  визначне місце та ін.).


 

 

5.59 "Покажчик  відстаней".  Відстань  до  населених  пунктів
(км), розташованих на маршруті.

      5.60 "Кілометровий знак". Відстань від початку дороги (км).


     

5.61.1-5.61.5 "Номер маршруту".     5.62 "Місце зупинки".  Місце зупинки транспортних засобів під
час дії заборонного сигналу світлофора (регулювальника)  чи  перед
залізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами.


 

     Знаки 5.17.1   і   5.17.2  з  відповідною  кількістю  стрілок
використовуються на дорогах,  що мають три смуги і більше,  коли в
кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху.

     За допомогою  знаків  5.17.1  і 5.17.2 із змінним зображенням
організовується реверсивний рух.

     Знаки 5.16 і 5.18,  що дозволяють поворот ліворуч з  крайньої
лівої смуги, дозволяють і розворот з цієї смуги.

     Дія знаків  5.16  і  5.18,  встановлених  перед  перехрестям,
поширюється на все перехрестя,  якщо наступні знаки 5.16  і  5.18,
установлені на ньому, не дають інших вказівок.

     Дія знаків  5.31,  5.33  і  5.39 поширюється на всю позначену
ними територію.

     Окремі дворові території знаками 5.31 і 5.32 не позначаються,
але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих Правил.

     Знаки 5.51-5.54, що встановлені поза населеним пунктом, мають
зелений  або  синій  фон,  якщо  вони  встановлені  відповідно  на
автомагістралі  чи  іншій дорозі.  Вставка на синьому або зеленому
фоні означає,  що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта
здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по
автомагістралі.  Знаки 5.51-5.54,  які  встановлені  в  населеному
пункті,  повинні  мати білий фон.  Вставки на синьому або зеленому
фоні означають,  що  рух  до  зазначеного  населеного  пункту  або
об'єкта    здійснюється    відповідно   по   дорозі   іншій,   ніж
автомагістраль, чи по автомагістралі.

Administrator, 07-06-2007, hits: 8714
   
< Prev   Next >
 

Вход (кроме форума)


Lost Password?
No account yet? Register

 

! All rights reserved. Copying of materials or their parts without hiperlink to Portal Taxoport is forbidden.
Please Note: the point of view of administration can not coincide with opinion the authors of publications.